02.12.14 22:34 Alter: 6 yrs

من از تفنگ بیزارم شعر تازه ای از حسن حسام

Kategorie: Nachricht

 

                من از تفنگ بیزارم  

 

                                                       حسن حسام

                                      24 نوامبر 2014

 

من

     از تفنگ و سنگ

                          بیزارم

از خون منتشر شده بر اسفالت

                     و قلب عاشق خاموش

از زخم ِ سردِ مرگ

                     و کینه سترون ِخونخواه

از ازدحام عاطفه‌ی کور

                     و خشکسالی گلزار عاشقی

از انفجار ِآتش نفرت

                    و لحظه‌ی کبود خشونت

از زندگانی کوتاه را

                      به دارکشیدن

از چشم در برابر چشم

و دندان برابر دندان،   

                       بیزارم

من

 از تلاشی روَیا

و بال های سوخته ی پرواز،

از هایهای ِنفسگیر مادران

وقتی که کودکان

چون ماهیان له شده در طوفان

قی می شوند به ساحل؛

                              بیزارم

من ازدهان ِ باز فرزندان

و دست های

              خسته،

                      پُر از خالی

و تن فروشی ِگلها

                    به گرگهای بیابانی 

                                            بیزارم

از چشمهای خودم هم

                             بیزارم

وقتی که چشمهای جوانت

در کینه زار شب ِهول

با آب ِآتشین ِمقدس

                          می سوزند

من از تمامی ِ این لحظه‌های جنگلی ِتار

خوی ِدد ِپلشت ِگُرازان

در این گدازه گردان

                             بیزارم  

                                    بیزارم

من می‌روم

                  نگارا!

چون داد ِ بی صدایی

                      سنگ و تفنگ 

                                      بر دارم                 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com