18.12.10 20:01 Alter: 10 yrs

آینه های کدر از خوشه های آواز حسن حسام

Kategorie: Nachricht

 

 

 

نگاه تو با من می آید,

تا باغ های دور خاطره

تا افقی که در غبار زمان محو گشته است

و چون همزادی با من,

در کوچه باغ های وهم قدم می زند.

و شباهنگام,

            پاورچین

                    پاورچین

                            به باغ می شود,

تا درخت گیلاس همسایه را

                           دزدانه لخت کند!

و در روزان دراز خیال انگیز

-                                    مثل آرزوهایم

زیر تابش بی دریغ آفتاب تیر,

بازی سنجاقک های بازیگوش را

به بازی می گیرد

 

×××

 

نگاه تو با من,

-                    هنگام دلشدگی

در سوز سازی غریب,

می بارد,

          تلخ

نگاه تو با من در شوقی شریف,

تلالو ریز خنده هایت را

                       به چون خوشه های پر شیر برنجزاران,

می برد تا اوج آفتاب بهاران.

و می شکوفد مثل یک گل سرخ,

در گرمای بارورش

×××

 

نگاه تو با من

               خسته می شود.

نگاه تو با من

               فکر می کند.

با من به خواب می رود.

و راه می رود,

همه ی راه پر چم انتظار فردا را

                                   در خواب و

                                               در بیداری

نگاه تو

در لحظه های پر و خالی

در آبشار نفس هایم

                    که یک نفس

در رودخانه ی زمان می ریزد

همواره من است

توی آغوشم

روی سینه ام

توی سرم

پشت نی نی چشمان منتظرم

در دریاچه های خواب و خیالم

در تلخی ها و بیداری های تب زده ام

تاب می خورد,

                می رقصد.

تاب می خورد,

                می رقصد

تاب می خورد,

                می رقصد

گاه,

       می لرزد

گاه,

      می خندد.

گاه,

     می ترسد.

نگاه تو را می گویم

                    دلدارم!

آه...

از پریروز,

              تا امروز,

                         مثل همیشه.

 

×××

 

 

نگاه تو,

با من بیدار می شود.

تن می تکاند.

              خمار می شکند.

رخ می شوید.

              مسواک می زند.

جامه ی خواب وا می نهد.

              لباس بیرون می پوشد.

و موهایش را مثل حس های آشفته ام,

                                          شانه می زند

آنگاه دیوانه وار می آراید خود را

و به کوچه می ریزد با من

و میخ می شود در هجوم پاهای عجول بی هدف

پاهای مضطرب

پاهای امیدوار

پاهای ترس

پاهای خشم

و پاهای دیگر,

و پاهای بسیار

مثل بوهای در هم

مثل خواب های پریشان

 

×××

 

آه...

باد می وزد

مثل پریروز,

             مثل همیشه ...

با من عاشق می شود

                    نگاه تو!

و بر بال باد می نشیند,

                         تا بر باد شود

                                       نگاه تو!

جان شیفته ام را می ماند

                           نگاه تو!

می آید

         می رود

                    می خوابد

                                 می نوشد

                                              می گرید.

از پریروز تا به امروز

نگاه تو را می گویم,

                        دلدارم!

 

به یکی ظهر آفتابی تیر

در گیر و دار یک لحظه,

                          شگفتا !

تنها یک لحظه

-                     کوتاه تر از یک نفس

دریافتم,

          که گم شده را

                          یافته ام!

نگاه تو را می گویم,

                        دلدارم!

که گم گشته بود در تار و پود این همه پائیزان,

در همهمه ی خاکستری سال های ولو شده

                                               و له شده

در بینهایت نگاهم,

                   ما بین دو آینه

درهای ی ی ...

                  در هوی ی ی

در کوچه های دویدن

                      با وهم تاریکی,

در دویدن ها و نرسیدن های بی پایان ...

نگاه تو را می گویم,

                       دلدارم!

بر سایه آینه های کدر

در یکی ظهر آفتابی تیر

به ناگهان

دریافتم که همچنان,

                    در جوانی خود منجمد شده ام

و عشق مثل پروانه ای بی قرار,

بال

    بال

        می زند

                در نهان خانه ی دل آنش گرفته ام

 

×××

 

و ما,

یعنی نگاه من و تو,

به چون جفتی که از دریاچه های خواب رها می شوند

                           تا حقیقت بودن را دریابند

دوباره تن به آب سپردیم.

و در سفری دور,

موج از پی موج شکستیم.

ما را می گویم,

یعنی نگاه من و تو را می گویم

                                  دلدارم

 

×××

 

 

اینک:

ماییم

          و این افق دور

                       و موج های کور

 

 

آه ...

می ترسم

          می ترسم

                    می ترسم.

از پریروز

          تا امروز

                  تا همیشه ...

 

 

 

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com