23.11.11 00:55 Alter: 9 yrs

ارزیابی کمیته شهری گردهمائی چهارم از گردهمائی و مسائل پیرامونی آن

Kategorie: Meldungen Links

 

 

 

ترکیب کمیته شهری:

 

کمیته شهری چهارمین گردهمایی سراسری زندانیان سیاسی در شرایطی تشکیل شد که با استفاده از تجربیات قبلی مبنای حضور افراد را در آن ، تنوع اندیشه ها و افکار با هدف مشخص و روشنی که محکومیت ، افشاگری و دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی و سرنگونی و عدم آشتی با جمهوری اسلامی با هر جناح موجود در نظر گرفته بود به نحوی که به صورت طبیعی تعدادی از فعالین سیاسی شهر که امکان ارتباط مستقیم با آنان وجود داشت به طور فردی و بقیه در قالب اطلاع رسانی عمومی دعوت به همکاری شدند . ترکیب اولیه کمیته شهری به این نیز بسنده نکرد و با تشکیل واحد روابط عمومی به چند تن از دوستان ماموریت داد تا مستقیما با جریانات سیاسی نیز وارد مذاکره شده و از آنها دعوت به همکاری نمایند.ودر این میان روابط عمومی رفقا (عالم و یونس ) بشکل مرتب گزارش پیشرفت کار خود را به جلسات شهری می رساندند .

برآیند این اقدامات همکاری افراد را به دنبال داشت ولی مشارکت جریانات را در پی نداشت چرا که احزاب چون خود را در برنامه ریزی اولیه و تشکیل ساختمان گردهمایی موثر نمی دیدند و استقلال  آنرا در راستای اهداف حزبی خود به حساب نمی آوردند ترجیح دادند که در ساده ترین شکل ممکن از کنار موضوع عبور کنند. به نظر می رسد در این برهه گردهمایی به تاسی از پیشینه خود یعنی جمع گفتگوهای زندان و 3 گردهمایی قبلی هر چند مشارکت اجرایی کمتری را در کارنامه خود داشت ولی استقلال عمل و ترکیب گوناگونی خود را به دقت حفظ کرد و اجازه داده نشد گردهمایی به حیاط خلوت حزب یا گروه مشخصی تبدیل شود.

 

1- قبل از هر چیزبرای این که بتوانیم به مسئله ی اول بپردازیم باید روشن کنیم که بنظرما جنبش مردم ایران حتی مردمی که با انواع نشانهای سبز به خیابانها سرازیر شده  و تعداد معینی از آنها نیز بر پایه آمار های منتشره به قتل رسیده و یا دستگیرو درزندانهای سراسر ایران موردتجاوز و شدیدترین  شکنجه های روحی وروانی قرار گرفتند با افراد و جریانهائی که از این فرصت استفاده کرده وسعی در به انحراف کشاندن هدف جنبش که همانا سرنگونی رژیم اسلامی در کلیت خود میباشد با تحمیل افرادی از همان رژیم به عنوان رهبران این جنبش بطورکلی دو مسئله ی جداگانه میباشند. بنابر این در اینجا وقتی سخن ازجریان سبز به میان میآید منظور نه مردم ایران بلکه افراد وجریانهائی میباشند که آگاهانه در جهت بقای رژیم جمهوری اسلامی از طریق رفرم ونهایتاً رفرم هائی که بنظرآنها در بقا ی این حکومت موثرترند، میکوشند. در همین  راستا است که تضاد میان برگزارکنندگان و شرکت کنندگان این گردهمائی با حامیان موسوی که عموماً هم برای مخدوش  کردن مسائل خود را طرفدار جنبش مردمی میدانند بوجود میآید.اساساً برگزاری یاد جانباختگان و جانفشانان به خصوص در دهه ی شصت با حضور حامیان موسوی در تضاد است چرا که موسوی خود یکی از سرکردگان اصلی نظام جمهوری اسلامی در این دهه بوده است اما از طرف دیگر چون این گردهمائی برنامه ای عمومی است راه ورود کسی را هم که میخواهد به هر دلیلی به این برنامه بیاید نمی توان سد نمود. وبرهمین اساس

در روز دوم گردهمائی یکی از افراد شناخته شده ی شهربه عنوان کسی که مخالف سرنگونی میباشد واز حامیان وفعالین جریان سبز راه امید وموسوسی میباشد با در دست داشتن دسته گلی با این عنوان که میخواهد گل را به یکی از سخنرانان ما به طور خصوصی اهدا کند به سالن برنامه آمده وبه مانند آن دیگران بلیط ورودی تهیه کرده و داخل سال جای می گیرد تا در یک فرصت مناسب از عدم آشنائی مجریان برنامه استفاده نموده و با درخواست اینکه میخواهد گل را به برگزارکنندگان اهدا نماید به روی سن رفته و پس از اهدای گل شروع به صحبت و تبلیغ برنامه ی ای را که پیش رو داشته اند نموده است. این حرکت فرصت طلبانه که کاملاً بدون اطلاع قبلی کمیته ی  برگزار کننده ی شهری انجام پذیرفت باعث ایجاد حوادث ومسائلی به شرح زیر گردید.

یکی ازافرادی که بطور کلی دارای پیشینه ی رودررویی با مخالفان شعار سرنگونی و حضور آنان در چنین مجامعی را دارد و طی چند باری در شهرسابقه  بر هم زدن برنامه هائی را دارد بدون در نظر گرفتن شرایط و بدون در نظر گرفتن میهمانان سوئدی برنامه شروع به جوسازی در سالن وبرهم زدن نظم سالن را نمود یکی از اعضای کمیته ی شهری گل اهدائی نامبرده را به سینه ی شخص اهداکننده کوبید و در مجموع دقیقاً قبل از سخنرانی نماینده ی حزب کمونیست سوئد برنامه دچار اخلال و برای چندین دقیقه متوقف شد.

- رئیس هیئت مدیره ی "جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دمکراسی  در ایران – گوتنبرگ" که این فرد هم یکی از اعضای فعال آن میباشد وقتی تشنج موجود و حاکم بر سالن را مشاهده کرد در همانجا ودر نزد تعدادی اعلام کرد که این حرکت شخصی بوده و گل را نیز این فرد خودش به طور شخصی خریداری نموده است. اما متاسفانه چندروز پس از این گردهمائی اطلاعیه ای از طرف "جامعه ی دفاع از حقوق بشر ....."صادر و در سایت خود جای دادند واز این حرکت فرصت طلبانه دفاع و این فرد را نماینده ی" جامعه" معرفی نمود ورئیس هیت مدیره ی جامعه نیز بدون در نظر گرفتن سخنان خود در آن روز و در میان یک جمع در چند رادیوی شهرگوتنبرگ به جای عذر خواهی از برهم زدن برنامه و انتقاد از حرکت فرصت طلبانه ی عضو "جامعه" به دفاع از نامبرده پرداخت.

- این حرکت پس از پایان گردهمائی بهانه ای به دست کسانی داد که میخواستند به هر شکلی که امکان دارد به تخریب گردهمائی دست بزنند حتی بعضاً به بعضی از افراد کمیته ی شهری اتهام وبرچسب واهی تبانی برای بوجود آوردن این حرکت زده شد.

کمیته ی شهری با توجه به مسائل مطروحه ، این حرکت را در خوشباورانه ترین شکلش حرکتی فرصت طلبانه از طرف آن فرد و"جامعه ی حقوق بشر ودموکراسی در ایران- گوتنبرگ "  تلقی نموده وآنرا قویا محکوم مینماید.

ما بر انیم : تحکیم یک رابطه فعال بین مجریان برنامه " کمیته برگزاری سراسری " و " کمیته شهری " لازم و ضروری است . یکی از نفاط ضعف کار در گرد همآیی چهارم و مشخصا بر سر حادثه پیش آمده روز دوم ، مربوط به همین مسئله است ازآنجائی که رضای برومند باشرکت خود درانتخابات سال 88 و با رفتن به پای صندوق رای در شهر گوتنبرگ و پس از آن در حمایتهای بی دریغ اش از موسوی و انواع مقاومت های منفی در برابرشعار سرنگونی  و گروههای چپ سرنگونی طلب شخصی شناخته شده و منفی در میان نیروهای چپ میباشد لذا چنانجه فردی ازکمیته ی شهری در ترکیب مجریان برنامه قرار میداشت بطور قطع و یقین از بروز این حادثه ازطریق عدم اجازه دادن به نامبرده برای رفتن به روی سن جلوگیری به عمل میآورد.

لازم به یادآوری است کمیته ی شهری به سهم خود و بطور جداگانه پاسخی مقتضی به اطلاعیه نامبردگان خواهد داد

 

2- کمیته ی شهری گردهمائی چهارم را یکی از پر محتوا ترین گردهمائی ها ارزیابی نموده ضمن اینکه امیدوار است فرصت وامکان بیشتری در این گردهمائی به خود زندانیان سیاسی داده شود. گوناگونی حضور سخنرانان ، ارائه دهندگان مقالات و بخش های جنبی و نیز شرکت کنندگان در گردهمایی توفیق گردهمایی را در جلب نقطه نظرات مختلف به سمت مسئله کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و تبدیل آن به موضوع روز سیاسی نشان و از این جهت یک قدم به اهداف دادخواهی برای کشتار دهه 60 نزدیک تر کرد .

دراینجا باید یادآور شد که در بخش هنری نیز این گردهمائی از کیفیتی به مراتب بالا برخوردار بود حضورسه یار همیشگی ( شمیم ، یارا ، مسعود ) درگروه ربلزو اوج هنرنمائی این گروه جوان ومتعهد در نقدیم ترانه 67 به جانفشانان و خانواده های آنان از طرف شمیم ،  و هنرنمائی متفاوت داریوش شیروانی دربخش موسیقی و حضور هنرمندان دیگری همچون سودابه ی اردوان ، منوچهر شهابی وسیاوش فانی دربخش نمایشگاه  ودر نهایت حضور بصیر نصیبی با فیلمهای دستچین شده اش نشان ارتقاع کیفی این گردهمائی در زمینه ی هنری نیز میباشد.

 

3- با توجه به گزارش مالی این کمیته ارزیابی کمیته شهری این است که دریافت هزینه ی ورودی به جهت تامین مخارج گردهمائی و با توجه به کسری مخارج صورت گرفته و بدهی های بجامانده ،به هیچ عنوان بالا نبوده اما با توجه به تجربه موجود از چهارمین گرد هم آیی سپری شده " کمیته اجرایی شهری – گوتنبرگ " پیشنهاد می نماید : که طی امسال تا مقطع گرد هم آیی پنجم (2013) با ایجاد (صندوق همیاری ) و با گزینش هیئت امنایی از طریق اطاق پالتاک بشکل داوطلبانه و با توجه به ضریب اعتماد به فرد داوطلب ، برای برگزاری گرد همایی و مشارکت دادن ماهیانه رفقا در راستای یاری به صندوق به دو شکل رقم ثابت و همت عالی ، مبلغی را بشکل تابت دراختیار این صندوق قرار دهند. بقول یکی از رفقای ما می توان حتی سهم هم فروخت .  این مبلغ می تواند ؛ بخشی از پوشش مالی گرد همآیی را فراهم اورد. صد البته برای جلب اعتماد بیشتر رفقا ، لازم مینماید که هراز گاهی گزاش مالی نیز در درون ایمیل گروپ ، بعنوان  پرنسیپ کار جاری منتشر گردد. تا گردهمائی در سال 2013 دچارکمبود مالی نگردد و نیز بتواند هزینه ی ورودی را به حد اقل ممکن برساند.

 

4- کمیته ی شهری اعتقاد دارد که همکاری این کمیته با کمیته ی برگزاری از انسجام خوبی برخوردار نبوده و به خصوص در بعضی از زمینه ها کمبود زیادی در این خصوص وجود داشته است و امیدوار است که این تجربه باعث انسجام بیشتر و بهتری در گردهمائی بعدی میان کمیته ی شهری و کمیته ی برگزاری گردد.

 

5- آنچه که به عنوان وظایف کمیته شهری تعریف و در دستور کار قرار گرفته بود شامل: خبر رسانی ، تبلیغات ، ایاب و ذهاب ، اسکان ، پوشش پالتاکی ، محل برگزاری برنامه ، پذیرایی و... به نحو نسبتا مطلوبی با بهره گیری از همکاری جمعی در کمیته شهری و با پیش بینی ملزومات و به مدد تشکیل جلسات از ماهها قبل از برگزار ی گردهمایی به نتیجه رسید و در صورتی که اختیارات بیشتری به مسئولین آن داده می شد بی شک در اموری مانند تزئین سالن ، اجرای برنامه ، پیش بینی مستند سازی ها و ... به مراتب بهتر و با کیفیت بالا تری قادر به ارائه سرویس به گردهمایی بود که این امر باید در برنامه های آتی مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی کمیته ی شهری از همکاری اعضاء کمیته با یکدیگر در هنگام آماده سازی برنامه و در طول مدت برنامه در مجموع بسیار دوستانه و رفیقانه بوده است وکمیته شهری در مجموع این همکاری ها را مثبت ارزیابی مینماید.

 

6- در رابطه با انتقاداتی که به لحاظ چرخش به طرف راست از سوی بعضی از افراد به این گردهمائی وارده آمده کمیته ی شهری آن بخش ازاین انتقاداتی را که به این کمیته و حیطه ی مسئولیت آن برمیگردد را بطور کلی دور از حقیقت و فاقد مدرک ارزیابی نموده و اعلام میدارد که تا کنون کوچکترین مدرکی دال براینگونه شایعه پراکنیها به این کمیته ارائه نگردیده . در مورد سخنرانان وهنرمندان هم با توجه به اینکه اطلاعیه در مورد اسامی شرکت کنندگان در تاریخ 27 اوت یعنی نزدیک به دو هفته قبل از برپائی گردهمائی از طریق اطلاعیه شماره 3 انتشار بیرونی یافت و همان اطلاعیه به دفعات  درچندین برنامه رادیویی محلی و سایت ها بازتاب یافت اعلام میدارد :که هیچ شکایت یا انتقادی از حضور هیچ یک از سخنرانان ویا هنرمندان تا پایان گردهمائی به این کمیته نرسیده است.

توصیح اینکه در رابطه با عدم اعلام نام نماینده ی حزب سوسیال دموکرات سوئد تا آخرین لحظات  بنا بر مدارک موجود به علت همزمانی گردهمائی با یک کنفرانسی که حزب مذکور در همان سه روز داشته است هیچ یک از افراد مورد نظر کمیته ی شهری حزب در آن سه روز آزاد نبوده و به همین خاطر تا آخرین روزها نماینده ی حزب نا معلوم بوده است کلیه ایمیل ها ی ردو بدل شده در این مورد در آخرین جلسه ی کمیته ی شهری توسط مسئول مربوطه به کمیته ارائه گردید و تماماً موجود میباشند.

 

رفقای عزیز

ما به سهم خود خوشحالیم که در دوره وانفسای واگرایی ها و جدا سری ها موفق شدیم سطحی از همکاری ها ، هم عهدی ها ، هم پیوندی موثر را در مضمون کاری جمعی با نظر گاهها و عقاید گوناگون طی چندین ماه و نشست و برخاست های مستمر بین تعدادی از منفردین ، فعالین پناهجویی و فعالین سیاسی سازمانی به صفت شخصی تحت عنوان " کمیته اجرایی شهری " گرد هم آوریم تا کاری بزرگ و پراهمیت را با همه فراز و فرود های آن به پیش ببریم

 

ازنظر ما : 

 

خود این حرکت جمعی ، وپیامد آن درنزدیک شدن و به هم پیوستن تعدادی از رفقا به یکدیگر بازتابنده نمایی مثبت، دراقدام بجای برپایی چهارمین گرد هم آیی در بیرون از آلمان( گوتنبرگ  سوئد ) پس از سه دوره گشته ، بوده است

چهارمین گردهمایی ، غلیرغم کار شکنی های اعلان نشده ، در درون و برون شهر گوتنبرگ در مجموع مثبت و موثر در جو سیاسی شهر در امر رودررویی با کلیت نظام زندان و شکنجه و اعدام و بویژه پوشش خبری این حرکت یکی از تاثیر گذار ترین حرکت های تا حال برگزار شده بوده است همه عناصر خبری حرکت چهارم در نزد ستاد خبری کمیته شهری موجود است . از این جهت بنظر ما چهارمین گردهمائی سراسری بغایت موفق بوده است.

 

کمیته ی شهری برگزاری چهارمین گردهمائی سراسری برای کشتار زندانیان سیاسی در ایران

 

( توضیح اینکه این ارزیابی با 16 رای موافق و 6  رای مخالف به عنوان ارزیابی کمیته ی شهری به تصویب رسید )

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com