07.01.11 23:06 Alter: 10 yrs

گزارش تصویری: فاجعه ختنه دختران خردسال - بخش دوم

Kategorie: Meldung Rechts

 

ساعتی بعد مادر او برای آرام وراضی كردن شیلان مقداری شیرینی و شكلات در یك كیسه پلاستكی به او میدهد  اما درد و زجر را در چهره شیلان بخوبی میتوان دید

 

 

روی تصاویر کلیک کنید!

 

..................

 

دختر دیگری كه در همسایگی شیلان است پس از ختنه شدن در حال استراحت است و مادرش در این تصویر عروس را برایش بعنوان هدیه آورده است

 

..................

 

 دختران را پس از ختنه برای استراحت به اطاق دیگری میآورند

 

...................

 

مادر شیلان پس از عمل با چهره ای رضایتمند در حال حمل شیلان بخانه است . وقتیكه از او سئوال شد كه چرا اینكار را با دخترانش میكند او پاسخ داد خودش هم نمیداند اما این خواسته بزرگتر های ما است

 

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com