31.01.23 20:52 Alter: 122 days

انقلاب شکوهمندی که به سرقت رفت - بیانیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران - وین: بمناسبت فرارسیدن 22 بهمن سالگرد انقلاب مردمی و سقوط رژیم دیکتاتوری سلطنت

Kategorie: Nachricht

 


 

انقلاب شکوهمندی که به سرقت رفت!

در آستانه 22 بهمن سالروز انقلاب مردمی ایران علیه خاندان سلطنتی پهلوی قرار داریم. انقلابی که در برابر استبداد و دیکتاتوری این خاندان و برای آزادی و استقلال شکل گرفت و نقطه پایانی بر حاکمیت ترس, وحشت, سرکوب سیاسی, زندان, شکنجه و اعدام سیستم پادشاهی وقت، گذاشت. 

تشنگان آزادی و عدالت اجتماعی به سلطنت موروثی شاه نه گفتند و با اهداء پرشمار قربانی و مبارزات و اعتراضات خود در صحن خیابانها, حماسه ها در برابر نیروهای سرکوبگر امنیتی رژیم پادشاهی, گارد مخصوص او و حکومت نظامی اش آفریدند. 

با همبستگی علیه ظلم و فساد خاندان سلطنت در اوج و امواج میلیونی در خیابان و صحنه نبرد و با اعتصابات سراسری اقتصادی و اجتماعی جزیره ثبات! منطقه را بزیر کشیدند و می سرودند:

“دیو چو بیرون رود, فرشته درآید” فرشته ای را انتظار می کشیدند که پیام آور آزادی, استقلال و عدالت اجتماعی باشد.

تصور عمومی توده های متوهم برآن بود که فرشته ای در راه است و ناجی شان خواهد شد. غافل از آنکه انقلاب شکوهمندشان بواسطه ناآگاهی های سیاسی و توهمات مذهبی گسترده, مرده بدنیا آمده بود. روحانیت و اسلام سیاسی همچون هیولایی از شکم این انقلاب که میتوانست تاریخ ساز باشد, بپا خواست و یکی از سیاهترین دورانهای سرکوب و کشتار را در تاریخ مردم کشورمان رقم زد. خمینی و رهبران مرتجع نوین که در کمین پرش به قدرت سیاسی بودند برای تثبیت حکومت و دستیابی به امیال و منافع خود از هیچ جنایتی کوتاهی نکردند. 

فاجعه در راه بود و با کشتار فله ای عوامل رژیم سابق آغاز و از همان ماههای نخست با سرکوب و کشتار مردم و نیروهای مترقی در کردستان و ترکمن صحرا و هر صدای آزادیخواهانه دیگر ادامه یافت. 

مقاومت گسترده نیروهای مترقی, چپ و دمکرات در سکوت رسانه ای داخلی و بین المللی بشدت سرکوب شدند و حاصل آن هزاران قربانی از میان آنان بود.

خمینی و یارانش شمشیر را از رو بستند و سوار بر باورهای مذهبی و خرافاتی عمیق در میان مردم سیاهترین دوران زندگی را برای آنها رقم زدند که حاصل آن چهل و سه سال سرکوب, کشتار, خشونت, اعدام و شکنجه و زندان,غارت و تاراج منابع ملی و انسانی, فقر و فلاکت اجتماعی, تحمیق و دروغ می باشد.

 

سرگذشت تلخ قیام عمومی 22 بهمن 1357 علیه خاندان موروثی سلطنتی اما امروز در برابر خیزش سراسری زنان و جوانان و مردم ایران علیه کلیت جمهوری اسلامی قرار دارد .آموزه های انقلاب ربوده شده بهمن 57 مقابل آنهاست. نسل جوان با اتکا به وسایل ارتباط جمعی نوین و شعار مرکزی و مترقی “زن زندگی آزادی” آگاه و مصمم میروند تا یکی از نادرترین تحولات بنیادین اجتماعی را در ایران رقم بزنند و با شهامت و جسارت مثال زدنی خود دنیا را تکان داده و توجه عمومی جهانیان را بخود جلب کرده اند.

امروزه پشتیبانی از خروش سراسری زنان و مردان ایران، بویژه زنان بعنوان پیشگامان موثر جنبش نوین انقلابی، وظیفه ای انسانی, آزادیخواهانه و صلح جویانه است. بر همه ماست که از تلاش برای بثمر نشستن این مبارزات دریغ نکرده و به حمایت از آن برخیزیم.

 

زن زندگی آزادی

زندانی سیاسی آزاد باید گردد , ترور شکنجه اعدام نابود باید گردد

نه سلطنت, نه رهبری, آزادی و برابری

سرنگون باد  رژیم جمهوری اسلامی بدست توانای مردم

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران - وین

فوریه 2023

www.kanon-wien.com

https://t.me/KanonWien

contact@kanon-wien.at

 

منتشر شد

آگاهی نیوز

کانون پشتیبانی - وین

سایت سازمان راه کارگر

سایت اتحاد فدائیان خلق

اتحاد کارگری

ایران تریبون

روشنگری

مبارزان کمونیست

اشتراک وورد پرس

بالاترین

گزارشگران

 


غلام عسگري. |

طي٤٤سال سياه عمرحكومت فاسدآخوندي بنابه انتشاراسنادطبقه بندي شده شكي باقي نمي ماندكه آوردن خميني جلاددرراستاي اهداف شوم دول قدرتمندسرمايه داري بوده،باتوجه به خسارتهاي جاني ومالي جبران ناپذيروويراني بخش بزرگي اززيستگاههاي وطنمان باعث شدتاآگاههاي ملت ايران ازحدلازم براي يك انقلاب رهايي بخش بلاتربرودبه همين لحاظ اززمان جاودانه شدن مهساژينااميني وأغاز جنبش انقلابي ملت ايران آتش خشم مردم هرروزشعله ورترشود،اين مقاوت سراسري موجب حمايت جامعه جهاني وحماسه آفريني هموطنان خارج ازكشوردراقسانقاط جهان شودكه همچنان ادامه دارد،من بعنوان يك فعال كارگري دردكشيده ازدوحكومت شاه وشيخ تاآخرين نفس ازانقلاب ملت بپا خاسته ايران حمايت خواهم كرد ،تنهاآرزويم دردهه هفتم عمرم سرنگوني حكومت جهل وجوروجنون وجنايت وفسادآخوندي ميباشدتايكبارديگربتوانم برخاك وطنم بوسه بزنم ودرمقابل خانواده هاي داغديده اداي احترام ويادوخاطره تمامي جانفشانان راه آزادي راگرامي بدارم.
به اميدفرداي آزادي متحدوپيروزباشيد.
نه به اعدام.
به به حكومت فاسداسلامي.
زن،زندگي،آزادي.
مهساژينااميني.
غلام عسگري فعال كارگري درتبعيد.

Mard Parsi |

این شعار آنچنان هم که فکر می کنید مترقی نیست.فقط اتکا کردن به یک شعار همه مردم را در بر نمی گیرد.و نتوانست همه اقشار مردم را به میدان بیاورد.چه گروهی این کار را کرد و تصورشان چه بوده و اهداف شان چه بوده برای مردم نا معلوم است و به همین دلیل اعتماد وهمراهی نکردند.

رویدادهای سال پنجاه و هفت را انقلاب نامیدن لغزشی دهشتناک است! |

رویدادهای سال پنجاه و هفت را انقلاب نامیدن لغزشی دهشتناک است!

https://iranglobal.info/node/184572Gozareshgar
info@gozareshgar.com