04.07.18 02:40 Alter: 3 yrs

وین بهشت جاسوسان سفارت جمهوری اسلامی - نیمه شب نوشته ها - 75 - بهروز سورن

Kategorie: Nachricht

 

باز هم توطئه ای دیگر از سوی ماموران اطلاعاتی رژیم در خارج از کشور و علیه مخالفان سیاسی برملا شد و باز هم سرنخ آن به سفارت جمهوری اسلامی در شهر وین وصل میشود. فردی که رسانه ها با نام اسدالله آ. معرفی کرده اند ( عکس ) دیپلماتی است در آلمان دستگیر شده و در سفارت رژیم در شهر وین مشغول فعالیتهای! تروریستی و نهی از منکر اسلامی است. فرد مذکور متهم است که ماده انفجاری کشف شده از سوی پلیس را به دستگیرشدگان در لوگزامبورگ تحویل داده است.محمد جواد ظریف در این مورد اظهار نظر کرده که این واقعه ارتباطی با جمهوری اسلامی نداشته و توطئه ای از سوی مخالفان رژیم است که میخواهند آدرس

اشتباهی بدهند حال آنکه تجربه خونین ترور مخالفان سیاسی حکومت در خارج از کشور که بیش از صد نفر در کشورهای گوناگون میشود نشان میدهد که دقیقترین آدرس همان نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند که بخش بزرگی از بودجه کشور را برای سرکوب معترضان به اوضاع سیاسی و اجتماعی موجود در داخل و خارج از کشور, بخود اختصاص داده اند.

پیش از این نیز مطالبی در باره موقعیت مناسب کشور اتریش در میزبانی جاسوسان بین المللی ونقش  اطلاعات رژیم در ترور عبدالرحمن قاسملو و همراهش در شهر وین نوشته بودم که اینجا و تحت عنوان ( در اعماق چه میگذرد؟ ) آرشیو شده است.

کشور اتریش بدلیل تعهدات خود پس از جنگ جهانی دوم و سیاست عئم تعهد خود مرکزی است که پناهگاه جاسوسان و تروریست ها محسوب میشود و بویژه برای جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعاتش مکان بسیار مناسبی است که عملیات تروریستی خود علیه مخالفان سیاسی اش را برنامه ریزی و سازماندهی کند. دولت این کشور با جمهوری اسلامی قراردادهای اقتصادی کلان دارد و بویژه این قراردادها را در زمان ریاست جمهوری خاتمی منعقد کرده است. جاذبه های این مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی بحدی بوده است که در زمان ترور قاسملو در قلب شهر وین پلیس این کشور تروریست ها را تا فرودگاه اسکورت کرده و به ایران بازگردادنده است. این موضوع را پتر پیلز نماینده سابق حزب سبزها در گزارشی افشا کرده است.

تردیدی نیست که با توجه به سفر روحانی به اروپا و اهمیت سیاسی حفظ برجام برای طرفین ایرانی و اروپایی از گسترش اطلاعات در رابطه با دستگیرشدگان پیشگیری خواهد شد و این واقعه نیز همانند اقدامات تروریستی دیگر جمهوری اسلامی در هاله فراموشی رسانه ای اروپائیان قرار خواهد گرفت.

پرونده تروریستی حاکمیت جمهوری اسلامی در قبال مخالفان سیاسی خود همچنان باز خواهد ماند. هشیار باشیم

بهروز سورن

04.07.2018

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com