24.11.22 00:18 Alter: 6 days

فراخوان مشترک سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) و حزب کمونیست ایران

Kategorie: Meldung Rechts

 


فراخوان مشترک

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)  و

حزب کمونیست ایران

به یک اعتصاب عمومی سراسری در پشتیبانی از مردم کردستان!

 

مردم مبارز  ایران!

 

بیش از ۲ ماه ازخیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت اسلامی میگذرد. خیزشی که به دنبال قتل ژینا امینی از شهر زادگاهش سقز در کردستان آغازشد ، به سرعت به یک جنبش قدرتمند سراسری تبدیل گردید.

 

در این مدت مردم انقلابی کردستان و ایران  پایه های پوسیده این رژیم ارتجاعی و جنایتکار را به لرزه در آورده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی تصمیم به سرکوب شدید مردم کردستان ایران گرفته است. به کارگیری سلاح های سبک و نیمه سنگین و به رگبار بستن تظاهر کنندگان و حتی به کارگرفتن گازهای شیمیائی خطرناک به امری عادی تبدیل شده است.  در یک هفته گذشته تعداد جانباختگان به روزی ده نفر افزایش یافته است. اما علیرغم سرکوب ها و خشونت عریان، مردم کردستان همچنان سربلندانه مقاومت می کنند و خشونت  بی حد و حصر رژیم نه تنها آن ها را مرعوب نکرده است، بلکه بیشترآتش خشم شان را شعله ور تر ساخته است. تداوم جنبش قدرتمند مردم در کردستان به همبستگی و همیاری سراسری نیاز دارد. مردم انقلابی کردستان در زیرچنین فشار بیرحمانه‌ای به پشتیبانی مردم  دیگرشهرهای ایران نیاز مبرم دارند. چرا که این انقلاب تنها در صورت همبستگی تمام مردم ایران به پیروزی خواهدرسید.

 

ما،  کارگران، زحمتکشان، معلمان، کارمندان، رانندگان، کسبه و بازاریان، دانشجویان و همه انسان های آزادی‌خواه و برابری طلب را به یک اعتصاب عمومی سراسری در روز ۵شنبه سوم آذر ماه ، در پشتیبانی از مردم انقلابی کردستان دعوت میکنیم.

 

این اعتصاب عمومی خواهد توانست انقلاب ایران را یک گام بلند به پیش ببرد وهمبستگی سراسری را محکم تر کند. در عین حال می تواند درسی باشد برای حاکمان جنایتکاراسلامی که دیگرسرکوب و ارعاب نخواهد توانست توده‌های جان به لب رسیده را از انقلاب باز دارد و این خیزش تاریخ ساز سر باز ایستادن ندارد.

 

هر چه در توان دارید برای پیروزی این اعتصاب به کارگیریو نگذارید که مردم کردستان را قتل عام کنند.

 

حزب کمونیست ایران

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

اول آذر ماه۱۴۰۱


Gozareshgar
info@gozareshgar.com