20.10.12 01:07 Alter: 8 yrs

نیمه شب نوشته ها– 13 – خیاطی که در کوزه افتاد

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

 19.10.2012

آیا داستان خیاط در کوزه افتاد را میدانید؟ این داستان جنبش مبارزاتی مردم کشورمان را از دهها سال پیش دنبال میکند. داستان زندگی انسان هائی است که بر ستم رفته به دیگران با بی اعتنائی میگذرند و نظاره گر ظلم در حق همسایه می شوند و دم بر نمی آورند تا روزی که نوبت خود آنها میشود.

(در روزگار قديم در شهر ري خياطي بود كه دكانش سر راه گورستان بود . وقتي كسي ميمرد و او را به گورستان مي بردند از جلوي دكان خياط مي گذشتند و خیاط ریگی در کوزه می انداخت و در پایان ماه آنها را می شمرد. كم كم بقيه دوستانش اين موضوع را فهميدند و برايشان يك سرگرمي شده بود و هر وقت خياط را مي ديدند از او مي پرسيدند چه خبر ؟ خياط مي گفت امروزسه نفر تو كوزه افتادند .

روزها گذشت و خياط هم مرد . يك روز مردي كه از فوت خياط اطلاعي نداشت به دكان او رفت و مغازه را بسته يافت  . ازهمسايگان پرسيد : خياط كجاست ؟ همسايه به او گفت : ‌خياط هم در كوزه افتاد )

جمهوری اسلامی نیز با حقه و دسیسیه و زور و زر و خون ریزی از سه دهه پیش آغازگر خفه کردن مخالفان و منتقدان خود بوده است. نه تنها در داخل که در خارج با ترور و ارعاب و حملات سایبری خود هم و غم خود را برای سانسور مخالفان خود گذاشت و در داخل نیز برای حق آزادی بیان و عقیده دخمه ساخت و هم اکنون نیز دهها وبلاگ کار و سایت را در دنیای مجازی به دنیای واقعی ( بخوانید زندان ها ) کشانده و نگه میدارد. ارتشی برای از کار انداختن رسانه های مخالف و منتقد براه انداخته و از کیسه مردم و منابع مالی ملی پول بپای آنها می ریزد.

ماجرای افتادن سانسورچی ها و اطلاعاتی های رژیم در کوزه نیز همین ماجراست. چندی پیش شرکت پوتلست بدنبال تحریم های اتحادیه اروپا درمورد ایران,  پخش برنامه های ماهواره ای رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی را متوقف کرده است و از همینرو صدای اعتراض حکومتیان و حامیانشان در لبنان ( حزب الله لبنان ) را درآورده است که این اقدام علیه ازادی است!!

باید گفت بیچاره این واژه و مفهوم آزادی که ضمن زیبائی و جذابیت بی بدیلش, و با آنکه میلیونها شیفته وجانباخته در تاریخ بشریت باقی گذاشته است میتواند چنین سهل و آسان نیز بعنوان ابزار در اختیار جانیانی همانند حاکمان کشورمان  و مزدورانش در منطقه قرار گیرد تا وامصیبتا سردهند و از ادعای سانسور شدن و نقض آزادیشان شکایت داشته باشند.

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در صدد است تا این واقعه را تعقیب قانونی کند!!

مهمانپرست میگوید:این اقدام  نمونه‌ای از نقض آزادی بیان و نقض مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که کشورهای غربی به دنبال آن هستند.

حال آنکه حکومت مطلوب ایشان طی دهه ها و در امتداد سرکوب سازمانها و آزادیخواهان از هیچگونه جنایت و خونریزی در زندانها و یا صحن خیابان ها کم نگذاشته است.

بیچاره آزادی که بعنوان ابزار تبلیغاتی در دست امپریالیست ها و مرتجعین جنایتکار حاکم و مزدورانش در منطقه باشد!

بهروز سورن

sooren001@yahoo.de

 


Hamid Poorian |

More & more read this article i see your mind is not stable you telling a story s not making any sence who is خیاطی?
What this story has to do with Iran situation?
Worst part is ending it shows you are pesmistic & i wonder what you hopeing & worst than that you do not see any hope.
Hope you could put yourself together,...
Whish you best.Gozareshgar
info@gozareshgar.com