17.05.17 23:45 Alter: 8 days

گزارشگران: کشف گور جمعی زندانیان سیاسی در اهواز - برگی دیگر از جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت

Kategorie: Nachricht

 

  بمرور زمان و گاها بر حسب اتفاق اسناد جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت کشف یا افشاء می شوند. کشف گور جمعی زندانیان سیاسی قتلعام شده در زندانهای اهواز آخرین و تازه ترین آنهاست. این گور جمعی بر حسب عملیات عریض کردن یک  خیابان در اهواز توسط شهرداری این شهر کشف شده است. از پیش هم گفته میشد که در شهر اهواز و حومه آن گورهای جمعی  زندانیان سیاسی موجود است. این گور جمعی نیز در منطقه ای پیدا شده است که تعدادی از گورهای جمعی دیگر قرار دارند. محل دقیق این مکان زمین‌های انتهای فاز دوم پادادشهر و بلوار بنکدار اهواز گزارش شده است. در حال حاضر عملیات خاک برداری این مکان بعلت پیدا شدن این گور جمعی زندانیان سیاسی دهه شصت متوقف شده است. اغلب زندانیان سیاسی اعدامی دهه شصت در این شهر در نزدیکی گورستان عمومی بهشت آباد دفن شده اند و مسئولین رژیم این نقاط را لعنت آباد نامیده اند. خانواده های زندانیان سیاسی دهه شصت همواره با حضور در این منطقه و با مزار نامیدن آن یاد جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی داشته اند.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com