06.01.18 10:53 Alter: 5 yrs

کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران - وین: از جنبش تهیدستان و محرومان کشورمان ایران پشتیبانی کنیم!

Kategorie: Nachricht

 

 

     پس از سرکوب خشن اعتراضی مردم مشهد و چند شهر دیگر  در استان خراسان و دستگیری بیش از پنجاه نفر در این استان، اعتراصات مردم بجان آمده از فقر، بیکاری، گرانی، تورم و استبداد مذهبی به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد. مردم در دهها شهر کوچک و بزرگ طی راهپیمایی های گسترده خواست های خود را فریاد زدند. طبق آمار رسمی طی چند روز گذشته ۲۱ نفر در این اعتراضات کشته، صدها نفر زخمی و بیش از هزار نفر دستگیر و زندانی شدند.

     مالباختگان، جوانان بیکار و بی آینده، بازنشستگان و کارگرانی که ماههاست حقوق دریافت نکرده اند یک صدا با شعارهایی چون: ملت گدایی می کند، رهبر خدایی می کند. اصلاح طلب، اصولگرا دیگر تمام شد ماجرا. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی، مرگ بر لاریجانی. مرگ بر دیکتاتور. سوریه را رها کن، فکری به حال ماکن و دهها شعار مطالباتی و ساختار شکن دیگر جنبشی را آغاز کرده اند که میتوان آنرا در مجموع در شعار : نان و آزادی خلاصه کرد.

      با وجودی که جناح های حاکم هر یک بنوعی تلاش کرده اند جنبش مردمی را به شکست بکشانند، این جنبش نه تنها از پا ننشسته بلکه از حمایت و پشتیبانی روز افزون کارگران،روشنفکران، سازمانهای سیاسی و ایرانیان آزادی خواه و مترقی نیز بر خوردار بوده است. در شعارهای این دور از مبارزات سراسری مردم هیچگونه اثری از توهم نسبت به مذهب یا رهبران مذهبی به چشم نمی خورد.

      با این وجود هستند گرایشات ارتجاعی که از حمایت امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی و تبلیغات رسانه های امپریالیستی برخوردارند و تلاش می کنند از موقعیت به دست آمده به نفع خود استفاده کرده جنبش را از مسیر مستقل خود منحرف کنند.

      ما ضمن دفاع قاطعانه از مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم ، خواهان آزادی فوری و  بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اخیر هستیم.  ما در عین حال، حرکات دد منشانه و سرکوبگرانه رژیم و دخالت های بیگانگان در جنبش مردم بپا خاسته کشورمان را محکوم می کنیم و از همه آزادیخواهان، اتحادیه های کارگری، سازمانهای سیاسی آزادیخواه و دیکتاتور ستیز و همه نهادهای حقوق بشر بین المللی می خواهیم که حرکات سرکوبگرانه اخیر رژیم علیه اعتراضات مردم را محکوم و از جنبش حق طلبانه آنها پشتیبانی کنند.

 

                    سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

               زندانی سیاسی آزاد باید گردد، ترور شکنجه اعدام ملغی باید گردد!

کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران - وین

 

       2018  .1 0 5 0
Gozareshgar
info@gozareshgar.com