16.12.10 23:15 Alter: 10 yrs

دریافتی: این کودکان به چه جرمی وحشیانه شکنجه میشوند؟

Kategorie: Nachricht

 

 

از دير باز در بسياري از شهرهاي شیعه ايران آئين قمه زني رواج دارد. اين عمل بخصوص  در روزهاي محرم با شدت فراواني انجام مي گيرد. بسياري از اين مردمان اعتقادات عجيبي در اين رابطه دارند و همگي علت انجام اين كار را ثواب بردن از اين عمل مي دانند.

 براستي چرا برخي اينگونه وحشيانه اين عمل را روي فرزندان خود انجام مي دهند؟ و تا كي ما بايد شاهد اين گونه رفتار ها باشيم؟

عكسهايي در رابطه با قمه زني روي كودكان:

 

 

 

منبع:

http://worldnewsislam.findhere.org/fa/display-news.php?nid=2690

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com