09.10.12 00:19 Alter: 8 yrs

نیمه شب نوشته ها – 10 - سقوط آزاد ریال پیش درآمد سقوط نظام استبدادی ایشان است!

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

 چنانچه روزگاری استبداد وحشیانه حاکم افسار گسیخته به جان و مال مردم کشورمان افتاده بود و آن جنایات سیاسی اجتماعی در انظار توده های مذهبی فریب خورده, برای حفظ دین و مقدسات !! لازم و ضروری شمرده و القاء می شد. اما امروز حرف اول را آن اقتصادی میزند که خمینی جلاد ( مال خر ) نامیده بود.

سقوط ازاد ارزش پول کشورمان دلیلی بود برای اینکه جمهوری اسلامی آسیب پذیر تر از آن است که تا کنون بنظر میامد. سیب کرم خورده ای از درون است که هر لحظه میتواند پوسته آسیب پذیرش را در هم نوردد و به زباله دان تاریخ بیافتد.  نوسانات ارزی حتی اگر در همین سطح باقی بماند هشداری است جدی به کلیت نظام که صدای پای گرسنگان و هیچ نداران شنیده میشود. با هم و همدرد میشوند و اردوی کار و مقاومت را در برابر آنها می آرایند.

شایع است که برخی از حکومتگران میلیاردها دلار تقلبی با کیفیت بالا وارد کرده اند تا از ادامه سقوط ریال پیشگیری کنند که مورد اعتراض بانک مرکزی قرار گرفته است. گفته میشود که دلارهای تقلبی حتی به کشورهای مجاور نیز صادر شده است و نوارهای مرزی تحت کنترل شدیدتری قرار گرفته است. اینهمه نشانگر پتانسیل فریبکارانه و توطئه گرانه این نظام استبدادی  است که از هر وسیله ای برای حفظ خود استفاده می کند و امروز حفظ نظام با حفظ ارزش پول کشور در امتداد یکدیگر ارزیابی می شوند.

بحران ارزی بنیان های حکومتی را چنان بلرزه انداخته است که هراس سقوط رژیم حتی اصلاح طلبان را نیز به دغدغه های فکری چند انداخته و نگران کرده است.

محمد رضا خاتمی آب پاک را بر بدنه این طیف می ریزد و در گفتگوئی با اعتماد می گوید:

*من این نکته را می‌خواهم صریحا اینجا اعلام کنم و این دندان طمع را از همه بکشم. من اعلام می‌کنم که در هیچ زمانی اصلاح‌طلبان برای براندازی این نظام هیچ‌گونه اقدامی نخواهند کرد و مخالف جدی آن هستند. اصلاح‌طلبان تمام تلاش‌شان را می‌کنند که این نظام را اصلاح کنند، اما اگر نظام اصلاح‌پذیر نبود و اصلاح نشد وارد فاز دیگری نخواهند شد.

منظور ایشان ( کاچی به از هیچی است )

گفته های ایشان تنها دال بر این نیست که اصلاح طلبان اقدامی برای براندازی نخواهند کرد و بر همه ما واضح و آشکار بود. خاتمی میگوید که این طیف مخالف جدی براندازی نیز هست. تعبیر این گفته اینست که چنانچه امواج اعتراضات مردمی برای تغییرات بنیادی یا سرنگونی رژیم عینیت یابد این طیف بعنوان مخالف جدی در برابر آن می ایستد و از موجودیت اسلامی رژیم دفاع می کند.

سوال این است که حاکمیتی که اصلاح طلبان را بعنوان پشت جبهه بالقوه خود دارد, چگونه حاکمیتی است؟ حکومتی که رد پای خونینش بیش از سی و اندی سال در کوچه و خیابان و زندانهایش در سراسر ایران مشاهده میشود و حقوق انسان ها برایش پشیزی ارزش ندارد. حکومتی که از سفره کارگران و زحمتکشان نان می دزدد و بار آقازاده ها می کند تا در حسابهای بانکی شان در سوئیس و مکانهای دیگر انباشت کند. و...

نظامی که وکلایش همانند نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه و ... در زندان بسر می برند وای به حال متهمانش!

 

09.10.2012

sooren001@yahoo.de

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com