07.08.18 21:23 Alter: 14 days

سوگند و پیمان عبدالفتاح سلطانی بر بالای جسد دخترش که با دست خود در گور نهاده است

Kategorie: Nachricht

 

 

" بروح همه شهدا سوگند، سوگند یاد می کنم که در راه خدمت به مردم، در راه سرفرازی این مملکت همه مان تلاش کنیم. انشاالله کاری بکنیم که مردم همیشه شاد باشند. سوگند یاد می کنم که هرگز مردم را فراموش نمی کنم. بروح پاکت سوگند، سوگند یاد می کنم که هرگز راهی که توداشتی، راه شادی آفرینی در این جامعه را، راه کمک به مردم را داشتی، هرگز این راه را تنها نخواهم رفت. تلاش می کنیم که خنده را بر لبهای مردم ایجاد کنیم. درود بر همه شما!... " 
ایران امروز چگونه کشوریست؟ 
طبقه حاکم سراپا فاسد، فرهنگ مسمومی را ایجاد کرده است که شیرازه اخلاق اجتماعی از هم پاشیده و تعداد قابل توجهی به هر قیمتی، فقط بفکر نجات شخصی خویش هستند حتی به قیمت نابودی کشورشان! از طریق رسانه های حاکم هر روز بر طبل خرافات و خردستیزی می کوبند، دزدی، فحشا، فساد، باج گیری، تجاوز، فقر، فروش انسان، اعضای بدن انسان، ... بیداد می کند
تحت حاکمیت ولایت فقیه و اسلام عزیزی که قرار بود بهشت ملکوتی را به توده ها به ارمغان آورد، در ایران امروز همه چیز، حتی شرف و عشق و نام نیک و اعضای بدن و فرزند و هر ناکالایی به کالای قابل فروش تبدیل شده است!... زیرا همه ادیان در تمام طول تاریخ خادمان پادشاهان و امپراتوران و دیکتاتورها بودند و کوچکترین درکی از ریشه های علمی مشکلات و مناسبات اجتماعی و ساختارهای اقتصادی ندارند!... به همین دلیل خمینی و خامنه ای علیه "علم غربی" شعار می دهند و خواهان گسترش علوم اسلامی هستند!... غافل از اینکه علم همواره جهانی است و نوع اسلامی و یهودی و بهایی و بودایی و مسیحی و غیره ندارد!... رهبران جمهوری اسلامی و ذوب شدگان در ولایت فقیه چنان تبلیغ می کنند که انگار فقط برای آنها دو بعلاو دو می شود چهار ولی برای پیروان سایر ادیان حتما دو بعلاوه دو می شود 5 یا 6 یا 500 ! ... 
خوشبختانه در چنین کشوری تعدادی از افراد شریف هستند در راه سعادت توده های محروم و قربانیان نظام در نهایت وارستگی از جان و تمام هستی خود گذشته اند و به مبارزه با بی عدالتی و جنایتکاران ادامه می دهند!... آنها نماد آزادی و پایمردی در مبارزه علیه ستمگران هستند... 
به همت و نیروی چنین انسانهایی سرکوب و استثمار و استعمار پایدار نخواهد ماند و بساط دیکتاتورهای خردستیز بزودی برچیده خواهد شد!

اگر زنده ای مگو هرگز!

هیچ یقینی را یقین نیست
از پی کلام ستمگران
صدای ستمدیدگان خواهد آمد
چه کسی میتواند بگوید هرگز؟
دوام استثمار از کیست؟
از ما
ختام استثمار از کیست؟
باز هم از ما
اگر از پا افتاده ای، بر خیز
اگر شکست خورده ای، باز بجنگ
چگونه بازگشت
آنکس را که جایگاه خویش شناخته
بدان که شکست خوردگان امروز
فاتحان فردایند
و "هرگز" به "هم امروز" تبدیل میشود.
برتولت برشت

با احترام، 
احمد پوری (هلند ) 06 – 08 – 2018

ویدئوی پیمان عبدلفتاح سلطانی با دخترش را در پیوند زیر می توانید ملاحظه بفرمائید.
https://www.facebook.com/jafar.ghadimkhani/videos/10155641595771074/

ویدئوی صحبت‌های معصومه دهقان مادر هما سلطانی
https://www.facebook.com/…/pcb.10214079…/10214079336196204/…

ویدئوی آزادی، سروده عبدالفتاح سلطانی در زندان اوین و با صدای خودش ...  https://www.facebook.com/584783031702156/videos/882039151976541/?hc_ref=ARTdEcz6KPXfRF4UVal94wsBn6SQ7LI9apy59_Z3ZkWjrnOw7j4NkfZAe-GfCrqHpNM
Gozareshgar
info@gozareshgar.com