27.11.19 21:44 Alter: 4 yrs

از سری گفتگو های گزارشگران با فعالین شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران - اینبار با نیاکان

Kategorie: Nachricht

 

در روزهای اخیر با خبر اعلام موجودیت شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران روبرو بوده ایم. تشکل و مجموعه ای دیگر به عرصه پشتیبانی از جنبش های اجتماعی در ایران, حضور خود را اعلام کرده است. چنانچه برآیند مباحثات در تشکل ها و سازمانها و احزاب اپوزیسیون سرنگونی طلب بیشتر بسوی تجزیه و اتمیزه شدن حرکت کرده است و پروسه در جهت پراکندگی را پیموده است اما اتفاقا این تجمع مسیری دگرگونه در پیش داشته است. تجمعی از منفردین سیاسی که شاید دهه ها با خصلت فردی شناخته شده و پراکنده بوده اند و امروز در جامه یک تشکل و تجمع تعریف شده ظاهر شده اند.این مجموعه همانطور که از متن بیانیه پیداست خود را با خواستها و مطالبات کارگران و بویژه کارگران هفت تپه و فولاد و هپکو و آذرآب, معلمان و دانشجویان و زنان و ...  تعریف کرده است. دفاع از خواست شوراهای مستقل و خودگردانی برجستگی ویژه ای در این بیانیه دارد. گزارشگران ضمن آرزوی موفقیت برای تجمع و برای روشنایی بخشیدن به زوایایی دیگر از این اعلام موجودیت با فعالین آن گفتگو میکند.

گزارشگران:

با درود به شما و سپاس از اینکه به دعوت ما پاسخ مثبت دادید

نیاکان:

با سپاس از شما که فعالانه در این رابطه پیگیر عمل کرده اید.

گزارشگران:

چگونه این ایده و ابتکار کلید خورد که میتوان این مجموعه که اغلب جداشدگان تشکلهای سیاسی هستند٬متشکل کرد و چه معادلاتی را بررسی کردید که فعالین منفرد سیاسی اجتماعی و هنری هم میتوانند تجمع خود را بوجود آورند.

نیاکان:

این تجمع در ابتدا توسط یک فراخوان از طرف یکی از دوستان به دست من رسید. خواست فراخوان را مثبت ارزیابی کردم و با آن همراه شدم.

گزارشگران:

چه مدت تدارک دیدید؟ و آیا تردید هایی هم داشتید که دهها نظر و عقیده رنگارنگ را نمیتوان بسادگی حول اشتراکات شان شکل جمعی بخشید؟

نیاکان:

نزدیک به ششماه از آغاز گردهمآیی پیرامون فراخوان یاد شده طول کشید تا  سرانجام این جمع ناهمگون موفق به تنظیم و مدون کردن یک بیانیه یا شاید بشود گفت یک منشور گردید، که  بر پایه نکات مشترک خواستها و شیوه مدریت یک حرکت جمعی در دفاع وحمایت از جنبشهای مردمی در ایران تنظیم گردید.

گزارشگران:

چه تمایزی میان این پروژه و سایر تلاشهای پیشین در خارج از کشور می بینید؟و این جمع کدام طیفهای سیاسی و اجتماعی از ایرانیان را دربر میگیرد؟

نیاکان:

این جمع تا این لحظه حرکت رو به بیرون نداشته است بلکه درگیر تنظیم روش کار و تقسیم مسئولیت و...بوده است.

اما آنچه در روند کار مشاهده شد عمدتا بحثها عاری از تشنجات تشکیلاتی بود و حسن تفاهم و خواست مشترک همگان برجسته ترین عاملی در بثمر رسیدن این کوشش بود و ناگفته نماند که شاید به جرات بتوان گفت که دوستانی که در این مجموعه گرد هم آمده اند مخلوطی از نظرات مترقی درون جنبش مبارزاتی ایرانیان است. 

گزارشگران:

اتحادهایی بویژه کارگری و چپ در خارج از کشور صورت گرفت اما مطابق انتظار افکار عمومی سیاسی پیرامون خود شکوفا و فراگیر نشدند.و در شکل بدبینانه اش میتوان گفت که جز تعداد انگشت شمار شکست خورده اند. چرا آنها نتوانستند و قرار است شما بتوانید؟

نیاکان:

اگر نخواهیم پیش از واقعه نظر داده باشیم باید کمی صبر کنیم و در گامهای عملی این جمع استحکام این گرد همآیی را ببینیم ولی آنچه تا کنون نمایان است این جمع بدون بکارگیری های تشکیلاتی بدور هم جمع شده اند و در گذشته آنچه قویترین عامل شکستهای پیشین گردهمآیی ها بوده همانا نظرات و یا شعارهای مهر خورده تشکیلاتی سازمانهای درون آن  جمع ها بوده است و البته که عوامل متعدد و گاه تعیین کننده دیگری نیز نقش داشته اند که در اینجا جای بررسی آنها نیست.

گزارشگران:

تا جائی که مطلع هستیم این تجمع در بسیاری از کشورها بنوعی نماینده و سخنگو دارد و قطعا مایه مسرت است. آیا این پراکندگی فعالیت شما را با دشواری روبرو نخواهد کرد؟ یا انرا مولفه ای مثبت ارزیابی می کنید؟

نیاکان:

اینکه این تجمع در کشورهای متعددی فعالیت دارد یکی از شاخص های قوت آنست و صد البته که قرار است هر حوزه و یا واحدی خود بطور مستقل برنامه فعالیتهای خود را تعیین کند و این استقلال همواره حرکت خود را در راستای منشور بتوافق رسیده تنظیم میکند و اگر جایی حرکتی خارج از نظرات تعیین شده در منشور  پیش بیاید حتما در درون تجمع وسیعتری از واحدهای بیشتر مورد ارزیابی قرار میگیرد و از آنجا که این حرکت به شیوه شورایی اداره میشود از این طریق بموضوع خطای پیش آمده برخورد خواهد شد و این تعدد بیشتر بخش بالندگی این مجموعه است.

گزارشگران:

بیانیه ای صادر کرده اید و در انتهای آن نیز فراخوانی دیده میشود تا افرادی که تمایل دارند به صفوف شما بپیوندند. مخاطب این بیانیه و آن فراخوان کیست؟

نیاکان:

واقعیت اینست که این صف ما  ویا صف شما نیست، بلکه صف حمایت و پشتیبانی از حرکتهای انقلابی و مبارزات روزانه مردم علیه نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی است و هر کسی که به این صف بپیوندد یکی از اعضائ آن و یکی از اعضاء  شورای رهبری و کارورز این صف خواهد بود.

گزارشگران:

در اینده نزدیک کدام برنامه ها را در پیش دارید؟ بعبارت دیگر گامهای بعدی شما چه خواهد بود؟

نیاکان:

اجازه بدهید تا پاسخ به این پرسش را در آیندهایی نزدیک به اطلاع همگان برسانیم.

گزارشگران:

درباره ارتباطات درونی تان بیشتر توضیح دهید. تا جاییکه همه مطلعند منفردین سیاسی جدا شده از سازمانها و احزاب سانترالیزم باصطلاح دمکراتیک را نفی میکنندو آنرا عاملی بازدارنده برای رشد وشکوفایی آن نهاد میدانند. آیا این نکته مهم درمباحثات شما جایگاهی داشته است . آیا در عمل هم میتوانید از هرمی شدن ساختار درونی تان پیش گیرید؟ چگونه؟

نیاکان:

نقطه حرکت و اصل اولیه این جمع بر اساس حق مساوی برای تمام فعالین آن است و این جمع با روش شورایی اداره میشود.

فراموش نکنیم که اداره شورایی بمعنای هرج و مرج نیست بلکه تعدای از افراد از جانب جمع انتخاب میشوند تا برای مدت معینی مسئولیت بخشی از کارها را بعهده بگیرند واو در مسیر راه همواره با سایر اعضاء واحد خود در مشاورت پیوسته قرار دارد و هنگامی که به علت  ناتوانی وی یا به هر دلیل دیگری وظایف موردنظر بخوبی پیش نروند آن مسئول مشخص توسط جمع در یک جلسه شورایی جای خود را به داوطلب دیگری که جمع انتخاب میکند خواهد داد.

گزارشگران:

آیا جنبش کارگری در داخل و با اینهمه صدماتی که از سوی حکومتیان چه با خصوصی سازی و چه با چماق و زندان و بیکارسازی علیه فعالین شان به آنها وارد شده است باز هم قد علم خواهد کرد؟ حداقل در کوتاه مدت؟

نیاکان:

مبارزه طبقاتی تعطیل بردار نیست تا طبقات حاکم وجود دارند مبارزه طبقاتی نیز وجود خواهد داشت و حتما مراحل نزول و صعود خواهد داشت ولی ستمکشان همواره علیه ستم بپاخاسته اند.

یک نکته را هم بیشتر توضیح دهم، اینکه گفتید  حکومتیان با خصوصی سازی و... جنبش کارگری را سرکوب کرده اند.

جمهوری اسلامی از همان آغاز حکومت خود توسط چماق داران و ششلول بندان   خود به سرکوب همه مردم معترض پرداخت

ولی می بینیم که مبارزات روزبروز اوج تازه ای میگیرد و اضافه کنم که چه فرقی میان خصوصی ها و دولتی ها هست؟

دولت هم کمتر از خصوصی ها دزدی نمی کند و شاید بهتر است که بگوییم فرق میان ایران ما و مثلا اروپای غربی در این است که در اروپا دزدان (خصوصی ها) نمایندگان خودشان را در دولت میگمارند و لی در ایران ما دزدان مستقیما در خود دولت نشسته اند و بنظر من نباید نگران خصوصی سازی ها باشیم بلکه اینجا خصوصی ها (بخوان دزدها) در خود دولت هستند. 

گزارشگران:

آیا پیامی به خوانندگان این سطور دارید؟

نیاکان:

بهتر است که این جمع بتواند در آینده مواضع درون منشور خود را با نامی که بر خود نهاده است همساز تر بکند.

گزارشگران:

با آرزوی موفقیت و سپاس از شما که در این گفتگوی نوشتاری شرکت کردید

نیاکان:

با سپاس از حوصله شما و وقتی که به این جمع داده اید.

 18.11.2019

www.gozareshgar.com

 

منتشر شد

 

اشتراک وورد پرس

سایت سازمان راه کارگر

عصر آنارشیسم

بالاترین

توئیتر گزارشگران

گزارشگران

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com