21.11.22 21:53 Alter: 8 days

اعلامیه شورای همکاری درباره حمایت همه جانبه از خیزش انقلابی مردم در شهرهای کردستان

Kategorie: Meldung Rechts

 

با حمایت همه جانبه  از خیزش انقلابی مردم در شهرهای کردستان، سنگر انقلاب برای آزادی وبرابری را مستحکم­تر کنیم

 دستگاه‌سرکوب رژیم مستاصل جمهوری اسلامی شهر مهاباد را در محاصره آتش گلوله و شلیک به مردم مبارز قرار‌داده است. سپاه پاسداران از شهرهای مختلف به مهاباد اعزام‌شده‌اند و می خواهند با ایجاد حمام خون در این شهر، مقاومت و مبارزه سلحشورانه ای که در شهرهای مختلف کردستان پی گیرانه ادامه داشته است، درهم بکشند.

در دو ماه گذشته  کردستان به یکی از سنگرهای پیشروی انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شد ه است.با حمایت همه جانبه  از خیزش انقلابی مردم در شهرهای کردستان سنگر انقلاب برایآزادی وبرابری را مستحکم­تر کنیم.

 از مردم مبارز سراسر ایران، فعالین اعتراضات و کمیته ها و حلقه های مبارزین  محلی که جنبش انقلابی  در  شهرهایی مختلف را تا کنون به پیش برده­اند واز ستون­های اصلی پیشروی جنبش انقلابی  در سراسر شهرهای ایران بوده اند، از همه کارگران و معلمین در حال اعتصاب از دانشجویان از فعالین جنبش زنان و فرهنگ ورزان  و همه انسان های شریف و آزادیخواه در سراسر ایران و جهان می خواهیم که مدافع مردم مهاباد و کردستان باشند و اجازه ندهند دستگاه‌سرکوب جهنمی جمهوری اسلامی به اهداف خود دست یابد.

با تلاش و همبستگی مبارزاتی خود می توانیم جنبش انقلابی را هرچه بیشتربه پیش برده و رژیم سرکوب و ترور ‌شکنجه را به‌زیر بکشیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها : سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

29 آبان 1401/20.11.2022
Gozareshgar
info@gozareshgar.com