18.09.15 21:18 Alter: 5 yrs

شعری از حسن حسام: اعلامیه - برای رفیق شاهرخ زمانی , داغی که پرچم ماست

Kategorie: Nachricht

 

ای گُرد ِسرخ ِ دلاور

شاهرخ جان!

شبکور چشم ندارد.

 

 

 

اعلامیه

                           برای رفیق شاهرخ زمانی

                            داغی که پرچم ماست

                       شعر: حسن حسام

 

این بار

باز

عاشق­کشان رنگارنگ

با نیرنگ

خونسرد مثل مرگ

اعلام کرده اند:

                   مرگِ کبود 

                   این موج پر خروش را

                   خاموش کرده است

 

*

دزدانِ کارِ کارگران

از ترسِ ­مرگ

سر گرم غار غار

تا نشکفد صدایی در خشم کارگر

اعلام کرده اند :

                   این منتهای جسارت  

                   این منتهای عشق و عدالت 

                   مرده است !

 

*

ای گُرد ِسرخ ِ دلاور

شاهرخ جان !

                 شبکور چشم ندارد.

 

در سرزمین دربند

تا بی شماره

سر

     و

       بازو

درکارِ

       کارزار است

دریا دلان

به جون موج

                تا اوج        

با خشم می­خروشند

 

*

اما

    اما

به ما بگو

آیا

ای سرخ ِ سرخ

                  دلاور ِ رعنا

با آن نگاه و لبخند،

در بادِ هرزه­تابِ اهریمن

پرپر شده

           فسرده و خاموش گشته­ای؟

 

*

باور نمی­کنیم

                  باور نمی­کنیم

 باور نمی­کنیم مقتول دین و سرمایه

قتلت که مرگ نیست

تو زنده­ای

تا بارور شود زمینِ بی­حاصل.

از شوره زار،

              گل و گندم

رقصان به بار نشیند

 

توزنده­ای

در جنگلی زِ انسان

در بی­شماره کارگران

در بازوا­­ن­شان

در زانوان­شا ن

در سرهای­شان

             و سودا های­شان

 

*

هلا

بنفشهی رخشان

گلِ همیشه بهاران

در این شبانه­ی تاریک

و سنگلاخ و جاده­ی باریک

با مایی

در مایی

         ستاره­ی راه   

 

                                    2015/09/15  
Gozareshgar
info@gozareshgar.com