09.11.17 21:58 Alter: 14 days

اطلاعیه مطبوعاتی سیزدهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

دنیا خانه من است

سیزدهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید

17 تا 23 نوامبر، گوتنبرگ – سوئد

 

-         من در تبعیدم چون هنوز امیدوارم

 از پیام "تئو آنجلو پلوس" فیلسوف،شاعروسینماگر پرآوازه یونان به جشنواره بین المللی سینمای تبعید - سوئد.

تئوآنجلو پلوس خنیاگر پنح فصل سینمای انسان معاصر.

با هم نگاهی وهم صدایی درفصل های پنج گانه ی سینمای انسان معاصر؛فصلهای گسست وپیوست، فصل های مقاومت ومبارزه، و فصلهای جستجو؛ در جستجویچشم اندازهای روشن،سیزدهمین دوره برگزاری جشنواره بین المللی سینمای تبعید را آغاز میکنیم.

ما همه شما همراهان ودوست داران سینمای جستجوگروحقیقتجو را به شرکت دربرنامه های این دوره دعوت می کنیم.

برنامه های این دوره از روز جمعه 17 نوامبرآغازو تا روزپنجشنبه 23نوامبرادامه می یابد.درطول یک هفته بیش از 60 فیلم درده سینما، موزه، سالن تئاتر،مرکزفرهنگی و عمومیبه نمایش گذاشته می شود.

مراکزبرگزاری جشنواره عبارتند از:

سینما دراکن، سینما هاگا، سینما روی، سینما آنگرد، موزه فرهنگ های جهان، خانه فرهنگی هامارکولن،خانه فرهنگی ویکتوریا، خانه جوانان وسترافرولوندا، سالن تئاتر لوندبی و بازار کومرشن.

برنامه های جشنواره

دراین دوره علاوه بر برنامه ی اصلی؛"تبعید تجربه ای جهانی"، که درآن آثارسینماگران تبعیدی ومهاجربا تمها وموضوع های آزاد به نمایش درمی آیند، برنامه های ویژه و جنبی نیزتدارک دیده شده است.

تم وموضوع این برنامه ها ی ویژه وجنبی،طرح شرایط امروزجهان ودرراستای انعکاس و فراهم کردن زمینه های کنکاش پیرامون این گونه مسائل برنامه ریزی شده است.از جمله این برنامه هاعبارتند از:

-        بهار فمینیسم

این برنامه به طرح موقعیت امروزمبارزات زنان در سراسرجهان به ویژه درکشورهای اسلامی می پردازد.برنامه جستجوی خلاق درباره مبارزات زنان ازطریق نمایش آثارسینمایی در این زمینه است.برای شناخت عمیق ترازخواسته ها و مبارزات زنان درحوزه های کسب قدرت سیاسی، برابری فمینیستی، سکسوالیته و...

فیلم های شاخص این مجموعه عبارتند از:

-         رویای شهرزاد -  ساخته فرانتس وستر

فیلمی درخشان درباره مبارزات زنان خاورمیانه ازدوره های کهن تا به امروز.دربیانی نمادین – تکیه بر شهرزادهزار ویکشب ورویای زنان عرب برای بقا وآزادی.فیلم فوق العاده ای کاونده درتاریخ مبارزات زنان، ازگذشته تا به امروز.

-         گلستان - سرزمین گل های سرخ- ساخته جیان آکیوال فیلمساززن جوان کردساکن مونترال کانادا.پرتره ای فمنیستی ازپیشمرگه های زن.

    - سه هزار شب (داستانی).اثر فیلمسازبرجسته فلسطینی مای مصری. فیلمی در باره مبارزات زنان زندانی فلسطینی در زندان های اسرائیل.

-رقص با مونیکا-ساخته ی آنیا دال هوف. تصویری مستقیم وبدون واسطه اززندگی زنی تن فروش، که به کمک گارگردان، با یک دوربین ساده فیلمبرداری خودش از زاویه دید خویش زند گی و کارناخواسته تن فروشی و رابطه هایش را به تصویر کشیده است.

-برنامه ویژه یکردستان -تصویری هم اکنون.

این برنامه ی سینمایی کوششی است درراستای واکاوی وشناخت عمیق ترزمینه های وضعیت بحرانی امروزکردستان وکردها؛ملتی تقسیم شده ومبارزات به حق آنها برای کسب حقوق دموکراتیک وخود محوری وحق انتخاب سرنوشت خود.دراین برنامه تعداد 7 فیلم نشان داده می شود که مهم ترین آن ها عبارتند از:

-         شمال:  فیلم سینمایی - ساخته جیان دمیرل وارتوگل موی اوغلو- این فیلممبارزه سازمان یافته و متشکل مبارزان کرد را در منطقه ترکیه درشکل سینمایی-خلاق - به نمایش می گذارد. این فیلم از آثار انتخابیجشنوازه سینمایی بین المللی استانبول بود که تحت فشاردولت اردوغان ازبرنامه جشنواره حذف شد. دراعتراض به اعمال فشاروتسلیم شدن مسئولان جشنوازه استانبول به سانسوردولت ترکیه، بسیاری ازفیلمسازان آثارخود را از برنامه جشنواره خارج کردند.این فیلم باحضورکارگردان فیلم که مهمان جشنواره است به نمایش گذاشته خواهد شد.

 

-         پرتره یک فیلمساز ممنوع

دراین برنامه مجموعه ای ازآثار کیوان کریمی فیلم سازجوان ایرانی به نمایش گذاشته می شود. فیلمسازی که آثارنوگرا وجانبدارمردمی او همواره با سد سانسوروممنوع شدنروبرو بوده است. به ویژه فیلم مستند "نوشتن بر شهر" او، که درباره دیوارنگاری های دوران انقلاب و بعداز آن است. فیلم نوشتن بر شهرچنان حکومت سلطه گرای حاکم برایران را برآشفته کرد که نه تنها جلوی نمایش فیلم را گرفتند و آن را برای همیشه توقیف کردند، بلکه خود فیلمسازراهم به 6 سال زندان و236 ضربه شلاق محکوم کردند.

-         جشنواره بین المللی سینمای تبعید دردفاع ازآزادی بیان واندیشه، به ویژه درحوزه فرهنگ وهنر و همچنین دراعتراض به سانسورودرمحکوم کردن اعمال فشار و اختناق رژیم جمهوری اسلامی،و در حمایت از حق نمایش آزاد آثار او - مجموعه ای ازآثاراین فیلمسازمردمی را دربرنامه  "پرتره یک فیلمساز ممنوع"به نمایش می گذارد.

فیلم ها عبارتنداز:

-طبل-فیلم سینمایی

-کودکان اعماق

-مرزشکسته -درباره زندگی و کارکولبرهای کردستان

 

-نوشتن برشهر

 

برنامه های جنبی

-نقاط آتش -فیلم هایی در باره مناطق بحرانی جهان و مناطق گرفتار جنگ، اشغال، گرسنگی و...

-اودیسه آزادی -اودیسه سینمایی

سفری سینمایی درجستحوی آزادی،عدالت اجتماعی، برابری واعتراض.فیلم هایی در باره اعتراض به توسعه طلبی، نظامی گری و جهانی سازی و ...

-         نگاهی دیگر

برنامه ای درانعکاس وبازشناسی چگونگی نگاه فیلم سازان غیرتبعیدی وغیرمهاجر به تبعیدیان و مهاجران.

رویدادهای جنبی

درارتباط با تم های محوری برنامههای جشنواره وهمچنین درانعکاس تلاش های هنرمندان و کارورزان فرهنگی وهنری جدا ازسینما، ودرراستا ی تکمیل برنامه های جشنواره صورت می گیرد. دراین دوره چند برنامه جنبی به اجرا گذاشته می شود از جمله:

-بازی با خاطرات؛تئاتری ازهنرمند مردمی پرویز صیاد-نقبی طنزآمیز به گذشته و امروز پرویز صیاد.

-برنامه گروه موسیقی تترا-یک گروه موسیقی وآوازسوئدی که آثارشان تلفیقی است از موسیقی و شعرملیت های گوناگونجهان.

-نمایش فیلم در بازار دست دوم

دربازاردست دوم فروشی شهر، در بازار به اصطلاح خنزر پنزری ها، به ابتکا رجشنواره درسومین روز جشنواره– یکشنبه  19 نوامبر - بازارویژه خرید وفروش وسایل فیلم و فیلم سازی وهمچنین عکاسی برپا می شود. همزمان با جریان کاربازار، مجموعه ای ازفیلم های بسیارکوتاه انیمیشن با موضوع صلح برای مردم به بازارآمده به نمایش گذاشته می شود.به طوریکه مردم درمیان خرید وفروشاجناس،فرصت و امکان آن را داشته باشند تا که یک فیلم کوتاه چند دقیقه ای را ببیند.تجربه ای دیدنی.

- دیداربا پرویز صیاد

سال های سال است که تصویریک روستایی ساده -حق طلب و سمج"صمد"، بخشی از ذهنیت عمومی ما ایرانیان ازنمایش کمدی شده است. با این وجود کمترامکان آن را داشته ایم که تا شاهد کنارزده شدن چهره این عنصرنمایشی به غایت محبوب باشیم. با خالق راستین آن پرویز صیاد برخوردی ازنوع نزدیک و روبه رو خواهیم داشت. جشنواره در این دوره توانسته این امکان استثنایی را فراهم بکند تا با این هنرمند دیداری دوستانه داشته باشیم تابا هم گفتگویی صمیمانه را پیش ببریم.

آثار فیلمسازان ایرانی دراین دوره ازجشنواره

-"درجستحور همسر":فیلم سینمایی ساخته سوآبادی، یک فیلم کمدی ضد بنیاد گرایی اسلامی.فیلم بحث انگیزی که کارگردان ایرانی آن خانم سوآبادی به همراه هنرپیشه زن اول فیلم از سوی بنیادگرایان مذهبی تهدید به مرگ شده است.این فیلم درمراسم افتتاحیه جشنواره با حضورخانم سوآبادی به نمایش گذاشته می شود.

- "کودکان": ساخته آرش و آرمان ریاحی، فیلمی درباره موسیقی کودکان خارجی و کارکرد خلاق موسیقی دررشد وپرورش کودکان و هم پیوندی آن ها با جامعه پناهنده پذیر.

- "سراب ":ساخته عبدالرضا خرم روز، مستندی تکان دهنده در باره جستجوی مخاطره آمیز پناهندگان به ویژه ایرانی ها  برای رسیدن به پناه گاهی امن در گذر ازدریای مرگ و پناه گاههای یونان.

-  "همیشه مزاحم من بوده":ساخته آرش ریاحی. فیلمی نمادین از چادر وتلاش زن برای رهایی از بند آن.

- "لچک":ساخته فاطمه گوشه -فیلم انیمیشن درباره روسری اجباری دختر بچه ها.

- "درخشش": ساخته رحمان میلانی، مستندی شاعرانه ولطیف ازتنهایی یک پیرمرد.

- "فریاد نقاشی": ساخته سیامک غفاری. فیلمی تجربی - هنری درباره سانسوروفشار به هنرمندان درجمهوری اسلامی.

- "َشهرآزاد":ساخته فرید زرین بال؛فیلمی درباره تنگناهای زندگی یک پناهنده بدون اقامت.

-"یک باردرزمان": ساخته روزبه بهتاج.

 

درمیان آثار انتخاب شده برای این دوره ازجشنواره، آثار برجسته دیگری وجود دارند از جمله فیلمهای:

- "سرزمین روشن": ساخته کارگردان بلژیکی پتر ژان دپو-زیباترین فیلمی که تاکنون درباره افغانستان ساخته شده است.

- "جانگو":ساخته تند کومار.داستان خواننده کولی بسیار مشهورجانگو، که درزمان اشغال پاریس توسط نازیها، تحت فشار قرارمی گیرد تا درکنسرتهای تبلیغاتی آنها شرکت کند، آن هم درشرایطی که نازی ها دسته دسته کولی ها – هم  قومی های اورا به اردوگاه های مرگ می فرستند. انتخابی سرنوشت ساز برای جانگو.

- "نو تراما": ساخته برتراند بونللو. فیلم سینمای درباره شورش جوانان محله های حاشیه نشین پاریس؛ یک فیلم تاثیر گزارفراموش نشدنی.

-"نفت طالبان":ساخته اولافلیوف.مستند افشاگرانه ای درباره روابط پنهان شرکت های نفتی امریکایی با طالبان ها.

اطلاعات بیشتردر باره جشنواره

علاقه مندان برای آگاهی بیشتراز برنامه ها و فیلم های جشنواره، ساعات و محل نمایش فیلم ها وهمچنین آخرین اخبارمربوط به جشنواره می توانند به وب سایت جشنواره مراحعه کنند.

www.exilefilmfestival.com

دفترجشنواره بین اللملی سینمای تبعید - سوئد

11/5/2017
Gozareshgar
info@gozareshgar.com