21.01.17 22:57 Alter: 4 yrs

گزارشگران: غوغای زنان علیه ترامپ

Kategorie: Nachricht

 

شهر واشنگتن امروز شاهد زمین لرزه ای بود که زیر پای توانمند زنان آمریکا ایجاد شد. صدها هزار نفر و بر اساس منابع خبری رسانه های آمریکایی نیم میلیون نفر در اعتراض به اظهارات زن ستیزانه دونالد ترامپ راهپیمایی کردند و اولین پیام خود را به او و حزبش رساندند. این اقدام واکنشی بود که از سو و به ابتکار انجمن ها و سازمان های زنان به دولت جدید ترامپ صورت گرفت. آنها نشان دادند که دونالد ترامپ و دولتش برای عملی کردن وعده های بحث برانگیزشان و رویاهای فاشیستی شان راه دراز و سختی در پیش دارند. این اعتراضات خیابانی بنابر گزارشات مختلف در دهها شهر دیگر آمریکا و همچنین در بیش از 60 کشور دیگر نیز جریان داشته است. این اعتراضات گویای آنست که میتواند در تداوم خود به ایزوله شدن این دولت در سطح بین المللی بیانجامد. هم اکنون احزاب راست در اروپای متحد و بویژه در فرانسه, آلمان, هلند و اتریش نیز خود را برای آویزان شدن به دولت او آماده می کنند. صفبندی های جدید و آرایش واضح تر نیروهای سیاسی در برابر یکدیگر که متاثر از بحرانهای اقتصادی و سیاسی پیاپی و همچنین موج عظیم مهاجرت ایجاد شده است, در حال شکل گیری است.آنچه مسلم است حضور ترامپ و حزبش در کاخ سفید بحرانهای تازه ای را به دنیای سیاست و اقتصاد تحمیل خواهد کرد. آینده آبستن حوادثی دیگر خواهد بود.


Gozareshgar
info@gozareshgar.com