21.11.21 21:50 Alter: 8 days

شمی صلواتی: سپیده

Kategorie: Meldungen Links

 

《سپیده》

روز یکشنبه

  #۲۸_نوامبر_روز_جهانی_سپیده_قلیان

سپیده، 

این زن شوریده ی  به پا خاسته 

که به حق، 

رهبر واقعی مردم دردمندیست

که او را لقب  ستاره سعادت دادند 

٭سپیده!

شنیدیم  که باز  در میدان نبرد

با صدای رسا، رساتر از صاعقه

به سرعت باد

 سرود مقاومت‌ را 

با  یاران می خواند 

اشک شوق بر دیده ازردگان نشست

چون آنها فتح سعادت را 

در دیدگان او می بینند 

٭سپیده!

 سلامی بر خاسته از دل

با گذر  از کوهساران 

در شعری تازه  به باد سپردم 

تا برسد به دست پدر پیر و مادر نگرانی

که در پی دیدن دخترشان، خسته،

گرفتار به رنج و - در عذابند.

٭ سپیده !  

نماد شجاعت 

در میان سواران  شوریده از رنج

با پلاکارد "عدالت"

با باور به رهایی

می خواند  سروده مقاومت را

                            رساتر از هر زمان.

٭اشک شوق بر دیده ازردگان نشست

چون آنها فتح سعادت را 

در دیدگان او می بینند 

#شمی_صلواتی

#سپیده_قلیان_تنها_نیست


Gozareshgar
info@gozareshgar.com