16.11.22 22:45 Alter: 13 days

خدامراد فولادی: همه باهمی

Kategorie: Meldungen Links

 


ازشرق تا غرب

ازشمال تا جنوب

مرگ می کوبد

بر در خانه ی دیکتاتور

جلوی اش را 

نمی شود گرفت

به هیچ نیرویی

صف شان را

نمی توان جداکرد

به ترفند هیچ فرقه سالاری

این

آزادی بیان است

که فراخوان داده

به هزاران زبان

تجمع میلیونی آدم ها را

این

آزادی انتخاب و

انتخاب آزاد است

که 

خیابان ها را 

فتح کرده و

از هزاران هزار حنجره

فریاد بر  می آورد

در خیابان ها

در پشت بام ها و پنجره ها

در مدرسه ها و دانشگاه ها

«حکومت اسلامی نمی خوایم نمی خوایم»

این

نیروی شکست ناپذیر 

من» های یکی شده»

در جمع «همه باهم ها» ست

که 

پای کوبان و

دست افشان

می رود 

.«به سوی «آزادی
Gozareshgar
info@gozareshgar.com