24.05.19 10:37 Alter: 3 yrs

فراخوان گزارشگران: در محکومیت بازداشت و شکنجه دستگیرشدگان در روز اول ماه مه, معلمان, دانشجویان و نویسندگان - متن نهایی همراه با ترجمه برای ارسال به نهادها!

Kategorie: Nachricht

 

همانطور که در گزارشات آمده است تجمع صلح آمیز و اعتراضی اول ماه مه کارگران و فعالین کارگری در برابر مجلس جمهوری اسلامی از سوی نیروهای امنیتی - پلیسی و لباس شخصی های حکومتیان به خشونت کشیده شد و حدود پنجاه نفر از زنان و مردان معترض در محل اعتراض مضروب شده و تعدادی نیز پس از بازداشت به زندانهای مخوف رژیم منتقل شدند. هنوز تعدادی از بازداشت شدگان در زندان بسر میبرند و در ادامه این موج جدید, سرکوب و بازداشت معلمان و دانشجویان و بازنشستگان همچنان ادامه دارد. خانواده های معترض بازداشت شدگان پیوسته در پشت دیوارهای زندان ها مورد توهین و خشونت قرار گرفتند. بیم ان میرود تا با افزایش بحرانهای سیاسی و بین المللی و در سایه جنگ طلبی های جمهوری اسلامی و دولت آمریکا سرکوب زندانیان سیاسی , معلمان و کارگران و دانشجویان زندانی تشدید شود.

بازداشت ها و محکومیت های سنگین اخیر نویسندگان و معلمان و اتهامات واهی علیه آنها نشان میدهد که دور تازه ای از سرکوب عمومی اعتراضات آغاز شده است و به تجربه میدانیم که زندانیان سیاسی و اجتماعی در صف نخست قربانیان سیاستهای ارتجاعی و بحران زای رژیم جمهوری اسلامی خواهند بود.

ما نسبت به ادامه بازداشت فعالین صنفی و سیاسی هشدار داده و با بکارگیری  تمامی امکانات  برای آزادی فوری و بی قید و شرط انان کوشش خواهیم کرد.

ما از همه مجامع و نهادهای مدافع حقوق کارگران و معلمان در عرصه بین المللی میخواهیم که در برابر ستمی که بر همقطاران خود در کشورمان می رود, خاموش نباشند و صدای اعتراض و دادخواهی آنها باشند.

گزارشگران

23.05.2019

آدرس برای ارسال پشتیبانی

gozareshgar1001@yahoo.de

 

www.gozareshgar.com

 

رونوشت به نهادهای مدافع کارگران, معلمان و حقوق انسانی

اسامی فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی, رسانه ها و نهادها

 

ترجمه انگلیسی متن نهایی را از اینجا بردارید

 

افراد:

اشرف عليخاني ( ستاره ) – نویسنده

امیر میرزائیان - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

ایرج حیدری – فعال سیاسی

اصغر زین الدین – فعال سیاسی

اردشیر مهرداد – تحلیلگر سیاسی

احسان ثابت – فعال اتحادیه کارگری

آمادور نویدی – وبلاگنویس و مترجم

ابراهیم آوخ – فعال سیاسی و رسانه ای

آرش کمانگر – فعال سیاسی و رسانه ای

اسماعیل فتاحی – فعال حقوق بشر

اکبر دیلمی – کارگر کارخانه

اسماعیل مولودی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

ابراهیم پویان – فعال سیاسی

امین بیات - تحلیلگر سیاسی

ابراهیم رحمانیان - فعال سیاسی

بهزاد کریمی - فعال سیاسی

باقر ابراهیم زاده – فعال سیاسی

بهروز فراهانی – فعال کارگری

بهنام چنگائی – فعال سیاسی

بیژن سعیدپور – فعال سیاسی و رسانه ای

بهرام رحمانی – نویسنده و فعال سیاسی

بهرام سلطانی – فعال حقوق بشر

بابک مرادی

بهمن یوسفی - فعال سیاسی

بختیار پیر خضری - فعال سیاسی مقیم لندن

باربد کیوان

بهروز سورن – فعال رسانه ای و زندانی سیاسی سابق

پروین ریاحی – فعال حقوق زنان

پیروز زورچنگ – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

پرویز میرمکری - شاعر

پروانه قاسمی - فعال جنبش زنان

تقی روزبه – تحلیلگر سیاسی

ثریا ورداسبی – زندانی سیاسی دو نظام

ثریا فتاحی - فعال سیاسی

جعفر حسین زاده - کنشگر سیاسی

جابر کلیبی: تحلیلگر سیاسی

حسن حسام – شاعر

حسن عزیزی - مترجم

حسین بهادری

رضا بی شتاب - شاعر

رسول شوکتی: فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

زهرا شمس - پژوهشگر و استاد پیشین دانشگاه

ژاله سهند - فعال سیاسی

فاطمه رضائی - فعال حقوق بشر

فرود سیاوش پور– فعال حقوق بشر

فرید محمدی - فعال سیاسی

فریدون شهنی منصور - فعال سیاسی

ح. ریاحی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

حشمت ورداسبی – زندانی سیاسی دو نظام

حسین نقی پور – فعال سیاسی و رسانه ای

حمید رضا رحیمی - شاعر و طنزپرداز

خدامراد فولادی – تحلیلگر مسائل سیاسی ایدئولوژیک

داود احمدلو – فعال سیاسی

سیاوش عبقری - استاد دانشگاه و کنشگر سیاسی فرهنگی

سیامک مؤیدزاده - فعال کارگری

 

سیامک جهانبخش – فعال سیاسی

 

ستار رحمانی - فعال کارگری

 

سحر صبا - فعال کارگری

 

سعید بهبهانی - فعال رسانه ای

شروین رها – فعال کارگری

شهلا عبقری - استاد دانشگاه و تلاشگر فرهنگی سیاسی

شهریاربردبار- فعال حقوق بشر

صدیق جهانی – فعال کارگری و رسانه ای

صادق کار - فعال سیاسی

طاهره خرمی – شاعر

طیبه اصغرزاده – مدافع حقوق زنان

علی پیچگاه - فعال کارگری

عباس سماکار – تحلیل گر سیاسی

عباس رحمتی – فعال سیاسی

علی دماوندی – فعال سیاسی و رسانه ای

علی خدری - فعال سیاسی

عباس هاشمی

غلام عسگری بختیاری – فعال کارگری

فریبا ثابت – فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق

فرهنگ قاسمی - نویسنده و فعال سیاسی

فرهاد بشارت

کاوه دادگری – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

کامبیز گیلانی - شاعر

کامران شاهگلدی

ک. الوند - فعال سیاسی

ملیحه تیره گل - معلم در ایران، نویسنده ی مقیم امریکا

مسعود فروزش راد – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

محسن رضوانی – فعال سیاسی

محمد توفیق اسدی – فعال سیاسی

مینو همیلی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

محمدرضا اسکندری – کارشناس مسائل کردستان, فعال رسانه ای

منوچهر تقوی بیات – تحلیلگر سیاسی

محمد محبی – زندانی سیاسی سابق

محمد علی نژاد – وکیل و زندانی سیاسی دو نظام

محمود عسگری - فعال کارگری

مجید مشیدی - فعال سیاسی و پناهندگی

محمد رضا روحانی - وکیل پایه یک دادگستری

محبوبه مشگین

محمد اشرفی - فعال کارگری

نعمت آزرم – پژوهشگر و شاعر

ناصر جوهری – زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی

نسرین احمدی – فعال اتحادیه پرستاران

نادر ثانی - آموزگار و فعال سیاسی ـ اجتماعی, سندیکایی و فرهنگی

ندا نوآور – فعال حقوق بشر

ی. صفائی – شاعر و فعال سیاسی

 

نهادها:

جمع قدم اول - تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر

دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران

بنیاد اسماعیل خویی

بنیاد آزادی اندیشه و بیان

اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

رسانه ها:

 

سایت لجور

http://www.lajvar.se

سایت اتحاد کارگری

https://etehad-k.com

تلویزیون میهن

http://www.mihantv.com

وبلاگ خبری سازمان راه کارگر

https://rahkargar.blogspot.com/

سایت سوسیالیسم امروز

http://www.simroz.org

رادیو پیام کانادا

http:// www.radiopayam.ca

سایت کوردانه

http://kurdane.com/farsi/

اشتراک وورد پرس

https://eshtrak.wordpress.com

سایت رضا بی شتاب

http://rezabishetab.blogfa.com

عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

سایت غرفه ی آخر

http://www.mtirehgol.com

وبلاگ پائیز

http://payieez.blogspot.com

وبلاگ تقی روزبه

http://taghi-roozbeh.blogspot.com

وبلاگ اسماعیل مولودی

www.emoloudi.blogspot.com

سایت هزل دات کام

http://www.hazl.com/

سایت مجید مشیدی

http://m-moshayedi.com

سایت جابر کلیبی و پروانه قاسمی

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

رادیو ندای مقاومت

http://nedaye-moghavemat.ch/?p=17934

وبلاگ اخگر

https://amadornavidi.wordpress.com

سایت گزارشگران

www.gozareshgar.com

***

این فراخوان در رسانه های زیر نیز منتشر شد

سوسیالیسم امروز

میهن تی وی

سایت لجور

سایت سازمان راه کارگر

رنگین کمان

آزادی بیان

سایت اطلاعات نت

ایران گلوبال

عصر آنارشیسم

اشتراک وورد پرس

اتحاد کارگری

کانون دمکراتیک پناهندگان

ایران تریبون

بالاترین

البرز ما

گزارشگران

 


 


فریدون شهنی منصور |

فعال سیاسی

محمد اشرفی |

سلام رفقا لطفا" اسم مرا هم در لیست امضا کنندگان بنویسید

جمع قدم اول (تدارک جزب انقلابی طبقه کارگر) |

لطفان " جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر " را در لیست امضا کنندگان بنویسید
با تشکر

باربد کیوان |

با درود
لطفا نام مرا هم به لیست امضاء کنندگان فراخوان اضافه کنید.
با تشکر

بهمن یوسفی |

صدای زندانیان سیاسی را که در سیاهچالهای جمهوری اسلامی هستند به گوش جهانیان برسانیم. زندانی سیاسی، کارگر زندانی، معلم زندانی، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد.


وبلاگ اسماعیل مولودی |

www.emoloudi.blogspot.com

غلام عسگری بختیاری |

یاران وهمرزمان دراین برهه اززمان که داعشیان حاکمبروطنمان با ایجادبحرانهای بین المللی ودرمعرض خطرجنگ قراردادن ملک وملت ایران میرودتا فاجعه ای بس بدترازدوران سیاه دهه شصت وباوجودخمینی جلاد وخونخواررارقم بزنند وازسوی دیگربرای بقا خود بروحشیگری خود علیه زنان ومردان آزادیخواه وفعالین کارگری ومعلمان وبازنشستگان ودانشجویان وروزنامه نگاران ونویسندگان وفعالین مدنی ومدافعین حقوق بشرافزوده اند وبدون وقفه به دستگیری وبه بند کشیدن وشکنجه وصدوراحکام ضدبشری درازمدت برای زنان ومردان یادشده اقدام میکنند به باورمن وتمامی وجدانهای بیدارلازم ازاین فراخوان حمایت خودرااعلام نمایند.
من بعنوان یک فعال کارگری درتبعید دردکشیده ازگزمه های شاه وشیخ ضمن محکوم کردن رژیم ضدبشری آخوندی حمایت خودراازاین فراخوان اعلام میدارم.
به امیدفردای آزادی متحدوپیروزباشید.
با مهروسپاس غلام عسگری فعال کارگری درتبعید.

خدامراد فولادی |

لطفن نام مرا هم در لیست معترضان به بازداشت و شکنجه ی دستگیر شدگان روز اول ماه مه درج فرمایید. با احترام، خدامراد فولادی

خدامراد فولادی |

لطفن نام مرا هم در لیست معترضان به بازداشت و شکنجه ی دستگیر شدگان روز اول ماه مه درج فرمایید. با احترام، خدامراد فولادیGozareshgar
info@gozareshgar.com