05.01.18 14:37 Alter: 12 days

تصویری: کمیته عمل سازمانده کارگری: یورش حکومت علیه دانشجویان چپ، در کفِ خیابان پاسخ خواهد گرفت!

Kategorie: Nachricht

 

طی چند روز گذشته با آغاز اعتراضات ۹ دی در دانشگاه‌ها، سرمایه‌داری استبدادی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت ده‌ها دانشجو و فعال جوان چپ کرده‌است. حمله به این عزیزانِ دانشجو، حمله به تمام ماست.  در واکنش به این حملات فقط خواهیم گفت که پاسخش را در کفِ خیابان‌ها به دستگاه حاکمه خواهیم داد.  متاسفانه درس‌های سرکوب جنبش چپ دانشجویی در دهه ۸۰ چنین یورش وحشیانه‌ای را دور از انتظار نمی‌کرد. امری که بالاخص در ویژه برنامه‌ای به مناسبت ۱۶ آذر کمیتۀ عمل سازمانده بر آن تاکید داشت.  درحال حاضر حمایت همه‌جانبه از دانشجویان دربند تا آزادی‌شان اولویت اصلی است و درس‌گیری از چنین حوادثی برای آینده خواهد بود.  در شب ۱۴ دی‌ماه ۹۶ کارزار «خیابان: تریبون زندانی سیاسی» از سوی رفقای کمیتۀ عمل سازمانده به‌سهم خود تلاش کرد تا با بردن صدای این عزیزان به خیابان و ارسال هشدار به رژیم در مورد عواقب تشدید سرکوب، گام کوچکی در این زمینه بردارد.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com