15.11.22 22:39 Alter: 14 days

شمی صلواتی: از پانیافتدم هنوز علیرغم درد پیری

Kategorie: Meldungen Links

 

توانی برای دفاع از ارزشهای انسانی  دارم هنوز

از پا نیافتدم!  هنوز 

من همان کمونیست سابقم 

آبدید شده  در کوره های سرخ 

«با رنج و درد  کار و زندان...»

باور کنید چرخشی در کار نیست.

از پانیافتدم! هنوز

اگر صدایم رسا نیست 

اگر قلم بی رنگ و خوانا نیست

چون  هنوز  در این دنیای وارونه 

با وجود سایه های تار دیدنی نیستم

لنگ  لنگان  می برم 

در  کوچه های تنگ و باریک  تن خسته را

با قلبی شکسته و ذهنی حک شد و تار از رنج.....

تا بگویم 

 " شمعی هر چند ضعیف 

 در دل شب تاریک  روشنائیست!

هنوز....»

[با گذر از  کوچه ها نابرابر  پای بر هر دین 

هر مکتبی ،هر کتاب آسمانی  گذشتم

چرا که  انسانم و در پی باز گشت اختیار به انسان

من بودم و واژه ها در لحظه های دلتنگی!

من بودم و رنجها در پیونده زندگی!

من بودم و مرگ با گذشت از خطر، برای زندگی!

من بودم زیبایی، در عالم رویایی

گاه مست، گاه آشفته ، گاه عاشق خیالی

هر روزم یک واژه بود آنهم واژه های زندگانی

روز گاران به غم گذشت، و من ماندم با ناکامیهای زندگی

اینگونه پیمان بستم با واژه ها در فراز و نشیب زندگی

رویایی  خوشبختی  را از قلم نیاندازم تا رسیدن به آزادی.

۱۵ نوامبر ۲۰۲۲میلادی شمی صلواتی
Gozareshgar
info@gozareshgar.com