18.06.18 00:36 Alter: 3 yrs

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها - 70

Kategorie: Nachricht

 

خبر فاجعه بار تجاوز گروهی به 41 زن در ایرانشهر سیستان و بلوچستان رسانه ای شد. در پی انتشار این گزارش بخشی از مردم شهر و خانواده قربانیان تجاوز گروهی ضمن تجمع به عدم امنیت در این شهر معترض بوده اند. این خبر زمانی علنی و منتشر شد که دختری در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط سرنشینان یک خودرو, عصر هنگام ربوده میشود. ساکنین محل تلاش میکنند تا از این آدم ربایی ممانعت بعمل آورند اما تلاش همسایگان و ساکنین بی نتیجه میماند. این دختر همان روز و پس از مدتی رها شده و به خانه باز میگردد. این واقعه توسط مولوی طیب امام جمعه ایرانشهر افشا شده است

*****

پس از وقفه ای طولانی قصد دارم که مجموعه نیمه شب نوشته ها را به اتفاقات سیاسی و اجتماعی اختصاص و ادامه دهم. 69 بخش پیشین را در آرشیو حفظ کرده ام و روی صفحه دیده میشود. اینجا میتوانید آنها را ببینید.

 

خبر فاجعه بار تجاوز گروهی به 41 زن در ایرانشهر سیستان و بلوچستان رسانه ای شد. در پی انتشار این گزارش بخشی از مردم شهر و خانواده قربانیان تجاوز گروهی ضمن تجمع به عدم امنیت در این شهر معترض بوده اند. این خبر زمانی علنی و منتشر شد که دختری در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط سرنشینان یک خودرو, عصر هنگام ربوده میشود. ساکنین محل تلاش میکنند تا از این آدم ربایی ممانعت بعمل آورند اما تلاش همسایگان و ساکنین بی نتیجه میماند. این دختر همان روز و پس از مدتی رها شده و به خانه باز میگردد. این واقعه توسط مولوی طیب امام جمعه ایرانشهر افشا شده است.  .

حال این دختر مظلوم و بخت برگشته قربانی تجاوز گروهی و امیال حیوانی و جنایتکارانه متجاوزان قرار گرفته است. در وحشت و ترس بسر برده است و رها شده است. به آغوش خانواده اش باز میگردد شاید پناه و تسکینی بر دردهایش بیابد اما غافل از آنکه اکنون در برابر تفکر غالب مذهبی و ارتجاعی حاکم بر جامعه قرار گرفته و( مایه ننگ ) خانواده اش محسوب میشود.  امان از بی فرهنگی و زن ستیزی نهادینه شده توسط ارتجاع مذهبی حاکم.

پدر خانواده گفته است که: کاش زمین دهان باز میکرد و همه خانواده را می بلعید و ما این ننگ را نداشتیم؟! حال آنکه اینگونه فجایع اجتماعی در مناسباتی دمکراتیک و پیشرفته که زنان به حداقلی از حقوق خود دست یافته اند, روی دهد, مرکز اقدامات و مباحثات حال و روز قربانی است و بسرعت وی با روانشناس متخصص روبرو خواهد شد و تحت مداوا برای بهبود شرایط جسمی و روانی قرار خواهد گرفت.

گفته میشود که تا کنون تنها سه تن از این زنان شکایت کرده اند و بخش غالب آنها سکوت را ترجیح داده اند. تعدی و تجاوز به زنان و کودکان در مناسبات موجود اسلامی حاکم همانطور که از گزارشات چندساله اخیر هویداست, بشکل تصاعدی افزایش یافته است. زمانی که وقوع اینگونه فجایع بعنوان لکه ننگ ( ناموسی ) تعریف میشود, بخش بزرگی از این قربانیان تحت مناسبات مذهبی و سنتی جاری از شکایت خودداری میکنند و اینگونه اتفاقات وحشتناک تداوم خواهد داشت.

بهروز سورن

17.06.2018

sooren001@yahoo.de

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com