15.03.23 23:14 Alter: 79 days

سپیده قلیان و یک دنیا شور و شهامت, تنها ساعاتی پس از آزادی اش بازداشت شد!

Kategorie: Nachricht

 

نزدیک به پنج سال زندان بود. او مخوف ترین زندانهای زنان در جمهوری اسلامی را همانند زینب جلالیان دیگر زندانی سیاسی دربند, تجربه کرد. بارها درباره شرایط بسیار وحشتناک زنان در زندانها نوشت و سرشت پلید حاکمان در مقابل زنان را افشا کرد. او چهارشنبه 24 اسفند 1401 از زندان آزاد شد. اولین فریاد حماسی او مقابل زندان: خامنه ای ضحاک, می کشیمت زیر خاک!. سپیده قلیان در جریان اعتراضات کارخانه نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود و جرمش دفاع از حقوق کارگران بود. شهامت او از جنس شهامت و جسارت تمامی زنانی است که با قهرمانی های خود جنبش زن, زندگی آزادی را به جهانیان معرفی کردند و شورآفرین شدند. سپیده از جمله زنان دربندی است که شکنجه, حبس های طولانی و سرکوب هرگز نتوانسته در اراده راسخ و استوار آنها خللی وارد بکند.زینب جلالیان, سپیده قلیان و پرشمار زندانیان سیاسی و مدنی دربند امروز نماد آزادیخواهی و برابری طلبی هستند که حتی در زندان نیز از افشای جنایات جمهوری اسلامی دست برنداشتند. بی شک شجاعت و روحیه مبارزاتی آنها, امید پراکنی و استواری آنها, نوید بخش تداوم جنبش جاری خواهد بود و نام آنها در تاریخ جنبش زنان کشورمان به یادگار خواهد ماند.سپیده پس از آزادی اش تنها شعار نداد او آواز مقاومت و پیروزی این جنبش را خواند. جنبشی که طنین آن از دیوارهای بلند زندانها نیز گذشت و زندانیان سیاسی دربند را نیز همگام با جنبش های خیابانی به صحنه مبارزه با استبداد و ارتجاع کشید.

بر اساس گزارشات منتشر شده در شبکه های مجازی نیروهای امنیتی در مسیر حرکت او و خانواده اش آنها را متوقف و بازداشت کرده اند.

15.03.2023

ویدئو آزادی سپیده را اینجا ببینید

https://www.youtube.com/watch?v=58_X76VLlhg

 


خدامراد فولادی |

جای هیچ انسان آزادی خواهی در زندان نیست. زندان جای زندان سازان و زندان بانان ضد آزادی است.

يوسف عزيزى بنى طرف |

من از اين بيانيه پشتيبانى مى كنمGozareshgar
info@gozareshgar.com