11.05.19 19:39 Alter: 4 yrs

یادداشت سیاسی روز گزارشگران از آرش کمانگر

Kategorie: Nachricht

 

 در پی موج حمایت از زحمتکشان افغان در ایران، عباس عراقچی (معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی) اظهارات فاشیستی خود را پس گرفت!؟ با آنکه عراقچی در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی آشکارا گفته بود که اگر تحریمهای اقتصادی علیه ایران شدت گیرد رژیم ایران عذر "برادران و خواهران افغان" را خواهد خواست، امروز در مصاحبه جدیدی ادعا کرد که منظور او به هیچوجه اخراج مهاجرین افغان از ایران نبود و روی سخن او کشورهای غربی بوده است. حدود دو میلیون کارگرو زحمتکش افغان در ایران، تحت شدیدترین شرایط کار و زندگی میکنند. در طول پنج سال کشتارو جنگ نیابتی در سوریه، رژیم ایران سعی کرد با وعده اعطای حق اقامت دائم در ایران و نیز پرداخت چند صد دلار حقوق ماهانه ، لشگر مزدوری بنام فاطمیون را سازمان دهد تا به یاری رژیم بشار اسد بشتابند. گفته می شود که هزاران نفر از این اجیرشدگان در باتلاق سوریه کشته و مجروح شده اند.

آندسته از کارگران مهاجر افغان که حاضر نبودند به فاطمیون بپیوندند با خطر دستگیری و اخراج روبرو می شدند.

حدود دو میلیون کارگر افغان و خانواده آنها در ایران با انواع تحقیرها و تبعیض ها روبرو هستند و مجبورند در سخت ترین مشاغل با دستمزدی پائینتر از نرخ بازار، کار کنند و دائما با خطر اخراج و حتی بالا کشیدن حقوق شان توسط کارفرما روبرو هستند.

اظهارات فاشیستی عراقچی و برخی دیگر از مقامات رزیم که در گذشته هم سابقه داشته است در حالی بیان می شود که به اعتراف خود رژیم حدود هشت میلیون ایرانی به عنوان مهاجر، پناهنده و یا دانشجو در خارج بویژه اروپا و امریکای شمالی زندگی میکنند و بنوعی از جهنم جمهوری اسلامی فرار کرده اند. حتی بسیاری از افراد رژیم و اقازاده ها دو تابعیتی بوده و در خارج صاحب سرمایه های کلان هستند. حالا چرا برای توجیه درماندگی های اقتصادی خویش، دیواری کوتاهتر از زحمتکشان افغان پیدا نکرده اند بماند!!

جنبش چپ و کارگری پیشرو ایران، ضمن ابراز انزجار از هر نوع اظهارات فاشیستی در قبال زحمتکشان افغان، نه تنها خواهان برسمیت شناختن حق کار و زندگی و نیز تحصیل برای آنها در ایران است، بلکه خواهان اعطای حقوق شهروندی کامل به این مردم زجرکشیده میباشد.

عقب نشینی تاکتیکی عراقچی در برابر کارزار دفاع از عزیزان افغان را نباید جدی گرفت و لازم است مبارزه برای احقاق حقوق اولیه برای زحمتکشان افغان، کماکان تداوم یابد.

 

آرش کمانگر

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

  •  

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com