05.01.18 14:45 Alter: 12 days

پیام گیسو شاکری به تظاهرکنندگان در خیابان های کشور

Kategorie: Nachricht

 

 

پیام تصویری حمایت از مردم و پیام به روشنفکرنمایان و رژیم

 

با درود به جانباختگان قیام دی ماه و ابراز حمایت و پشتیبانی از قیام به حق تان در جای جای میهن اشغال شده .

این خشم فرو خورده  نتیجه ی  چهار دهه خشونت و اختناق ، سرکوب، قتل عام ، نسل کشی ،زندان،  بیکاری ، فقر ، فحشا، اعتیاد، تورم، کارتون خوابی ، بهره کشی از کودکان ، بهره کشی از کارگران و زحمتکشان، زن ستیزی ، آگاهی ستیزی و آزادی ستیزی است.

در کنار این همه مصیبت و انسان ستیزی هزینه های خارج از تصور برای صنایع هسته ای و موشکی  و تسلیحاتی، فروش منابع کشور از آب و خاک و معادن و نفت ،اختلاس های نجومی و بی آیند ه گی میلیونها جوان  در داخل ایرانرا باید  اضافه  کرد.

هزینه هایی که از جیب و سفره ی نان ملت ایران ربوده شده است .

هزینه های نجومی که  از جیب ملت ایران ربوده میشود تا در اختیار  حزب الله لبنان و ده ها نیروی تروریستی دیگر در عراق و یمن و سوریه قرار گیرد  و به این وسیله بنیادگرایی و تروریسم اسلامی به همه جا صادر شود و آرامش و نا امنی را در منطقه دامن بزند.

آری ! این خشم فرو خورده سرباز کرده است .اینقیام یک حرکت اعتراضی ساده و یک احساسات آنی  یا جناح بندی شده نیست . این قیام عکس العمل و نتیجه آن اعمال است.اعتراضات و خیزش های دهه ی 60، 70و 80 را به وحشیانه ترین شکل آن سرکوب کردید . اما این بار دیگر به آخر خط رسیده اید  فرو دستان به پا خواسته اند و تا سرنگونی شما پیش می روند .

این ستم دیدگان چیزی برای از دست دادن ندارند جز زنجیرهای اختناق و فقر و ستم و بیکاری بر دست هاوپاها و زندگی شان.

 این درد مشترک سبب اتحاد در میان مردم  سراسر ایران شده است  تا  صدای حق طلبیشان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب  از هر شهر کوچکی بلند شود . این موج ها طوفان شده اند.  طوفانی که دیگر شما قادر به سرکوب آن نیستید.

این را من نمی گویم  شعارهای مردم فرودست و ستم دیده ، دانشجویان و زنان  می گویند.هر چند که این شعارها خواست و شعار من هم هست .شعارهایی که انگشت بر رگ حیاتی ترین و عامل اصلی این بدبختی ها می گذارد.انگشت این ملت بپا خواسته حکومت و راس آن  را نشانه گرفته است .

جمهوری اسلامی نمیخوایمنمیخوایم

مرگ بر دیکتاتور

مرگ بر خامنه ای

خامنه ای حیا کن، مملکتو رها کن

قیام کنندگان می دادند چه می خواهند و شعار می دهند:

آزادی ، نان، مسکن

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. 

وهمچنان بی هراس و مقاوم ایستاده اند و شعار می دهند

شعار هر ایرانی یا مرگ یا آزادی .

*******

 

با شما هستیم و فریاد رسای شما را به گوش مردم و دولت ها و محافل جهانی  می رسانیمو مصرا خواستار آن هستیم که آنها از پشتیبانی این حکومت خشونت گرا ،جنایتکار و فاشیست مذهبی دست بردارند و از قیام مردم بپا خواسته ی خواهان آزادی  دفاع کنند .

ما می دانیم جریانات مدافع رژیم  که همچنان خواهان استمرار این حکومت هستند کوشش بر این دارند خشونت و آدمکشی عوامل رژیم را به مردم بپا خواسته نسبت دهند.

رژیم تا دندان مسلح  با اوباش و اراذل با قمه و چاقو و زنجیر ومزدوران دولتی، امنیتی بسیج و سپاه با اسلحه مردم بیگناه و بی سلاح را نشانه گرفته است . نتیجه این خشونت از حد گذشته تا کنون دهها کشته و هزاران زخمی و بازداشتی است .

این جریانات را محکوم میکنم و با صدای بلند می گویم 

برگزاری هر نوع  تظاهرات و اعتراض  حق مسلم ما است و طبیعی است که دفاع از خود نیز حق هر انسانی است.

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

پیروز باد مبارزات حق طلبانه مردم ایران

زنده باد  آزادی و برابری

گیسو شاکری

4 ژانویه 2018 استکهلم

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com