23.04.12 21:25 Alter: 9 yrs

مجموعه نوشتارهای بهروز سورن

Kategorie: Meldungen Links

 

 

 جهادگران اینترنتی یا تروریستهای دنیای مجازی

 

 اینترنت ملی یا بناکردن زندانهای تازه در دنیای مجازی

 

 از ثابتی تا اهالی ثبات!!

 

 این آیت الله خون می طلبد

 

زندانی در زندان بزرگتر بنام اینترانت

 

چند کلمه با احمد باطبی

 

تکاپوی راست و جای خالی چپ سوسیالیست!

 

مصاحبه اختصاصی تلاطم با بهروز سورن

 

نکاتی دیگر درباره کنفرانس مرموز مرکز اولاف پالمه

 

خاوران خانه زندگان

 

مرکز اولاف پالمه – ده خطای نابخشودنی

 

تار عنکبوتی رسانه ای جمهوری اسلامی

 

برخی دیگر از نوشته های منتشر شده

 

شیرکو را تنها بگذاریم, یا نگذاریم؟ مسئله این است

 

کارگران میایند

 

صندلی های خالی کنفرانس واشنگتن, گذار به دمکراسی یا گذار به ناکجا آبادی دیگر؟

 

نکاتی دیگر درباره کنفرانس مرموز مرکز اولاف پالمه

 

قطره اشکی برای قذافی و لبخندی به روی آزادی و رهائی از دیکتاتوری

 

دفاع از علیا ماجد المهدی, دفاع از نیمه انسانی دیگر است

 

آقای آرش بهمنی! مردم ایران نه می بخشند و نه فراموش می کنند

 

چاله ای که آمریکا وصدایش برای بخشی از زندانیان سیاسی سابق در خارج از کشور کند

 

بیداری تو نوید دنیائی بهتر است

 

پاسداری از حافظه تاریخی و حذف جمهوری اسلامی - ضعفها و قوتهای گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی

 

چند نکته حساس با رسول شوکتی زندانی سیاسی ساب

 

در پاسخ به نقد بهروز سورن به گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی

 

گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی و ناروشنی های هویتی

 

نقد امروز, شکوفائی فرداست

 

باری به هر جهت – نگاهی از دور به گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی در گوتنبرگ

 

صدای دادخواهی و عدالتجوئی از شهر گوتنبرگ سوئد بگوش رسید

 

چگونه زنده بگور شدم

 

حسین را هم اعدام کردند, فردا نوبت کیست؟

 

مرگ بی صدای کارتون خواب ها

 

خوب نگاه کنید!

 

کو؟ گوش شنوا؟

 

آیا کوکتل مولوتف درد مردم کشورمان را دوا خواهد کرد؟

 

بهار در راه است و ما چشم انتظار

 

نامه سرگشاده یک تبعیدی به مسئولین جمهوری اسلامی بمناسبت فرا رسیدن سال 

 

عدالت جوئی انتقام جوئی نیست

 

کاروانی از ستاره

 

موج جديد سانسور و سركوب رسانه ها

 

در ضرورت اقدامات مشترک رسانه ای و مقابله با تشدید سانسور و سرکوب

 

گفتگو با بهروز سورن مسئول سايت گزارشگران - صوفی حداد

 

میان ماه من تا ماه گردون – ۵ … یک اشتباه لپى در بیانیه طیف منسوب به جدل در بروکسل!!

 

تجربه ای دیگر، برآمدی دوباره , بررسی واکنش ها در برابر هک شدن سایت گزارشگران

 

سایت گزارشگران هک شد؟

 

میان ماه من تا ماه گردون –4

 

میان ماه من تا ماه گردون –3

 

خاموش نباشیم

 

در اهمیت بازگوئى و خاطره نویسى

 

تشدید سرکوب در داخل، مانور و نرمش سیاسی در خارج

 

از هر درى سخنى

 

ارباب رجوع و سر کچل ما

 

خطر اعدامهای گسترده توسط جانیان حاکم را جدی بگیریم

 

آقای میر حسین موسوی شما صحیح میفرمائید!

 

نگاهی به سایه روشن های یک اعلام موجودیت

 

کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی از کدام منظر؟

 

اینترنت، عرصه اى جدید در مبارزه رسانه اى

 

برای ایجاد سدی در برابر دشمنان آزادی بیان امروز هم دیراست

 

شتری که در خانه آنها خوابیده است

 

دمکراتیک و خلقی هر دو فریب خلق اند؟!

 

 مردم ایران نه می بخشند و نه فراموش می کنند

 

سفره های هفت سین پشت دیوار زندان های کشورمان

 

پاسخ علنی به یک نامه خصوصی

 

بار سنگین اندوه از دست دادن ستار لقائی

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com