29.07.16 22:42 Alter: 5 yrs

نامه رضا پورکریمی به سایت گزارشگران در ارتباط با مطلب آیا کسی از این فدایی گمنام نشانی دارد؟

Kategorie: Nachricht

 

چند روز پیش یکی از خوانندگان محترم سایت شما کامنت و پیغامی در زیر مطلب نوشته شده من با عنوان آیا کسی از این فدایی گمنام نشانی دارد؟ گذاشت و اشاره کردند که از وضعیت برادر گمنام من خبری دارند

سردبیر و مسئول محترم سایت گزارشگران جناب بهروز سورن گرامی 

با درود و احترام - چند روز پیش یکی از خوانندگان محترم سایت شما کامنت و پیغامی در زیر مطلب نوشته شده من با عنوان آیا کسی از این فدایی گمنام نشانی دارد؟ گذاشت و اشاره کردند که از وضعیت برادر گمنام من خبری دارند که فقط به خانواده خواهند گفت، با توجه به اینکه مدتی از انتشار آن مطلب می گذرد تقاضا دارم که این نوشته کوتاه بر روی صفحه نخست قرار گیرد تا شاید مورد توجه و مشاهده آن دوست و فرد مطلع قرار گیرد با تشکر و سپاس .  


reza.pourkarimi.d@gmail.com
skyp reza.pourkarimi1

مطلب مورد نظر را در لینک زیر مشاهده نمائید

رضا پورکریمی: آیا کسی از این فدایی گمنام نشانی دارد؟
Gozareshgar
info@gozareshgar.com