08.11.12 00:28 Alter: 7 yrs

نیمه شب نوشته ها – 20 - ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی همچنان قربانی می گیرد

Kategorie: Nachricht

 

 

امروز هم خبر آمد که جمهوری اسلامی ده تن از زندانیان را اعدام کرده است.  بدین ترتیب جمهوری اسلامی پس از چین در رده دوم این مسابقه جنایت بار قرار گرفته است. اتهام اعدام شدگان خرید و فروش مواد مخدر است و اسامی آنها بدین شکل منعکس شده است.

احمد تجری فرزند علی اکبر، شهرام یداللهی فرزند علی، یوسف کریم خانی زرنقی فرزند محمود، قادر ملکی فرزند محرم، عسگر فرجی نیری فرزند سلمان، عبدالقادر هادی تاجیک فرزند عبداله (عبدل)، سید جلال حسینی فرزند عنایت الله، حمید غلامی فرزند یارولی، قهرمان قاسمی کرم جوان فرزند اصغر و ابراهیم برآهویی فرزند سیاه خان

این در حالی است که گزارشاتی در باب اعدام سه تن دیگر با همین جرایم در شیراز منتشر شده است.

چندی پیش خبر آمد که یکی از بزرگترین شبکه های صادر کننده مواد مخدر به کشورهای اروپائی, سپاه پاسدارن است و برخی از فرماندهان ارشد این سپاه در لیست قاچاقچیان مواد مخدر قرار دارند.

انواع و اقسام قاچاق از اسلحه گرفته تا آثار عتیقه و قطعات متعلق به موزه ها و آثار باستانی در پرونده سپاه پاسداران ثبت شده بود و این روزها از قاچاق مواد مخدر گفته میشود. دستگیری تعدادی از یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در آذربایجان را میتوان از آن جمله نامید.

آنچه بر سر زبانها و موضوع تحقیقات بین المللی است این است که سپاه پاسداران بزرگترین خریدار تریاک افغانستان است و از راههای زمینی و هوائی و گاها با توسل به مصونیت های دیپلماتیک اعضا خود این محصولات را به کشورهای اروپائی صادر و درآمد های میلیاردی را نصیب خود می کند.

ترکیه, قبرس, عراق و آذربایجان از جمله کشورهائی هستند که سپاه پاسداران برای گذر به اروپا و حمل مواد مخدر مورد بهره برداری قرار میدهد.

در آذربایجان دستگیری بیست و پنج ایرانی که حداقل هشت وابسته مستقیم به سپاه پاسداران در میان آنها بوده اند پرده از این تجارت شوم سپاه برداشت و در قبرس ضبط دهها کیلوگرم هروئین خالص از اعضای سپاه که میخواستند با توسل به مصونیت دیپلماتیک خود آنرا به کشورهای دیگر اروپا منتقل کنند کوس رسوائی آنان را بصدا دراورد.

قاچاق مواد مخدر از سوی سپاه پاسداران تنها به کشورهای اروپائی ختم نمیشود. این شبکه مافیائی شاخک های عنکبوتی خود را به آسیای مرکزی و شرقی نیز انداخته است و بدین طریق در اعتیاد, فقر و مرگ تدریجی میلیونها انسان دیگر در سایر کشورها نقش دارد.

حال میتوان دریافت که خیل میلیونی معتادان کشورمان که بدلائلی چند ناچار به خرید و فروش این مواد و برای تامین مخارج اعتیاد خود شده و بتدریج اعدام می شوند, خود قربانی سودجوئی حاکمیت جمهوری اسلامی و نهاد نگهبان آن سپاه پاسداران می باشد.

این مجموعه نشان میدهد که فساد سازمانیافته و در مجموعه ای از شبکه های مافیائی حاکمیت اسلامی را در بر گرفته است. رسمیت یافته است و صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه این حکومت, اعدام را برای کشورهای اسلامی و همچنین رژیم مطبوعش ارزش میداند. در همین زمینه افشاگری هائی نیز از ویکی لیکس منتشر شده است و تاکیدی بر دخالت وسیع سپاه پاسداران در توزیع مواد مخدر و مرگبار در سطح کشورهای اروپائی دارند.

اعدام خود قتل عمد دولتی است.

07.11.2012

 sooren001@yahoo.de

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com