06.05.18 22:13 Alter: 15 days

فراخوان به تجمع اعتراضی در برابر سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران ایران

Kategorie: Nachricht

 

دوستان ویاران گرامی

با سپاس فراوان ار کلیه دوستان و رفقایی که از نقاط مختلف دنیا  در این مدت از اول آپریل تاکنون فعالانه در کنار ما بوده ودر بسیاری از کارها ما را یاری رسانده اند! 

بپیوست سه پوستر فراخوان تظاهرات اول ژوئن را ملاحظه مینمایید.

امیدواریم که برای فراگیر شدن این فراخوان آنرا به اطلاع عموم برسانید در سایت های خود وبا ابتکار خود از روی علاقه ونه اجبار نصب نمایید.

کارگران ایران در شریط بسیار هولناکی قرار دارند دفاع از جنبش کارگری جدیت بیشتری میطلبد !برای دفاع از کارگران ایران که تقریبا هیچ پشتیبانی بدون چشمداشت در سطح  بین المللی ندارند ،ما باید تلاش بیشتری نماییم که با این شرایط بسیار سخت وناامید کننده دنباله رو جریانات ارتجاعی نشوند..

.ما از یکایک شما عزیزان انتظار داریم که ما را برای برگزاری هر چه باشکوهتر تظاهرات اول ژوئن یاری نمایید.

.ارفقایی که مسئول سایت های خبررسانی هستند ،با اطلاع رسانی میتوانند در این حرکت کارگری ما را یاری نمایند!از طرق مختلف در میدیا 

رفقایی که دوست دارند در کنار ما باشند ولی بنا به دلایل مختلف نمیتوانند به ژنو سویس بیایند مارا باکمک مالی خود همراهی نمایند.تدارکات و جابجایی نیرو هزینه زیادی داردکه ما قادر به تامین آن نیستیم در نتیجه بسیاری از نیروهای بلقوه ما از صف تظاهرات جا میمانند.

با ما تماس بگیرید ودر این مورد با ما مشورت نمایید.

 ،کارگران در ایران دلشان  به پشتیبانی وحمایت  های ما گرم است ،بیاییم بیدریغ در کنارشان باشیم. 

با سپاس 

 

علی مبارکی از طرف کمیته برگزار کننده  تظاهرات در حمایت از کارگران ایران
Gozareshgar
info@gozareshgar.com