21.08.20 22:13 Alter: 3 yrs

دفتر مجازی یاد بود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری! چهره ها و خاطره ها

Kategorie: Meldungen Links

 

این دفتر با درخواست سایت گزارشگران از دهها فعال سیاسی, نویسنده و شاعر و هنرمند تهیه شده و بدون دست بردن به آثار و نوشتارهای این عزیزان با تنوع بسیار منتشر میشود. طبیعی است که احترام به اندیشه و ازادی بیان ما را ملزم میکند که علیرغم فقدان یکتا نگری اما بر اساس سنن و عادات دمکراتیک و ضد استبدادی این رسانه که نزدیک به هفده سال از تاریخچه فعالیتش میگذرد, بازتاب دهنده تمامی نوشتارها باشد. بر اساس تجربیات گردانندگان سایت از نزدیک, این تنوع فکری در میان قربانیان کشتار نظام حاکم در این دهه عینا موجود,  اما حلقه اتصال تمامی آنها اعتقاد به دگر اندیشی, دمکراسی و عدالت اجتماعی بوده است.

گزارشگران: از آنجا که این دفتر هنوز باز است برخی از نوشته ها در متن دیده نمیشوند. متن نهایی در انتهای ماه شهریور در هر دو نسخه وورد و پ د اف منتشر خواهد شد.

 

برای مشاهده این دفتر جدید ( وورد ) اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده متن پ د اف با ویراستاری متفاوت اینجا را کلیک کنید

دفتر یادبود جانباختگان - دهه شصت - منتشر شده در سال 2013

 

 

 

با تشکر ویژه از رسانه هایی که در بازتاب این نوشتارها ما را یاری داده و میدهند

سایت زنان هشت مارس

اشتراک وورد پرس

سایت لجور

سایت مشعل

سایت آگاهی نیوز

اطلاعات نت

عصر آنارشیسم

سایت اتحاد کارگری

سایت آزادی بیان

کانون دمکراتیک پناهندگان

کانون پشتیبانی وین

سایت سازمان راه کارگر

میهن تی وی

سایت بالاترین

سایت ملیون

مبارزان کمونیست

SOS ایران

سپیده دم

سایت روشنگری

سایت صدای مردم

سایت رنگین کمان

سایت گزارشگران

فیسبوک ایران آزاد

و دهها فیسبوک و کانال تلگرامی و توئیترهای شخصی دیگر

متن پ د اف انتشاری از اشتراک وورد پرس را اینجا ببینید

 

 

 

 


حسین عرب |

در دهه شصت جمهوری اسلامی با اعدام، شکنجه، و زندانی کردن روشنفکران و تحصیلکردگانی که در عقیده با حکومت زاویه داشتند، کوشش کرد تا فعالیت گروهی آنها را متلاشی کند، بطوریکه عده ای به خارج از کشور هجرت کردند و آنان که در داخل کشور از کشتارها جان سالم بدر بردند، عزلت گزیدند.
پس از تقریبا یک دهه سکوت، از دوران ریاست جمهوری خاتمی بود، با باز شدن فضای اجتماعی، نشریات توانستند بعضی نکاتی که با روایت رسمی جمهوری اسلامی تفاوت داشت،در مطالب خود بیاورند. اما در همان زمان هم اعدام های دهه شصت تابوی غیر قابل شکستن بود.
عدم اجازه طرح اعدام ها در داخل کشور، و پیگیری ناپیوسته ایرانیان خارج از کشور، به جمهوری اسلامی اجازه داد تا از مجازات "نسل کشی روشنفکران" جان سالم به در ببرد.
انتشار "دفتر یادبود جانباختگان - دهه شصت" سندی است که نمایانگر وحشیگیری های جمهوری در دهه 60 است که تا کنون مغفول مانده است.
لازمست متن انگلیسی این دفتر برای سران کشورها، سازمان های مردم نهاد، و احزاب سیاسی در سراسر جهان فرستاده شود.
زحمات دست اندرکاران تهیه و تنظیم "دفتر یادبود جانباختگان - دهه...

حسین عرب |

در دهه شصت جمهوری اسلامی با اعدام، شکنجه، و زندانی کردن روشنفکران و تحصیلکردگانی که در عقیده با حکومت زاویه داشتند، کوشش کرد تا فعالیت گروهی آنها را متلاشی کند، بطوریکه عده ای به خارج از کشور هجرت کردند و آنان که در داخل کشور از کشتارها جان سالم بدر بردند، عزلت گزیدند.
پس از تقریبا یک دهه سکوت، از دوران ریاست جمهوری خاتمی بود، با باز شدن فضای اجتماعی، نشریات توانستند بعضی نکاتی که با روایت رسمی جمهوری اسلامی تفاوت داشت،در مطالب خود بیاورند. اما در همان زمان هم اعدام های دهه شصت تابوی غیر قابل شکستن بود.
عدم اجازه طرح اعدام ها در داخل کشور، و پیگیری ناپیوسته ایرانیان خارج از کشور، به جمهوری اسلامی اجازه داد تا از مجازات "نسل کشی روشنفکران" جان سالم به در ببرد.
انتشار "دفتر یادبود جانباختگان - دهه شصت" سندی است که نمایانگر وحشیگیری های جمهوری در دهه 60 است که تا کنون مغفول مانده است.
لازمست متن انگلیسی این دفتر برای سران کشورها، سازمان های مردم نهاد، و احزاب سیاسی در سراسر جهان فرستاده شود.
زحمات دست اندرکاران تهیه و تنظیم "دفتر یادبود جانباختگان - دهه...

ب. ع. |

دست شما درد‌نکند‌این‌کار خدمت بزرگی نه‌تنها به جانباختگان‌راه برابری و‌عدالتخواهی است بلکه گامی بزرگ در خدمت جنبش رهاییبخش ستمکشان‌ایران‌و‌جهان‌است
دست شما را به گرمی میفشارم‌و‌اینرا بطور گسترده تبلیغ میکنم
با مهر و‌ سپاس

ن. فرانسه |

با دورد و سلام و خسته نباشی. برات بهترین آرزوها را دارمGozareshgar
info@gozareshgar.com