11.07.22 22:25 Alter: 326 days

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران-وین: حمایت از تروریست های رژیم جمهوری اسلامی را متوقف کنید

Kategorie: Nachricht

 

در صورت استرداد اسدی، او باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندان ایران سپری نخواهد کرد، بلکه با مدال و استقبال دولتی از وی پذیرایی خواهد شد و عوامل رژیم تروریستی جمهوری اسلامی را برای ارتکاب جنایت خونینی دیگر در اروپا و برای بر هم زدن امنیت کشورها در جهان آماده خواهند کرد. آگاهی از اینکه آنان برای جنایات تروریستی خود مجازات نمی شوند و در نهایت به کشورشان استرداد می گردند , سبب تشویق آنان در انجام جنایات بیشتری خواهد شد

نمایندگان محترم مجلس بلژیک

جمهوری اسلامی سالها است که مشروعیت خود را در ایران از دست داده است. این رژیم با بیش از چهار دهه حکومت مذهبی نه فقط اقتصاد  کشور را به  فروپاشی کشانده و موجب فقر وتهی دستیِ بسیاری از مردم گردیده , بلکه با تحمیل استبداد دینی, پایمال کردن آزادیهای فردی و اجتماعی و سرکوب و کشتار مخالفان و دگراندیشان سرزمین ما را به زندانی بزرگ تبدیل نموده است. در این رژیم سرکوب مخالفان و معترضان  محدود به داخل کشور نمی شود. تا بحال بیش از چند صد نفر در خارج از کشور و بخشی از آنان در اروپا, توسط عوامل امنیتی رژیم بقتل رسیده اند. یک چنین جنایاتی بزرگ, همچون قتلهای سیاسی در خارج از کشور, به ندرت در جهان از جانب حکومتی انجام میشود.. نادیده گرفتن این تبهکاری و پلیدی ها , تحت هر شرایطی و بهر دلیلی, ضربه های جبران ناپذیری بر موازین حقوق بشر را به همراه خواهد داشت.
قراردادی که در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک به تصویب رسید, نشان از توافقی است که از قبل بین دولت بلژیک و رژیم جمهوری اسلامی انجام گرفته است که هدف اصلی آن آزادی کارمند بالا رتبه سفارت ایران  در وین, اسدالله اسدی, تروریست شناخته شده میباشد که در کشور شما به 20 سال  محروم بودن از آزادی محکوم شده است.
تصویب این قرار داد در مجلس نه فقط موجب فرار این تروریست از جرمی که دادگاه شما برای او تعیین نموده است خواهد بود, بلکه دروازه ها را برای موجی از ترور توسط جمهوری اسلامی باز خواهد کرد.
دادن فرصت به مجرمین معمولی برای گذراندن حکم زندان در کشور خود عمل چندان ناشایستی نیست، اما اگر به تروریست های مجرمی که از جانب یک رژیم تروریستی مامور انجام  جنایاتِ خونین در اروپا بوده اند، این فرصت داده شود که به کشورشان و آغوش رژیم خود پناه ببرند و در اصل از حکم قانون فرار کنند، بی شک باعث تشویق و گسترش و ادامه جنایات فجیع تروریستی در خارج از مرزهای آن کشور خواهد شد و کشور شما نیز در مسؤلیت گسترش این جنایات سهیم خواهد بود.

 رژیم جمهوری اسلامی ایران از بدو حضورش در ایران, استراتژی آزار و اذیت و ترور منتقدان خود را دنبال داشته و از انجام حملات با اهدافی تروریستی, در کشورهای دیگر ابایی نداشته و ندارد. بمب گذاری، قتل و آدم ربایی قبلاً هم به نام رژیم ایران در خارج از کشور و بویژه در اروپا انجام شده است و کشور بلژیک با این توافق نامه  بطور آشکارا از اقدامات انسان ربایی رژیم ایران حمایت می نماید تا اتباع خارجی و ایرانیان دو تابعیتی را در ایران دستگیر نماید, تا از آنان به عنوان اهرم فشار و تعویض با مجرمین تروریست خودش استفاده کند.

این توافق منجر به افزایش خشونت خواهد شد و تمام افرادی را که از این رژیم وحشی گریخته یا از آن انتقاد می کنند، هدف قرار خواهد داد. این توافق به وجهه بین المللی بلژیک آسیب جدی وارد می کند و هزاران نفر را در معرض خطرات جبران ناپذیری قرار می دهد
در صورت استرداد اسدی، او باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندان ایران سپری نخواهد کرد، بلکه با مدال و استقبال دولتی از وی پذیرایی خواهد شد و عوامل رژیم تروریستی جمهوری اسلامی را برای ارتکاب جنایت خونینی دیگر در اروپا و برای بر هم زدن امنیت کشورها در جهان آماده خواهند کرد. آگاهی از اینکه آنان برای جنایات تروریستی خود مجازات نمی شوند و در نهایت به کشورشان استرداد می گردند , سبب تشویق آنان در انجام جنایات بیشتری خواهد شد.

ما به عنوان کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران-وین این توافق را محکوم می کنیم و از اعضای پارلمان بلژیک و مسئولین مربوطه خواستار لغو این توافق و گذراندن دوران محکومیت اسدالله اسدی تروریست در بلژیک هستیم.

حمایت از تروریست های رژیم جمهوری اسلامی را متوقف کنید.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com