04.07.18 23:48 Alter: 17 days

برنامه های تازه رادیو و تلویزیون برابری با پیروز زورچنگ، سعید افشار، ناصر زرافشان و بهروز فراهانی, علی دماوندی, حسن حسام, بهروز خباز, مرتضی افشاری, بهرام رحمانی, مراد عظیمی, محمود رحمانیان, حمید مافی، قاسم خاکسار، سولماز اسکندری، پیمانه ملازهی، امجد , ,

Kategorie: Nachricht

 

برنامه پنجشنبه ۱۴ تیر با: پیروز زورچنگ، سعید افشار، ناصر زرافشان و بهروز فراهانی 


گفتار سیاسی هفته: از جنبش نان و آزادی تا جنبش آب و آبادی 

تصاویری از اعتراضات مردمی در خرمشهر و دیگر شهرهای خوزستان 

بحران رژیم اسلامی و آلترناتیوها - گفتگوی علی دماوندی با حسن حسام 

نگاهی به وضعیت جنبش کارگری ایران - گفتگوی بهروز خباز با مرتضی افشاری 

مراد عظیمی: معرفی کتاب انقلاب روژاوا  

بهرام رحمانی: درباره انقلاب روژاوا 

مراسم گرامیداشت رفیق محمود رحمانیان در هانوفر آلمان 

گزارش مراسم وداع با دکتر رضا غفاری در لندن 

برنامه های جدید رادیویی در سایت برابری با: حمید مافی، قاسم خاکسار، سولماز اسکندری، پیمانه ملازهی، امجد حسین پناهی و ... 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com