07.10.12 01:57 Alter: 8 yrs

نیمه شب نوشته ها – 9 – ثروت اندوزی رفسنجانی چگونه بود؟

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

6.10.2012

حکومت هائی که مردم کشور خود را تحقیر می کنند بشکل انفجاری نیز برکنار خواهند شد. بغض نهفته طی سالها فرو خورده میشود و به هنگام خواهد ترکید. هیچ بلیه ای بدتر از تحقیر شدن نیست. جمهوری اسلامی از ابتدای راه خود به سمت تاج و تخت مذهبی به حیله و عوام فریبی متوسل شد و با راه انداختن شایعه دیده شدن عکس خمینی جلاد در ماه آغاز گر شد و با اشعه دار بودن موی زنان برای تحریک مردان خود را جا انداخت. آقای بنی صدر حتما این گفتار تلویزیونی خود را بیاد می آورند. خیلی مشتاقم که بدانم امروز ایشان در این رابطه چه میگویند؟

دیده شدن پر تعداد امام زمان و حرکت بسوی بهشت از میان زمین های مین گذاری شده نیز در طول جنگ هشت ساله حدیث مکرری بود که هزاران نوجوان و جوان را به کشتن داد. خطابه های نفرت زای امام جمعه ها و قرائت این احادیث در جهت تحمیق بسیاری از مردم کشورمان با اعتقادات مذهبی تاثیرات بسزائی در جهتگیری های سیاسی داخلی و بین المللی داشت.

سرکوب آزادیخواهان در داخل کشور و بویژه در زندانها پیامد مکرر و بی پایان این زمینه چینی ها بود. وضعیت ارزی و نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای دول خارجی تابعی از نوع و چگونگی ایراد خطابه ائمه جمعه و بویژه در تهران بود.

در کوچه و بازارگفنه می شد که طیف یاران رفسنجانی از اهل خانواده گرفته تا مسئولین تبلیغاتی وی از محتوای خطابه او در نماز جمعه ثروت اندوزی می کردند. بدین شکل که حمله وی به آمریکا و همدستانش و تشدید تشنج های سیاسی قیمت ارزها و طلا را بالا میبرد.

 این طیف بر اساس داده های دفتر رفسنجانی پیش از انجام خطابه, ارزهای سرگردان در بازار را خرید و جمع آوری میکردند و پس از گذشت مدت کوتاهی از نماز جمعه آنها را در بازار آزاد – چهار راه استانبول, بفروش میرساندند.  ثروت های بادآورده و توطئه آمیز علیه سفره حقیر و جنگزده کارگران – کارمندان . پابرهنگان کشورمان نصیب این بخش از حاکمان می شد. بدین ترتیب رفسنجانی که بعدها لقب سردار سازندگی به او داده بودن در سازندگی!! کاخ ها و حساب بانکی همراهانش و آقازاده ها در داخل و بانکهای خارجی نقش بسزائی داشت. باغ های پسته ایشان مقوله ایست مجزا!

جنایات اقتصادی حاکمان با سرکوب های سیاسی داخلی و در درون زندانها همراه بودند. بسیاری از مالخواران حواشی حکومتی که از ایجاد تنش و بحران و تشنج سیاسی چنین بهره مند می شدند. خمس و ذکات خود را نیز پرداخت می کردند. بدین ترتیب خمس و ذکات داده شده آنها بابت ثروت اندوزی ها نقش صدا خفه کن در مجامع مذهبی و حوزه ها داشت. منتقدان مذهبی و اصلاح طلب رفسنجانی هنوز هم از جنایات اقتصادی صورت پذیرفته در آندوران سخنی نمیگویند.

خبری منتشر شده است مبنی بر اینکه آقای نوریزاد  مجتبی خامنه ای را افشا کرده است و نوشته است که این آقازاده مبلغ هشتصد میلیون تومان از جزائری دریافت کرده است. حال آنکه دزدی ها و اختلاس های مافیای آقازاده ها چه در گذشته و چه حال ارقامی است نجومی و بسیار فراتر از این مبلغ!

همین و بس

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com