10.05.17 23:23 Alter: 15 days

ک الوند: اخوندهایی که عمامه توی سر دارند

Kategorie: Nachricht

 

 

عکس العمل های اخوند هایی که عمامه توی سرشان  است در قبال فعل انفعالات شوی انتصاباتی در دستگاه مافیای ولایت ایا یک واکنش فطری و طبیعی است یا ناشی از اشفتگی ، سراسیمگی ، استیصال ، نا امیدی  به زبانی منطقی تر سرخوردگی  ترس از رانده شدن بیش از این  و در نهایت بی اعتبارشدن است.

افشای میزان فساد خانواده لاریجانی، میزان فساد خانواده روحانی و وزرای او، میزان فساد خالی باف و خانواده، فساد خانواده رفسنجانی ، فساد دستگاه خلافت پدر خوانده مافیا خامنه ایی و خانواده

فساد در اسلام حکمی شرعی و از اصول واجبات است . اصول دین در اسلام شیعه 6 تا شده که اصل اول همان فساد و نماز و روزه  بقیه از ابزارهای فرعی اصل اول هستند.

در حکومت مافیایی موقعیت و جایگاه هر بخش از خانواده  در غارت و فساد  اقتصادی به میزان وابستگی انها به پدر خوانده مافیا مشخص و تعیین میشود.

مثلا خانواده لاریجانی ها که سهمیه و نماینده بخش نجف در درون دستگاه حکومت مافیایی است بنا به منفعت اخوندهای نجف در تعادل قدرت موضع گیری سیاسی میکنند و این  موضع گیری مطابق با خواست  و توافق پدر خوانده مافیا علی خامنه ایی است که به قواعد بازی قدرت و همچنین برای  تثبیت قدرت خود به تایید و همکاری مافیای نجف نیاز دارد.

بخش دیگر مافیای قدرت در قم است گرچه به لحاظ اعتبار سیاسی ابرو باخته و عمدتا از اخوند های جنایتکار سالهای 60 هستند که خود را اصلاح طلب جا میزند و بخش اصلاح طلب را در خانواده مافیا نمایندگی میکنند . البته قابل توجه است که بیشترین بخش اخوندهای بی عمامه چه در داخل و چه در خارج از کشور در حول و حوش این طیف از مافیای قدرت قرار دارند و منافع این بخش از اخوندها را در درون حاکمیت نمایندگی میکنند.

بخش دیگر مافیا خانواده بازار و موتلفه است که در ادبیات رایج سیاسی  "اصولگرا " خوانده میشود  میزان قدرت و نقش اقتصادی و سیاسی  اینها در بقای حکومت  نسبت به بخش های دیگر مافیا در هرم قدرت  به ظاهر قابل رویت نیست ولی در پشت پرده  قدرتی بلامنازع در تنظیم تعادل منافع در دستگاه مافیایی دارند.

 موتلقه در بازار و اتاق بازرگانی از مرموزترین بخش فساد اقتصادی مافیای بی عمامه است.

 

در راس همه این خانواده ها خود پدرخوانده یعنی علی خامنه ایی قرار دارد که نقش رهبری و هماهنگ کننده خانواده های گروه های مافیایی را بعهده دارد و  هر چهار سال برای بقای نظام اسلامی بالماسکه انتصابات راه می اندازد و انتخابات را به تمسخر میگیرد و برای نشان دادن قدرت خود کسانی را که در تصمیم گیری های سیاسی تاریخ مصرفشان تمام شده را با همکاری و کمک سربازان گمنام امام زمان به زباله دادن دستگاه ولایت می ریزد و گروه دیگر از خانواده مافیا را به مسند قدرت می نشاند .

خامنه ایی قدرت مطلق در دستگاه خلافت مافیای ایران است همه اهرمهای قدرت زیر کنترل اوست و پرونده  فساد و جنایت همه را در بایگانی  دارد.، ،ارتش، سپاه، سازمان های امنیتی، گروه های سرکوب حزب الله ،امام ها و امام زاده ها همه و همه زیر سیطره قدرت اوست .اوست که همه را تعیین و تایید میکند و یا رد صلاحیت میکند. اوست که تعیین میکند که چه کسی  باید بیاید و چه کسی باید برود. اوست که دستور میدهد چه کسی  تاریخ مصرفش برای خدمتگذاری تمام شده است و اوست که تعیین میکند کدام خدمتگذار و تدارکات چی انتخاب شود و این دور تسلسل از بدو استقرار این نظام فاسد و جنایتکار ادامه داشته و ادامه دارد.

 

اما هدف از این نوشته  بررسی نقش  پیشبرد سناریوی انتصابات گرایش فکری اصلاح طلب مافیای اخوندهای ،عمامه توی سر، و جایگاه شان در تبلیغ مقاصد  برنامه های پدرخوانده مافیا در خارج از کشور است که با همکاری و هم دستی رسانه های بین المللی  دولتی و شرکت های مالی  و نظامی چند ملیتی هماهنگ اجرا می شود.

جنایات رژیم در خارج از کشور برعلیه رهبران  احزاب سیاسی و فعالین  چپ ، اقدامات  تروریستی و خصوصا جنایت میکونوس سیاست برخورد برعلیه اپوزیسیون  از طریق ترور فیزیکی به شیوه خنثی سازی سیاسی صدور اپوزیسیون (پوزیسیون)خود به خارج از کشور تغییر کرد.

نخستین گروه از اخوند های بی عمامه تحت نام روشنفکران دینی(ملی مذهبی) که با سازمان دهی دستگاه های حکومتی به خارج ازکشور اعزام شدند کنفرانس برلین بود .

صرف نظر از حوادث و اتفاقاتی که در این  کنفرانس به وقوع پیوست که موضوع اش در جای دیگر است  کسانی که در کنفرانس برلین  به نمایندگی از بخش اصلاح طلب حکومت شرکت داشتند امروز در خارج از کشور از مطرح ترین مدافعان رژیم در رسانه های بین المللی هستند .

کسانی مثل اکبر گنجی، حسن اشکوری ، مهاجرانی ، سروش ،  عبادی و دیگران در لباس اصلاح طلب و ملی مذهبی که با همکاری رسانه ها  و نهادهای مالی بین المللی به بقا و ماندگاری  رژیم مشغول هستند.

رژیم نخست این به اصطلاح روشنفکران دینی مخالف را از طریق سازماندهی برنامه های فرهنگی  با نهادهای فرهنگی وابسته به سفارت خانه به عنوان روشنفکران مذهبی و اصلاح طلب به خارج می فرستاد  و بعد از بازگشت با توطئه قبلی اینها را به عنوان ضد رژیم و ارتباط با دولت های بیگانه بازداشت و روانه اوین میکرد .

و این سناریو از پیش تایین شده را با زندانی کردن اعتصاب غذا و تهیه  فیلم  بیمارستان  در ابعاد گسترده رسانه ایی میکرد تا از اینها مخالف بسازد

نمونه بارزاجرای این سناریو  اکبرگنجی  داستان زندان و اعتصاب غذا و بیمارستان  و پخش تمام مراحل مخالف سازی او و در نهایت با سلام و صلوات او را به دامن همان رسانه ها و نهاد های مالی بین المللی فرستادند و از اویک دن کیشوت  روشنفکر اسلامی ساختند تا به راحتی بتواند برای پیشبرد منافع مافیای اصلاح طلب به ترورسیاسی اپوزیسیون بپردازد.

و با اجرای این سناریو دروغین  اینها  در عرصه بین المللی رسانه ایی شدند.

کسی مثل شیرین عبادی که در تمام دوران سالهای اعدام و سرکوب 60 تا 67 خاموش و صدایی از خودش در نمی اورد و یک مسلمان طرفدار رژیم بود یک شبه مخالف رژیم و طرفدار حقوق بشر البته بشر اصلاح طلب پاسدار و شکنجه گر سابق شد و جایزه صلح نوبل دریافت کرد.

این گروه های وفا دار به رژیم از انواع و اقسام خدمات مالی و امکانات  رفاعی  دولتهای اپوزیسیون ساز برخوردار هستند .از جوایز ادبی گرفته تا تسهیلات اموزشی در معتبر ترین مراکز اموزشی توسط نهاد های وابسته به دولتهای اروپایی و امریکایی  مشغول کار یا تحصیل هستند و همزمان  در رسانه های این دولت ها مثل بی بی سی، صدای امریکا ، رادیو های بنگاه های وابسته به بخش های دولتی و خصوصی بعنوان کارشناس مسائل سیاسی  اسلامی  مدافع حقوق بشر ظاهر شده  و مبلغین سیاست این دولتها  در جهت تشدید بحران در خاورمیانه  و هم چنین برای جمهوری اسلامی مشروعیت میخرند.

به نقش اکبر گنجی و دیگر باصطلاح اصلاح طلبان در همین انتصابات پیش رو و نحوه تبلیغات اینها در دفاع از بخشی از مافیای قدرت توجه کنید به وضوح میتوانید دغلکاریهای سیاسی اینها را در جانبداری از ان بخش از جنایتکاران حکومت و وارونه جلوی دادن حقایق پی ببرید.

گنجی حتی در افشای جنایتکاری مثل ابراهیم رئیسی هم دست به دروغ پردازی و وارونه سازی میزد و به او لقب "ایت الله قاتل " میدهد نه ایت الله جنایتکار و از این طریق  جنایت او را در حد  صرفا یک جرم جنایی و قضایی تقلیل میدهد نه یک جنایت سازمان یافته حکومتی تا گریبان جنایتکارانی مثل خمینی ،رفسنجانی ، خاتمی ، موسوی ، کروبی که امران و دستور دهندگان کسانی مثل رئیسی بودند  را از جنایت مبرا کند.

به ظاهر گنجی ها اینطور وانمود میکنند که اهل فضیلت اند "خردگرا" ولی در واقعیت امر حتی در حوزه اخلاقیات هم در دفاع از جمهوری اسلامی به پایین ترین سطح اخلاق انسانی سقوط کردند.

 

واقعیت امر کاملا مشهود و اشکار است که رسالت افرادی مثل گنجی ، بهنود ، فرخ نگهدار  و دار دسته  جریانات سیاسی مثل ، سازمان اکثریت ، جمهوری خواهان ، دفاع از جمهوری اسلامی است . اینها اگاهانه از جمهوری اسلامی دفاع میکنند چون منافع دارند

 بحث بد و بدتر چیزی جز دفاع از منافع نیست

 این  جریانات  تبلیغ شرکت در انتصابات میکنند چون ناف شان به ناف جمهوری مافیای اسلامی گره خورده است.

جریاناتی مثل سازمان اکثریت ، جمهوری خواهان، کسانی هستند عمامه توی سر دارند همواره در خدمت پیاده  نظام ماشین تبلیغاتی  رژیم در خارج از کشور بودند .

فرخ نگهدار این تاجر همیشه درصحنه مافیای فساد خود هم سهمی از فساد دارد بی مناسبت نیست در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در صف اول برای رای دادن  می ایستد.

مهر انگیز کارکسی که سالها از بخش اصلاح طلب رژیم اسلامی دفاع میکرد اعلام کرد که از"اصلاح طلبی  در رژیم اسلامی نا امید شده است" که به اعتقاد من ایشان نا امید نشد بلکه سرخورده شد. سرخوردگی سیاسی اگاهانه نقش ستون پنجم در خفه کردن صدای مخالفان رژیم

باید به کسانی مثل مهر انگیز کار یاد اوری کرد که مخالفین جمهوری اسلامی که همواره به امثال  شما ها با استدلال تاکید میکردند  که جمهوری اسلامی بنا به ماهیت تاریخی اش یک نظام غیر قابل اصلاح  و بربریت در ذات این حکومت نهادی تاریخی است. هرگونه امید به اصلاح یک سرابی بیش نیست و در نهایت کسانی مثل شما شرمگینانه سرخورده خواهند شد.

رژیم تنها در شرایطی تن به سازش می دهد که بقایش بخطر افتد و در ان شرایط خود را اماده نوشین جام زهر میکند

راه برون رفت از جنایات جمهوری اسلامی و جلوگیری از فساد ، سرکوب ، فقر ، بیکاری ، کشتار کارگران در معادن ،  سرکوب زنان، معلمان ، فائق امدن بر بحران اقتصادی سیاسی اصلاحات نیست سرنگونی این رژیم فاسد و بربرمنش است.  سرنگونی  نه از طریق چشم امید بستن به حمله نظامی خارجی بلکه از طریق یک انقلاب اجتماعی . این را هم به شما یاد اوری کنم

انقلاب در بطن خود خشونت ندارد بلکه این خشونت است که از طرف  حکومتهای دیکتاتوری بر انقلاب تحمیل می شود.

اصلاحات یک فریبی است که شما  از طریق ان بازیچه سیاستهای مشروعیت طلبی  رژیم در خارج از کشور شدید  و در داخل کشورهم  توهم کاذب  ایجاد کردید.

ک- الوند

09/05/2017

k.alvand@yahoo.com

یاد کارگران معدن  پورت گلستان گرامی باد

مسعود بهنود همراه با فرج سرکوهی در یک برنامه بی بی سی در مقابل این سوال که نقش شما ها در افشای کشتارهای 67 چه بود / بهنود بی شرمانه دروغ گفت  که اطلاعی از این واقعه نداشته . سرکوهی هم گفت از ترس و وحشت نمی توانسته چیزی در این مورد بنویسد.

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com