21.12.17 22:56 Alter: 5 yrs

ازگفتگوهای کارگری گزارشگران بخش دوم - گفتگو با حسین جوینده درباره شبکه همزمانی

Kategorie: Meldungen Links

 

ده پرسش از فعالین کارگری این حرکت

کار به شکل شبکه ای در میان نیروی چپ که همیشه  با برنامه , اساسنامه و به بیانی سازمانی کار کردن شاید بتوان گفت اولین مشکل محسوب می شد. چون کار شبکه ایی همزمانی اعتراضات اولین تجربه جدی و عملی بوده و کاملأ طبیعی است با تردید به این حرکت نگریسته شود و تا سر حد یک حرکت غیر جدیی به آن نگریسته شود. شاید بتوان گفت در کنارمشکل فرقه گرایی ها عامل غیر جدی پنداشتن این حرکت شبکه ایی بزرگترین مشگل این حرکت میبایست پنداشته شود که با جدیت ما در آینده اهمیت در خور را بیابد.


*****

 

اعتراضات سراسری و همزمان در امتداد نیاز به همبستگی عمومی در دفاع از کارگران ایران

 

تجربه موفق برگزاری اعتراضات و اکسیونهای سراسری در دفاع از حقوق کارگران ایران که اخیراً (اول تا دهم دسامبر) در خارج از کشور و همزمان در شهرهای پاریس - استکهلم سوئد – کلگری کانادا – لندن – یوتبوری – هانوفر – اشتوتگارت –برلین – کپنهاگ - آمستردام برگزار شد, نشان داد که اتحاد و ابتکار درعمل میتواند دیوارهای بلند سکتاریسم را در نوردد  و رفتار خودمحورگرایانه مدافعین موضعی! کارگران کشورمان را تحت الشعاع قرار دهد و مضاف بر آن همبسته با فعالین کارگری داخل کشوربر تگناهای نهادها و ابزار سرکوب حاکمیت ضد کارگر جمهوری اسلامی بیافزاید. این آکسیون ها در شهرهای متعددی که نام برده شد, برگزار گردید و در حد توان و امکان صدای اعتراض و دادخواهی کارگران ومعلمان زندانی و زندانیان سیاسی را انعکاس داد. از دامنه انتشار اطلاعیه و بیانیه فراتر رفت, از دنیای مجازی فاصله گرفت و پژواک صدای اعتراض کارگران کشورمان در صحن خیابان و میادین شهرهای بزرگ اروپایی و سایر کشورها شد. این اقدامات بوته ازمایشی بود برای خودباوری بخش بزرگی از فعالین کارگری در خارج از کشور که همبستگی و اتحاد رمز موفقیت و قدرت نمایی و مقابله با دسیسه های حاکمیت حامی سرمایه داری در ایران است. در همین زمینه با فعالین این موج جدید و مبتکرین این آکسیون ها گفتگو میکنیم.

گزارشگران:

در صورت تمایل خود را معرفی کنید.

 

حسین جوینده از کانون فعالین و مدافعین کارگری کلگری (کانادا)

 

گزارشگران:

بر بستر کدام نارسایی ها این اقدام صورت گرفت و چگونه؟

 

حسین جوینده :

پراکنده گی در دفاع از جنبش کارگری عامل مهم و اساسی  در جهت این اقدام مهم  یعنی ایجاد  شبکه ایی در هماهنگی و همزمانی حرکتهای اعتراضی بوده است. تفرقه میان جنبش چپ سوسیالیست از غم انگیزی و تاثر گذشته و ناکامی در حل مساٌئل دائمأ سد بزرگی برای همکاری های مشترک بوده و هست و ضربه کاری این تفرقه و پراکنده گی را جنبش کارگری ایران دریافت میکند.

 

گزارشگران:

چه اهداف بلندمدتی را دنبال می کنید؟

 

حسین جوینده :

قدم بلند مدت یا غایی ایجاد یک شبکه مستحکم تماس و اقدام مشترک در حرکتهای اعتراضی است.کار ایجاد مورد خاص همزمانی اعتراضات بین المللی در پشتیبانی مطالبات کارگری کار ساده نیست اما سرانجامش کاری بسیار پر اهمیت خواهد بود. کار شبکه ایی فرهنگ تساهل خیلی بالایی را طلب میکند. و موردی بودن حرکت ما دستیابی به آن را خیلی خیلی تسهیل می کند.

 

گزارشگران:

در مسیر شکل گیری چنین شبکه ای، چه مشکلاتی در سر راهتان بود؟

 

حسین جوینده :

کار به شکل شبکه ای در میان نیروی چپ که همیشه  با برنامه , اساسنامه و به بیانی سازمانی کار کردن شاید بتوان گفت اولین مشکل محسوب می شد. چون کار شبکه ایی همزمانی اعتراضات اولین تجربه جدی و عملی بوده و کاملأ طبیعی است با تردید به این حرکت نگریسته شود و تا سر حد یک حرکت غیر جدیی به آن نگریسته شود. شاید بتوان گفت در کنارمشکل فرقه گرایی ها عامل غیر جدی پنداشتن این حرکت شبکه ایی بزرگترین مشگل این حرکت میبایست پنداشته شود که با جدیت ما در آینده اهمیت در خور را بیابد.

 

گزارشگران:

از تجربه اقدام نخستین خود بگوئید؟ ایا به نتیجه دلخواه رسید؟

 

حسین جوینده :

باید گفت ما در حرکت خود بسیار آموختیم تا نتیجه دلخواه راه درازی در پیش داریم به بیانی تا جا افتادن ایده شبکه ایی در میان فعالین و تشکلات ما نمیتونیم از رسیدن به مطلوب خود صحبتی کنیم.

 

گزارشگران:

آیا میتوان گفت که این حرکت گامی برای همبستگی بیشتر و غلبه بر انحرافات موجود در میان فعالین کارگری بویژه در خارج کشور از جمله فرقه گرایی است؟

 

حسین جوینده :

صد در صد برای همبستگی بیشتر،البته حرکت ما فرقه گرایی را بنوعی دست نخورده باقی میگذارد تنها ما در کار شبکه ایمان میخواهیم همه افراد و فرّق حول محور مطالبات کارگری حرکتهای اعتراضی هماهنگ و همزمان راه بیندازند. شاید بتوان گفت حرکت شبکه ایی نه برای مداوای فرقه گرایی بلکه با شناسایی این بیماری لاعلاج! (لاعلاج لااقل تا به امروز) برای اینکه بتواند از ضربات مهلک آن بر جنبش کارگری بکاهد در عرصه حرکتهای پشتیبانی از مطالبات طبقه کارگر لااقل بتواند آنرا دور بزند چون در این موارد همه موافق موثر بودن این نوع حرکتهای جمعی هستیم، به نظرم نزدیکی نیروها از پیدا کردن موارد مورد توافق و انجام حرکتهای مشترک می گذرد موارد لاینحل نظری با دانش نظری امروزین نیروها قابل حل نخواهد بود. چیزی که امروز با آن دست به گریبانیم ضعف نظری  نیروهاست تا مشکل عینی خود حرکتهای جنبش کارگری در ایران، اما متاسفانه بعضی بغرنجی ها را به جنبش نسبت می دهند چون نمی بینند مشکل از نگاه خود آنهاست در برخورد به مساله.

گزارشگران:

آیا ارتباطات درونی این مجموعه از جمله در تصمیم گیری ها دمکراتیک است؟

 

حسین جوینده :

کار شبکه ایی، کاری مشورتی ست، در هر نشستی فعلأ به علت تعداد معدود این امکان وجود دارد که همه نظر بدهند و در رای گیری ها به شکل دمکراتیک و در تصمیم گیری ها شرکت کنند.

 

گزارشگران:

آیا فعالیت های شما از جمله جلسات پالتاکی عمومی و آزاد است؟

 

حسین جوینده :

اساس فعالیت شبکه ایی ما در عمومی بودن و آزاد بودن آن است البته تمرکز ما بر موضوعات کارگریست از عمومی تعبیر خاص  عموم پشتیبانان مطالبات کارگری مد نظر است.

 

گزارشگران:

آیا در آینده نزدیک شاهد ایجاد نهاد یا سازمانی متشکل از فعالین این تجمع خواهیم بود؟

 

حسین جوینده :

بهیچوجه، کار شبکه ایی کاری غیر سازمانی و تشکیلاتی ست، کار شبکه ایی همکاری همگانی با سازمانها و تشکلات و افرادیست  که تنها موردی و روی موردهای خاص مثل مشارکت در اعترض به هجوم و سرکوب رژیم علیه فعالین کارگری و کارگران صورت می گیرد. بنابراین تشکیل سازمانی  از سازمانها و تشکلات و افراد نا همگون امکان پذیر نیست. کار سازمانی کار تغییر جهان را قصد خود قرار می دهد که اگر بخواهیم کار سازمانی را با کار یک موردی شبکه ایی مقایسه کنیم اگر نگوییم صدها مورد را یکجا دنبال میکنند دهها مورد حتمی ست.

 

گزارشگران:

پیام شما به فعالین کارگری در داخل و خارج از کشور چیست؟

 

حسین جوینده :

فعالین کارگری در داخل و خارج از کشور می بایست بر روی کار موردی به روش شبکه ایی تعمق و توجه بیشتری مبذول دارند، رمز موفقیت را در این مهم در یابند، تجربه موفقیت رفقای کانادایی در برگزاری اول ماه مه و در پشتیبانی هماهنگ از مطالبات کارگری و ... خیلی خوب موثر بوده است.

 

با سپاس از شما

گزارشگران

www.gozareshgar.com

21.12.2017

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com