21.07.11 23:08 Alter: 10 yrs

کتاب شبیخوان تاتارها از فریدون گیلانی

Kategorie: Meldungen Links

 

 

 

برای ملاحظه متن پ د اف اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 

 

 


reza rezaei |

حضور محترم نویسنده وشاعر گرامی.اقای گیلانی عزیز ایا امکان دارد کتاب قبیله اتش در تله گرگ را که مدت 15 سال در صدد یافتنش بودم که متاسفانه امکانش دست نداد را کپی نموده و برایم ارسال نمایید.بدیهی استکه مخارج کپی و پست را قبل از ارسال برایتان میفرستمم.دوستدتر شما رضا دانمارک.در ضمن ایا میتوانیبد ایمیل پسر خود را برایم ارسال نموده زیرا کتابهای صدای گر گرفته و شبح سیاهپوش و من از اینده می ایم را ایشان نیاز دارم و همچنین کتابهای شعر از شما 1-شعر تبعید 2-روزهای علف -

reza rezaei |

حضور محترم نویسنده وشاعر گرامی.اقای گیلانی عزیز ایا امکان دارد کتاب قبیله اتش در تله گرگ را که مدت 15 سال در صدد یافتنش بودم که متاسفانه امکانش دست نداد را کپی نموده و برایم ارسال نمایید.بدیهی استکه مخارج کپی و پست را قبل از ارسال برایتان میفرستمم.دوستدتر شما رضا دانمارک.در ضمن ایا میتوانیبد ایمیل پسر خود را برایم ارسال نموده زیرا کتابهای صدای گر گرفته و شبح سیاهپوش و من از اینده می ایم را ایشان نیاز دارم و همچنین کتابهای شعر از شما 1-شعر تبعید 2-روزهای علف -Gozareshgar
info@gozareshgar.com