25.01.14 23:01 Alter: 7 yrs

اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده در کشتار سال۶۷، زندان وکیل آباد (مشهد)

Kategorie: Meldungen Links

 

گزارشگران: امیر میرزائیان فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق که بیش از 66 ماه از دوران اسارت خود را با اکثر این جانباختگان راه حقیقت و برابری گذرانده است در اقدامی شایسته و قطعا رنج آور از انبوه سایه روشن های خاطرات غم انگیز و دردآور خود گذر کرده است و با یاری تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی آن مکان به تهیه کاملترین  لیست اسامی جانباختگان سال هزار و سیصد و شصت و هفت در زندان وکیل آباد مشهد همت گماشته است. سایت گزارشگران ضمن تقدیر از او و سایر زندانیان سیاسی به انتشار هر چه گسترده تر این بخش ازتاریخچه سرکوب زندانیان سیاسی در آندوران شوم می پردازد.

 

 

اسامی زندانیان اعدام شده در کشتار ۶۷، زندان وکیل آباد (مشهد)

امیر میرزائیان                  سپتامبر ۲۰۱۱ ــ پاریس

این اسامی با چند لیست کنترل شده، با یکدیگر مقایسه گردیده و ۵ نفر از زندانیان زندان وکیل آباد مشهد که اکنون خارج از کشور هستند آن‌ را مطالعه کرده‌اند و نظر خود را بیان داشته اند. اگر تردیدی جدی در مورد اسامی وجود داشته حتماً جلوی نام آن‌ها ذکر ‌شده است.

یاد و خاطره تمامی مبارزان راه آزادی و برابری گرامی باد.

* م = هوادار مجاهدین

 

 

شماره

نـــــــــــــــــــــــــام

شـــــــــــــــــــــــــرح

 

۱

محمد حمامی

قوچانی ــ م

 

۲

مهدی زره ‌داران

نیشابوری ــ دارای همسر و دو فرزند، معلم، حوزه فعالیت قوچان ــ م

 

۳

علیرضا باقری

قوچانی ــ م

 

۴

حمید اسلامبولچی

قوچانی ــ  بیشتر اوقات قرنطینه بود ــ م

 

۵

غلام‌رضا محمدی

مشهدی ــ دانش‌آموز ــ م

 

۶

محمد اصغری

مشهدی ــ م

 

۷

حسن فرج‌بخش

گنبدی ــ انتقالی از گوهردشت به وکیل‌آباد ــ م

 

۸

حمید‌رضا نیرومند

مشهدی ــ م

 

۹

علیرضا سلیمانی

شاهرودی (بچه‌ها درزندان به او مچول می‌گفتند) ــ م

 

۱۰

محسن عطارزاده

مشهدی ــ م

 

۱۱

حمید رضا شهپر طوسی

مشهدی ــ دانش‌آموز و بسیار ورزیده ــ م

 

۱۲

علی فخارزاده‌کرمانی

مشهدی ــ دانش‌آموز ــ م

 

۱۳

مهدی حسن‌آبادی

مشهدی ــ قبل از جعفر بهرامن، استاندار جمعی بند سیاسی ۲ بود ــ م

 

۱۴

محسن فغفور‌مغربی

مشهدی ــ پزشک، جزو تبعیدیان به تهران و در تهران اعدام شد ــ م

 

۱۵

حبیب حسینی

مشهدی ــ تقریباً سر طاسی داشت و حدود ۲۴ سال ــ م

 

۱۶

سیامک رمضانیان

قوچانی ــ نقاش خوبی بود ــ دانش‌آموز ــ م

 

۱۷

علی سلیمی

مشهدی ــ (اصلیت ترک زبان بود) ــ م

 

۱۸

یدالله قشقایی

قوچانی ــ م

 

۱۹

علی پوررضی

قوچانی ــ م    

 

۲۰

حسین منتظری‌رامیان

گنبدی ــ انتقالی از گوهردشت به وکیل‌آباد، پس از کشتار از زندان آزاد شد در مرز زاهدان با کتاب آیات شیطانی دستگیر شد و به اتفاق همسرش اعدام گردیدند.

 

۲۱

نوید آموزگار

مشهدی ــ م، برادر بزرگش رنجبری بود که آزاد شده بود و برادر دیگرش امید، هم آزاد شد.

 

۲۲

حسن دامغانیان

سمنانی ــ م

 

۲۳

رضا خواجه‌ انوری

مشهدی ــ م

 

۲۴

حسن صفدری

قوچانی ــ م

 

۲۵

عباس صفدری

قوچانی ــ م

 

۲۶

محمود نساج‌کریمی

مشهدی ــ دانشجو ــ م

 

۲۷

نصیر احمدی‌قطبی

مشهدی ــ حدود ۲۴ ساله ــ م

 

۲۸

مرتضی عجم

سبزواری ــ اکثر اوقات انفرادی بود، دوبار اقدام به خوردن دارو نظافت کرد، حدود ۲۴ ساله، اتهام آرمان مستضعفین.

 

۲۹

مهدی طلوع

مشهدی ــ راننده تاکسی ــ م

 

۳۰

محمد سهیلی

سبزواری ــ حدود ۲۵ ساله ــ م

 

۳۱

مرتضی قره‌چه‌ای

قوچانی ــ م

 

۳۲

هادی قره‌چه‌ای

قوچانی ــ م، برادر بزرگتر اینها علی نیز مدتی زندان بود و در سال ۸۱ در گذشت.

 

۳۳

علیرضا امینیان

مشهد ــ دانشجو، در زندان تغییر عقیده به طرف گروه‌های چپ داد ــ م

 

۳۴

علی عظیمی

تهرانی ــ بسیار خنده رو بود ــ م

 

۳۵

علی اصغر کشمیری

تهرانی ــ بسیار جدی بود ــ م

 

۳۶

حسن غفوری‌قریب

مشهدی ــ خیلی بلند بلند صحبت می‌کرد، هنگام اعدام جراحی شده بود ــ م

 

۳۷

محمد خلخالی

مشهدی ــ (اصلیت تبریزی) ــ م

 

۳۸

شهریار اسفراینی

اسفراینی (بجنورد) ــ دانش‌آموز بود ــ م

 

۳۹

علی‌اصغر غلامی

چنارانی ــ کم حرف و بسیار ورزشکار، بیشتر اوقات قرنطینه بود ــ م

 

۴۰

مجید‌علی اکبریان

قوچانی ــ ورزشکار و پرورش اندام کار می‌کرد ــ م

 

۴۱

غلامحسین موقر

قوچانی ــ تقریباً ۳۰ ساله بود ــ م

 

۴۲

اصغر موّقر مقدم

قوچانی ــ م

 

۴۳

مسعود وکیلی

قوچانی ــ حدوداً ۲۰ ساله، دانش‌آموز، کپل و قد کوتاه ــ م

 

۴۴

جواد نصیری

مشهدی ــ همیشه سر به سرش می‌گذاشتیم که با وزنه  بردار معروف چه نسبتی داری! ــ م

 

۴۵

حجت رضایی

مشهدی ــ م

 

۴۶

محسن سیاح هراتی

مشهدی ــ (معروف به محسن تخت لاستیکی)، از کودکی مشکل در رفتگی لگن داشت ــ م

 

۴۷

علی تفقدی

مشهدی ــ (معروف به علی ساساهارا)، دانش آموز، برادرش حسن تفقدی در اردیبهشت سال ۶۱ به همراه سعید جابانی اعدام شده بود.

 

۴۸

ابوالفضل لشگری

مشهدی ــ همیشه بچه‌ها به او مشکوک بودند ــ م

 

۴۹

ایوب حسینی

مشهدی ــ م

 

۵۰

محسن مینایی

مشهدی

 

۵۱

مرتضی دولت‌آبادی

سبزواری ــ یک بار آزاد شده بود و دوباره دستگیر و زندانی شده بود ــ م

 

۵۲

حسین معصومی

قوچانی ــ دستگیری اول تواب شد بعد از آزادی با مجاهدین خارج کشور ارتباط برقرار کرد دو باره دستگیر و سال ۶۷ اعدام شد.

 

۵۳

محمد صادق خزایی(خزاعی)

مشهدی ــ معروف به کوچول، دانش‌آموز، از مرخصی فرار کرد و به زندان برنگشت، در هنگام بازگشت به کشور توسط فرشباف طوسی (هوادار چریکها ولی در واقع دزد مسلح) در ترمینال غرب تهران شناسایی و با فریاد زدن آی دزد ای دزد! مردم، صادق را دستگیر کردند. پس از بازجویی در تهران به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

 

۵۴

محمد‌علی مشهدی‌رضا

مشهدی ــ شاعر، معلم و دارای تفکرچپ اما اتهام او هواداری از مجاهدین بود.

 

۵۵

محمد رضا جانفشان

تهرانی ــ گروهبان، اتهام هوادار چریکهای فدایی خلق، بنا به در خواست خودش به تهران منتقل شد، جزو کسانی بود که کلاس‌های ایدئولوژیک را تحریم کردند و تا قبل از اعزام به تهران قرنطینه بود.

 

۵۶

محمد خلیقی

تهرانی ــ م

 

۵۷

محمود میدانی

مشهدی ــ از کشتار سال ۶۷ جان سالم بدر برد، شوهر خواهر امیر غفوریان و در قتل‌های زنجیره‌ای ناپدید شد.

 

۵۸

امیر غفوریان

مشهدی ــ دانشجو، از کشتار سال ۶۷ جان بدر برد، پس از آزادی در شرکت داده‌پردازی خراسان کار می‌کرد، درقتل‌های زنجیره‌ای ناپدید شد.

 

۵۹

محمد حیدریه

مشهدی ــ دانش‌آموز ــ م

 

۶۰

حسین حیدریه

مشهدی ــ برادر بزرگتر محمد ــ م

 

۶۱

جلیل ضابطی

مشهدی ــ وی حکمش تمام شده بود و مشمول عفو هیئت منتظری بود، در پائیز سال ۶۶ بارها به دادسرا اعزام شدیم تا شرایط آزادی مان فراهم شود و نمایندگان وزارت اطلاعات با ما گفتگو کنند و تعهد بگیرند، بهنام قهرمان نیز با ما به دادسرا اعزام می‌شد ــ م

 

۶۲

شهرام مرجوی

مشهدی ــ ترک زبان، دانش آموزــ م

 

۶۳

مجتبی براتی باقرآبادی

مشهدی ــ دانش‌آموز، یک یا دو برادرش سالهای ۶۰ و ۶۱ اعدام شده بودند و برادر دیگرش محسن آزاد شد ــ م

 

۶۴

محمد‌علی کوهساری

قوچانی ــ م

 

۶۵

بهروز‌ حق‌نظر

درگزی ــ م (برخلاف گفته‌ها ایشان پس از آزادی به عراق رفت و سال ۶۵ در مرز کشته شد)

 

۶۶

حسینعلی وزیری

گنبدی ــ م

 

۶۷

امان الله نجاتی

بجنوردی ــ م

 

۶۸

محمد فانی دیسفانی

اهل دیسفان  گناباد ــ م

 

۶۹

منوچهر شفیقی

سبزواری ــ م

 

۷۰

محسن شفیقی

سبزواری ــ م

 

۷۱

محمد مقدم

سبزواری ــ م

 

۷۲

قاسم مقدم

سبزواری ــ م

 

۷۳

حاجی میرمصطفایی

مشهدی ــ بیش از ۶۰ سال سن داشت ــ م

 

۷۴

مهدی قرایی

بجنوردی ــ م

 

۷۵

حمید قرایی

بجنوردی ــ برادر مهدی ــ م

 

۷۶

جمال اسدپور

مشهدی ــ برادر جلال اسدپور، جمال در قتل‌های زنجیره‌ای ناپدید شد ــ م

 

۷۷

زهرا افتخاری

مشهدی ــ در قتل‌های زنجیره‌ای نا پدید شد ــ م

 

۷۸

علی ایران پرست

م

 

۷۹

مهدی رحیلی‌خراسانی

مشهدی ــ م

 

۸۰

محمد سرایی

مشهدی ــ فوتبالیست، دانش‌آموز، بسیار خنده رو ــ م

 

۸۱

خلیلی مودی

بیرجندی ــ م

 

۸۲

جواد کریمی

بیرجندی ــ م

 

۸۳

رضا مهاجر

بیرجندی ــ لاغر بود ــ م

 

۸۴

محسن کاظم‌زاده

مشهد ــ م

 

۸۵

امین نجاتی محرمی

مشهدی ــ صبور و بسیار روشنفکر، دارای یک فرزند، شوهر خواهر رضا فانی یزدی ــ م

 

۸۶

محسن حنایی

مشهدی ــ اکثر اوقات میگرن داشت ــ م

 

۸۷

غلام رضا نقی‌پور

مشهدی ــ دارای تفکر چپ اما اتهامش هواداری مجاهدین بود، در زندان همه می‌دانستند گرایش به راه کارگر دارد.

 

۸۸

منصور شکوهی

سبزواری ــ در زندان تفکر چپ پیدا کرد و اعلام موضع نمود ــ م

 

۸۹

جعفر بهرامن

کاشمری ــ بسکتبالیست و معروف به جعفر سیاه! ــ م ، بعد از مهدی حسن آبادی استاندار کل بند ۲ سیاسی شده بود.

 

۹۰

بهرام پرنده

مشهدی ــ دائم بیمار و ضعیف و لاغر ــ م، پدرش با شنیدن خبر اعدام وی و با توجه به عدم پاسخگویی مسئولین دادسرا و زندان، خود کشی کرد.

 

۹۱

رسول براری

زنجانی ــ در واقع رسول یک فرد عادی بود که در خانه خواهرش دستگیر شده بود ـ م

 

۹۲

شمسی براری

زنجانی ــ خواهر رسول ــ م

 

۹۳

شیرین اسلامی

زنجانی ــ م

 

۹۴

علی رضا اسلامی

زنجانی ــ م

 

۹۵

محمد رباط‌ سرپوشی

سبزواری ــ شاید متولد ۱۳۳۴ بود ــ م

 

۹۶

کاظم پارسی

سبزواری ــ دارای همسر و دو فرزند ــ م

 

۹۷

ابراهیم خلیلی

سبزواری ــ خط و نقاشی بسیار زیبایی داشت و در این زمینه معلم بچه‌های بند بود. بسیار خوش اخلاق و متین، صدای دلنشینی داشت ــ م

 

۹۸

اسماعیل خلیلی

سبزواری ــ برادر کوچک ابراهیم بود ــ م

 

۹۹

غلامرضا اربابی

مشهدی ــ دائم در اعتصاب غذا، زن و بچه‌دار ــ م

 

۱۰۰

جعفر هاشمی

مشهدی ــ تبعیدی به تهران و در تهران اعدام شد ــ م

 

۱۰۱

یعقوب سلیمانی

درگزی ــ تبعیدی به تهران و در تهران اعدام شد ــ م

 

۱۰۲

حمید ریاضی

درگزی ــ تبعیدی به تهران و در تهران اعدام شد ــ م

 

۱۰۳

جلال اسدپور

مشهدی ــ ۲۶ ساله ــ م

 

۱۰۴

محمد رضا سعیدی

مشهدی ــ ۲۶ ساله، جزو اولین اعدامی‌ها در کشتار سال ۶۷ ــ م

 

۱۰۵

علی سعیدی

مشهدی ــ برادر کوچکتر محمد رضا و دانش آموز بودــ م

 

۱۰۶

علی آگاه

مشهدی ــ (اصلیت ترک)، دانش‌آموز ــ م

 

۱۰۷

علی احمدی

مشهدی ــ دانش‌آموز ــ م

 

۱۰۸

حمید احمدی

مشهدی ــ دانش‌آموز ــ م (زیاد مطمئن نیستم)

 

۱۰۹

علی میرشاهی

دیزباد نیشابور ــ م ، خیلی بچه ها را می خنداند، دانش‌آموز.

 

۱۱۰

علی گلی

چنارانی ــ درجه‌دار، ۲۱ ساله ــ م

 

۱۱۱

ابوالفضل طالبی

سمنانی ــ دانش‌آموز، عاشق سینه چاک شیرینی ــ م

 

۱۱۲

غلامحسین رجبی

تربتی ــ معروف به غلوس! ــ م

 

۱۱۳

بهنام قهرمان

مشهدی ــ دانش‌آموز، در زمان اعدام جزو ملی کش ها بود (یعنی حکم وی تمام شده بود ولی آزادش نمی‌کردند).

 

۱۱۴

محمود ادیبی

سبزواری ــ م

 

۱۱۵

محمد بی‌همتا طوسی

مشهدی ــ م

 

۱۱۶

محسن‌ بافیان طوسی

مشهدی ــ م

 

۱۱۷

مسعود خوش‌رو

 تهرانی ــ م

 

۱۱۸

احمد زلفی

مشهدی ــ م

 

۱۱۹

رضا سرایی

مشهدی ــ م

 

۱۲۰

جعفر شاه فضل قمصریان

مشهدی ــ م

 

۱۲۱

ابوالفضل صفوی بایگی

تربت حیدریه ــ م

 

۱۲۲

محمد‌رضا غفاری

گنابادی ــ م

 

۱۲۳

محمد قانع شاطر حسین‌پور

مشهدی ــ م

 

۱۲۴

محسن کرابی

سبزواری ــ اگر اشتباه نکنم بیماری سرع داشت و یکدفعه با چانه محکم به زمین می‌خورد ــ م

 

۱۲۵

مهدی محمد حسین‌پور

مشهدی ــ م

 

۱۲۶

عباس نجاتی فهیمی

مشهدی ــ م

 

۱۲۷

رضا احسانی

م

 

۱۲۸

محمود احمدی

تهرانی ــ م

 

۱۲۹

جلال اسدی

م

 

۱۳۰

علی افضلی‌پور

گنابادی ــ م

 

۱۳۱

حمید امری

اراکی ــ م

 

۱۳۲

ابراهیم باقری

م

 

۱۳۳

علی اصغر برادران مقدم

قوچانی ــ م

 

۱۳۴

حسن به‌نیک

سبزواری ــ م

 

۱۳۵

حمید پوستین‌چی

قوچانی ــ م

 

۱۳۶

حمید توکلی

م

 

۱۳۷

علیرضا جدیدیان

مشهدی ــ م 

 

۱۳۸

مسعود حریری

م

 

۱۳۹

سید حبیب حسینی

گنبدی ــ م

 

۱۴۰

حجت‌الله حسینی

اسفراینی ــ م

 

۱۴۱

محمد رضا حنایی

مشهدی ــ م 

 

۱۴۲

محمود خرقی

مشهدی ــ م  

 

۱۴۳

مهدی خالقی

مشهدی ــ م 

 

۱۴۴

علی خوش نویس

مشهدی ــ م

 

۱۴۵

اکبر دل‌سوزی

آستارا ــ م

 

۱۴۶

محمود رشیدی

م

 

۱۴۷

رضا روانگرد

م

 

۱۴۸

محمود زیبایی

کاشمری ــ م

 

۱۴۹

مهدی سدیدیان

سبزواری ــ م

 

۱۵۰

براتعلی سیران

مشهدی ــ م

 

۱۵۱

احمد سیران حصاری

مشهدی ــ م ، یکبار آزاد شده بود و دوباره دستگیر شد و سال ۶۷ اعدام شد.

 

۱۵۲

کاوه سیرانی حصاری

مشهدی ــ م

 

۱۵۳

همایون شایان‌فر

م

 

۱۵۴

حسین شریعت

م

 

۱۵۵

جعفر شکری

م

 

۱۵۶

علی اصغر صاحب‌الزمانی

مشهدی ــ سال ۶۱ حدود ۴۰ سال داشت ــ م  ، گویا سال ۶۸ اعدام شد.

 

۱۵۷

جواد طوسی

م

 

۱۵۸

مهدی عربی خادر

شاندیز مشهد ــ م

 

۱۵۹

محسن عطاران

م

 

۱۶۰

محمد عطاردی

قوچانی ــ م

 

۱۶۱

عبدالحکیم غفاری

تایبادی ــ م

 

۱۶۲

انوش فلاح‌پور

مشهدی ــ م

 

۱۶۳

حجت کهنسال

مشهدی ــ م

 

۱۶۴

مختارکهنسال

مشهدی ــ م

 

۱۶۵

جعفر لشگری

م

 

۱۶۶

علی مسچی

م    

 

۱۶۷

مرتضی منتظری

م

 

۱۶۸

رضا موسویان دهکردی

شهرکرد ــ م، یکبار آزاد شد و دو باره دستگیر در سال ۶۷ اعدام شد.

 

۱۶۹

حسن مهاجر

قائنی ــ م

 

۱۷۰

سید مرتضی میر محمدی

م

 

۱۷۱

جمشید میرشهیدی

مشهدی ــ م  ، دوباره دستگیری بود.

 

۱۷۲

مجید نادری‌نیا

مشهدی ــ م

 

۱۷۳

علی مسیح‌نیا

مشهدی ــ م

 

۱۷۴

غلام‌رضا محمودیان

م

 

۱۷۵

عباس رجبی

م

 

۱۷۶

امیر اکبراوغلی

م، ارتشی بود و اعدام شد.

 

۱۷۷

علی مقدم

سبزواری ــ م

 

۱۷۸

تقی خادمی

م

 

 

 متن یک کامنت دریافتی گزارشگران:

زندانی دهه ۶۰ زندان تبریز |

با آرزوی پیروزی در راه پاک و سختی که در پیش گرفته اید.

به یاد انقلابیونی که در آن سالهای تیره و تار آبروی عشق را حفظ کرده و جان شیرین در راه آزادی و سوسیالیسم نهادند.

اسحاق حصولی -فیروزه ملک التجاری - ناصر خادم حسینی - بهاالدین توکلی - حمید ندروند - محمد رضا ابراهیم زاده همگی از وابستگان سازمان پیکار در تشکیلات اردبیل .
****دانشجویان پزشکی دانشگاه تبریز*******
شهریار رسولی -نعمت الله مهاجری (اهل هرسین کرمانشاه) و محمدرضا شبرویی (اهل گیلان )هر ۳ از طرفداران سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز در آذر ماه سال ۱۳۶۰ توسط حسین موسوی تبریزی(اصلاح طلب) محاکمه و اعدام شدند.


Gozareshgar
info@gozareshgar.com