24.06.18 23:26 Alter: 3 yrs

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها – 73 : چهل سال اعدام, چهل سال سرکوب و شکنجه و ترور

Kategorie: Nachricht

 

طرحی در کمیسیون های مجلس جمهوری اسلامی مورد بحث است که چنانچه تصویب شود و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد, اعدام در ملاء عام نه ممنوع که محدود خواهد شد. طرح این بحث پس از محکومیت متوالی و دراز مدت اعمال وحشیانه رژیم در طی این چهل سال توسط نهادهای بین المللی و حقوق بشری صورت گرفته است. این طرح که شاهکار !! عوامفریبان مجلس است حکم اعدام, شلاق و قطع و نقص عضو در مکانهای عمومی با حضور تماشاچیان را ممنوع میکند مگر در مواردی که در( قوانین اسلامی ) تصریح شده باشد. پیدا کنید پرتقال فروش را!! اعدام در ملاء عام از سوی طراحان  و در صورتی که ( الزام شرعی ) موجود باشد تنها زمانی زیر سوال میرود که تماشاچی زیر 15 سال در جمع حضار وجود داشته باشد.

حال آنکه جمهوری اسلامی در اعدام و شکنجه کودکانی که در مقطع ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده اند, در جهان کاملا شناخته شده و رسواست. این طرح زمانی مورد بررسی قرار میگیرد که همین چند روز پیش محمد ثلاث را اعدام کردند و هم اکنون رامین حسین پناهی زیر حکم اعدام این جنایتکاران قرار دارد.

کمیسیون مزبور در این اقدام هدفی جز مانور در عرصه بین المللی و بیرون آمدن از مخمصه اقتصادی و تحریم ندارد. دهان را باز میکنند اما صوتی از آن خارج نمیشود. قوانین اسلامی, الزام شرعی و عبارت های مشابه این طرح اسم رمز این کمیسیون در برابر اصولگرایان است.

در حقیقت امر ستونهای حاکمیت جمهوری اسلامی بر پایه ترور و وحشت و چوبه های دار و شکنجه و سرکوب بنا شده است. در پرونده این رژیم خونخوار آدرس دهها هزار قربانی یافت میشود. هرگز به حقوق بشر روی خوش نشان نداده است و امروز در تنگناهای اقتصادی خود را میبیند و بیهوده نیست که طرح بحث عوامفریبانه ای اینچنین در مجلس رژیم ظهور می یابد. تنها در سال گذشته پانصد و هفت اجرای حکم اعدام در ایران بوده است که حدود نیمی از مجازات های حکم اعدام در سراسر جهان است.

برچیده باد بساط جمهوری اسلامی و مجازات اعدام

بهروز سورن

24.06.2018


دیروز داریوش اعدام شد و آناهیتا درگذشت و امروز آیدا از دست رفت! |

دیروز داریوش اعدام شد و آناهیتا درگذشت و امروز آیدا از دست رفت!

http://iranglobal.info/node/70332

روزی که من به مهمانی اوین رفتم! |

روزی که من به مهمانی اوین رفتم!

https://iranglobal.info/node/69269

از اوین تا پاسیلا |

از اوین تا پاسیلا

http://www.iranglobal.info/node/68208

مرجان افتخاری و یادمانده هایش از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ |

مرجان افتخاری و یادمانده هایش از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/68401

مخاطب نامرئی من در انفرادی! |

مخاطب نامرئی من در انفرادی!

http://www.iranglobal.info/node/68088

شغل: نویسنده، متولد اوین! |

شغل: نویسنده، متولد اوین!

http://www.iranglobal.info/node/67969

روزی که هیأت مرگ را دیدیم! |

روزی که هیأت مرگ را دیدیم!

http://www.iranglobal.info/node/67904

به دختر دوازده ساله ام دستبند و چشمبند زده بودند! |

به دختر دوازده ساله ام دستبند و چشمبند زده بودند!

http://www.iranglobal.info/node/67792

با توام ای قابیل برادرکش! |

با توام ای قابیل برادرکش!

http://www.iranglobal.info/node/67657

صولت شیخ نیا و یادمانده هایش از زندان های دهه شصت رژیم ولایت فقیه! |

صولت شیخ نیا و یادمانده هایش از زندان های دهه شصت رژیم ولایت فقیه!

http://www.iranglobal.info/node/67534

پروین گلی آبکناری چرا و چگونه خودکشی کرد؟ |

پروین گلی آبکناری چرا و چگونه خودکشی کرد؟

http://www.iranglobal.info/node/66954

دلبر ما، "مادرگلی" |

دلبر ما، "مادرگلی"

http://www.iranglobal.info/node/66806

پروين به سراغم می آيد، در آغوشم می گیرد، هر دو آرام می گرییم! |

پروين به سراغم می آيد، در آغوشم می گیرد، هر دو آرام می گرییم!

http://www.iranglobal.info/node/67039

پروین خواهر من، دوست من، همه کاره من بود! |

پروین خواهر من، دوست من، همه کاره من بود!

http://www.iranglobal.info/node/67106

مهمانی سیانور و خون در خانه خواهر بسیجی! |

مهمانی سیانور و خون در خانه خواهر بسیجی!

http://iranglobal.info/node/66888

گفتگو با یکی از قربانیان از مرگ رسته سال شصت و هفت |

گفتگو با یکی از قربانیان از مرگ رسته سال شصت و هفت

http://www.iranglobal.info/node/67313

سی اُمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ |

سی اُمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/67204Gozareshgar
info@gozareshgar.com