06.07.12 02:19 Alter: 9 yrs

در حاشيه نشست «جنبش چيست؟» در هانوفر

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

بهروز سورن

 

ضمن قدرداني و سپاس از زحمات  دوستان تبجا  كه اين نشست را برگزار كردند و پخش پالتاكي آنرا نيز با كيفيتي بسيار خوب بانجام رساندند، اما  نكاتي  را   ضروري به طرح ميدانم  و اميدوارم كه مورد توجه برگزاركنندگان عزيز اين برنامه قرار گيرد.

همه ما بخوبي ميدانيم كه عليرغم تمايل غالب فعالين و همراهان به جنبشي ناميدن و دانستن حركت طيف جمهوريخواهان دمكرات و لائيك بعنوان مولفه اي هويتي براي اين مجموعه اما تا كنون به تعريفي شفاف از آن دست نيافته ايم.

اين جنبش چه نوع جنبشي است؟ و چرا جنبشي است؟

عنوان نشست شايد در نوع خود اولين بود و تا كنون نيز اينگونه متمركز و هدفمند براي شفافيت  بخشيدن به اين مقوله اقدام نشده بود.

شايد هم از بي اطلاعي من باشد و بي خبري من كه در دنيا چه ميگذرد و پيش از اينهم به اين مقوله  در اين اشكال پرداخته شده باشد.

من فكر ميكنم كه انتظار همگان اين بود  كه عليرغم اشاره سخنرانان به تاريخچه جنبش ها  ولي بالاخص در رابطه با جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك گفتگو شود و اساسا جاذبه اين نشست بهمين علت بود.

دوستان شهرام فنبري، شيدان وثيق  و دكتر آزاد در اينمورد گفتني هاي آموزنده اي را مطرح كردند اما جز آقاي پيران آزاد كه به قلب ماجرا زد و شمائي از نظرات خود نسبت به جنبش اما در رابطه با حركت طيف جمهوريخواهان دمكرات و لائيك به حضار ارائه كرد، ساير دوستان  به كليات اكتفا نمودند و از دخل به مطلب پرهيز كردند. در صورتي كه آقاي شهرام قنبري در نوشتارهاي پيشين خود بسيار دقيق تر و مشخص تر از مولفه هاي پديد آورنده و تعاريف  اين جنبش نوشته  بودند.

نكته ديگر آنكه پس از آغاز گفتگوها و شايد هم بشود گفت بخش سوال و جواب، اساسا مسير بحث جنبش چيست؟ تغيير داده شد و صحنه نشست و جلسه پالتاكي  به سراي محاكمه سازمان راه كارگر و آقاي پيران آزاد بعنوان نماينده راه كارگر تبديل شد.

گردانندگان نشست نيز تلاشي براي بازگرداندن تمركز حول موضوع اصلي نشان ندادند و يا به خودبخودي  و فضا تن دادند. اين  يكي از ضعف هاي جلسه بود.

من با بخشي از انتقادات دوستان به سازمان راه كارگر در كناره گيري و تنها گذاشتن نيروهاي مستقل چپ در اين مجموعه موافقم و پيش تر ها نيز به اين موضوع اشاره كرده ام.

 اما سوال من از اين دوستان منتقد اينست كه آيا مشكلات فعلي جمهوريخواهان دمكرات و لائيك  با كناره گيري اين رفقا آغاز شده است كه اينچنين  پرخاشگرانه با اين سازمان برخورد ميكنند و آنچنان انعطاف در برابر مليوني كه صحنه گردهمائي را با قهر و آشتي هاي آنچناني و هژموني طلبانه آغشتند و آنگونه با مليتها ي ساكن ايران برخورد دارند، بخرج ميدهند؟

من اساسا رابطه اين جلسه با محاكمه اين رفقا را  نفهميدم. شايد هم از كند ذهني من باشد و يا اينكه از دنياي  سياست بي خبرم و نميدانم اهرم هاي آن در دست كيست.  شايد لازم باشد اين دوستان علت پرخاش خود به اين سازمان را توضيح دهند و علت انعطافشان به آن ديگري را؟

من فكر ميكنم كه  اين دوستان  پيش از اينكه به جوهره گفته هاي بسيار شفاف آقاي پيران بپردازند و آنرا به چالش كشند و حول موضوع بحث كنند،  دچار احساسات شدند. آقاي آزاد چند موضوع را مشخص مطرح كردند.

جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك متولي نميخواهد.

 آيا اين دوستان با اين گفته ايشان مخالفند؟

اين جنبش ميبايستي از پائين، بدنه و مناطق  سامان يابد و الهام گيرد.

 آيا اين دوستان با اين نظر مخالفتي دارند؟

يك چيز مسلم بود كه اين دوستان با محاكمه راه كارگر و آقاي پيران آزاد في البداهه موافقند.

آيا  كاستي هاي  كنوني  شكل گيري/ ساختاري  اين جنبش بدون حضور همراهان از مناطق، كه سنخيتي نيز با ويژگي جنبشي اين طيف ندارد نيز با اين دوستان و آن سازمان ارتباطي دارد؟

گنه كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر ....

 

بهروز سورن

25. 4. 2005

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com