19.11.21 22:03 Alter: 10 days

برنامه‌ی نظارت و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران: اتهام‌های نرگس محمدی را لغو و او را فوری و بی‌قیدوشرط آزاد کنید!

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

برنامه‌ی نظارت و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران:

 

اتهام‌های نرگس محمدی را لغو و او را فوری و بی‌قیدوشرط آزاد کنید!

 

پاریس، ژنو، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱ (۲۸ آبان ۱۴۰۰) ـ خانم نرگس محمدی کمی بیش از یک سال پس از آزادی از زندان زنجان، در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱ (۲۵ آبان ۱۴۰۰)، پس از شرکت در مراسم یادبود خودسرانه دستگیر و بازداشت شد. برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) به شدت بازداشت خودسرانه‌ی خانم محمدی را محکوم می‌کنند و خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط او هستند.

 

روز ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱ (۲۵ آبان ۱۴۰۰)، نیروهای امنیتی نرگس محمدی را هنگام حضور در مراسم یادبود یکی از قربانیان کشتار خیابانی معترضان آبان ۱۳۹۸ با خشونت دستگیر کردند و به زندان اوین بردند.

 

ادامه در: https://fidh.org/27587

 

انگلیسی: https://fidh.org/27586

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com