25.06.11 11:50 Alter: 10 yrs

حمزه غلام زاده: درباره نظرخواهی گزارشگران - دیدگاه شما چیست؟

Kategorie: Meldungen Links

 

نظرياتی مبنی بر اين هستند که برای محاکمه عاملين کشتار سراسری زندانيان سياسی در دهه شصت و بويژه تابستان ۱۳۶۷ بعنوان اوج خشونت و انسان ستيزی ج ا عليه زندانيان سياسی ميبايستی از هم اکنون آغاز کرد......

 

                                                       گویا نیوز، پنج شنبه 2 تیرماه 1290

 

 

فکر میکنم متاسفانه هدفمان را گم کرده ایم....

ما اول باید مشخص کنیم هدفمان چیست؟ گذار مسالت آمیز یا هرچه مسالمت آمیزتر به دموکراسی یا انتقام گیری؟

اگر هدفمان انتقام گیریست، نظریه ی بالا بهترین نظریه ی ممکن است، یعنی از همین حالا تحقیق و تفحص را شروع کرده، نتایج را به دیوان ها و مجامع بین المللی تقدیم کنیم، احکام صادره را در دست گرفته و منتظر فروپاشی جمهوری اسلامی جهت اجرای احکام شویم، بی توجه به این که انجام چنیین اعمالی چه تاثیری بر روند حرکت دموکراتیک ایران خواهد گذاشت.

 

اما اگر هدف غایی و اساسی ما  گذار هرچه مسالمت آمیز تر به دموکراسی و جلوگیری از ریخته شدن خون های هرچه بیشتری است،  در اینصورت این دقیقا همان کاریست که نباید انجام دهیم.

 

 

با انجام چنین اعمالی ما فقط سبب میشویم هر کس به هر نحوی  در آن جنایات  دخیل بوده و احتمال محاکمه ی خود پس از فروپاشی جمهوری اسلامی را میدهد بیش از پیش به جمهوری اسلامی به عنوان پناهگاه خود چسبیده و برای دفاع از آن شجاعت و جنایتی بی پایان از خود نشان دهد.

 

وقتی جنگاوران را در موقعیتی بدون راه گریز قرار دهیم، آنان شهامتی جاودانی از خود بروز میدهند

                                                                  ( هنر جنگ، سان تزو)

 

 

با این کارمان ما در حقیقت انگیزه ای بیش از پیش برای حفظ جمهوری اسلامی به آنان میدهیم و البته کم کسانی به چنین وضعی دچار نخواهند شد .

به این ترتیب همه ی کسانی که  به نوعی از قضیه اطلاع داشته و تا به امروز سکوت کرده اند  مورد تهدید بوده و قطعا آقایانی همچون موسوی و کروبی و هاشمی  نیز  جز این مجموعه  خواهند بود   و این چیزی جز تخریب رهبران جنبش سبز نخواهد بود که به عقیده ی من  قطعا در شرایط حساس فعلی تاثیری منفی بر روند جنبش دموکراتیکی که شروع شده است خواهد داشت .

این در حالیست که ما باید درست نقطه ی مقابل مواضع بالا را اتخاذ کرده و  شرایط را یرای جدا شدن هر چه راحت تر افراد از بدنه ی جمهوری اسلامی فراهم تر کنیم، نه اینکه به آنان انگیزه ی  بیشتری  برای حفظ و دفاع از جمهوری اسلام ی بدهیم.

 به عقیده ی من چنین اقداماتی در نهایت  فقط به خشن تر شدن و را دیکال تر شدن فضا کمک کرده و ما را از هدف اصیلمان دور میکنند، البته اگر هدفمان گذار مسالمت آمیز به دموکراسی باشد .

دموکراسی هیچگاه میوه ی خشونت نخواهد بود.

 اگر قرار است دموکرات شده و دموکراتیک زندگی کنیم باید از همین  حالا تمرین  تساهل  و بخشش کنیم و چه انسانی و زیبا و ثمر بخش خواهد بود که با چنین بخشش سرنوشت سازی شروع کنیم.

فکر میکنم بخشیدن  و به این ترتیب فراهم کردن شرایط برای گذاری هرچه مسالمت آمیز تر به دموکراسی و به این وسیله جلوگیری کردن از رادیکال شدن فضا وریخته شدن خون های هرچه بیشتری پاداشی نیکو برای خون های ریخته شده ی عزیزانمان باشد، پاداشی بهتر از انتقام .

  کینه و خشونت و انتقام درمان درد ما نیست...

 

من فکر میکنم  عاقلانه آ ن است که به جای زنده کردن کینه ها،  پند معروف                                                                                                                                                                                                                    ببخش ولی فراموش نکن را نصب العین قرار داده و برا ین اساس عمل کنیم.

 

 در اینصورت باید سعی کنیم  که نه تنها از کشتار های 67 بلکه از کل کارنامه ی جمهوری اسلا می  از ابتدا تا  انتها اطلاعات هرچه دقیق تری بدست آوریم، اما نه با هدف انتقام گیری ، بلکه  به امید درس گرفتن از تجربیاتی که  با هزینه هایی گزاف  از جمله به قیمت ریخته شدن خون  عزیزانمان بدست آور ده ایم.

 

البته باید متوجه بود که با این کارمان  به  سر دمداران جمهوری اسلامی و مزدورانشان این اطمینان را ندهیم که با خیال راحت جنایت کنید چون اگر هم  شکست بخورید بخشوده میشوید،  آنها باید بدانند این بخششی مربوط به گذشته با هدف ساختن آینده است .

قطعا تهدید به محاکمه ی عاملان جنایانی که از این پس انجام میشوند آنان را در مبادرت به این جنایات حداقل مردد خواهد کرد.

 

 به هر حال به عقیده ی من مساله ی اصلی گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است و هر عمل و نظری باید بر این اساس و با هدف نزدیکتر شدن  به این هدف و فراهم شدن هرچه بهتر شرایط گذار مطرح یا انجام  شود...
Gozareshgar
info@gozareshgar.com