20.11.22 21:16 Alter: 9 days

اطلاعیه دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران

Kategorie: Meldung Rechts

 

اطلاعیه

جهت اطلاع همه انقلابیون مبارز در ایران!

Text Box:  به اطلاع عموم مبارزین درگیر در جنبش انقلابی جاری

در سراسر کشور میرسانیم طی چند روز آینده

 رفیق سلام زیجی، بنا به تجارب غنی که درعرصه

 "مبارزه مسلحانه" و در شرایط های بسیار متفاوت

و سختی که دارند، بطور زنده در این زمینه در

شبکه های اجتماعی برنامه خواهند داشت.

پیشنهادات عملی و متناسب با شرایط جنبش جاری

 کنونی برای علاقمندان ارائه خواهند کرد.

لطفا هر سوال و  پیشنهاد و بحثی در این باره دارید

از راه آدرس مایل زیر و یا مستقیما از طریق پیام گذشتن در صفحات شبکه های اجتماعی مربوط به رفیق سلام زیجی، نکات خود را  با او در میان بگذارید.

دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران

Iiransocialist2017@gmail.com

٢٩ آبان ١٤٠١   _____ ٢٠ نوامبر ٢٠٢٢


Gozareshgar
info@gozareshgar.com