04.02.16 22:20 Alter: 7 yrs

علیرضا ثقفی:مغازله امپریالیست ها بر سر زندگی مردم خاورمیانه

Kategorie: Nachricht

 

 

به بهانه قطع رابطه كشورهای عربی با ایران و توافق های اخیر با كشورهای اروپا و آمریكا 

 

مغازله امپریالیست ها بر سر زندگی مردم خاورمیانه

افروختن آتش جنگ در خاورمیانه سر تمامی ندارد. هر روز به بهانه ای این آتش جنگ افروخته تر می شود و هر حادثه ای را به تدبیری برای شعله ورتر كردن دشمنی ها بدل می كنند و با حل یك معضل، مشكلی دیگر سر بر می آورد. در این میان كشورهائی كه هر كدام سر در آخور جناحی از سرمایه داری جهانی دارند آتش بیار معركه می شوند و بر سیه روزی، فقر و تنگدستی و آوارگی انسان های ساكن در این منطقه می افزایند و میلیون ها خانه و كاشانه را ویران می كنند تا بحران های سر ریز تولید خود را حل كنند. هر آرامشی موقتی مقدمه ای برای شعله ورتر شدن جنگ بعدی است و بیش از هفتاد سال است كه این منطقه از جهان روی آرامش ندیده است. اگر جنگ اعراب و اسرائیل فروكش می كند، جنگ ترك و كرد را شعله ور می كنند و اگر جنگ عراق فروكش كند جنگ های یمن شعله ور می شود... و هر دم اثبات می شود كه جنگ های ساختگی این نظام جز با دگرگونی اساسی نظام سرمایه داری پایان نخواهد پذیرفت.

پس از نوشتن مقاله لشگرکشی روسیه به سوریه، بحث های مختلفی در این ارتباط در فضای مجازی در گرفت. بخشی، حرف هائی كه بحث انگیز است و بخشی مطالبی گفتند كه باید به آن پاسخ داد. ابتدا بگوئیم امپریالیسم یعنی چه ؟ سلطه گری، سلطه طلبی، تجاوز به خاك دیگران و توسعه طلبی ... این ویژگی ها كه معنی لغوی این كلمه نیز هست در صد سال متاخر مخصوص كشور های قدرتمندتر نظام سرمایه داری بوده است كه برای تسلط بر خاك و سرزمین و یا منابع كشورهای دیگر به لشگركشی پرداخته اند و افروختن اتش جنگ و دامن زدن به ان ميان كشورهاي كوچك تر همواره با هدف تسلط بيشتر بر آنان بوده است. اما گویا در این میان عدهای می خواهند با گول زدن خود از یك قدرت سلطه طلب فاسد و كثیف دفاع كنند تا چند روزی به عافیت زندگی بگذرانند و همین عافیت طلبی است كه دشمن نزدیکی انسآنها و كارگران و زحمتكشان در مقاطع مختلفی از تاریخ شده است و زندگی انسآنها را در دوره ای از تاریخ به عقب برگردانده است و نسل های بعدی تاوان این عافیت طلبی ها را پرداخته اند.

 در مقاله قبلی گفتم كه نمی توان نیروهای سلطه طلب را با ادعاهایشان مورد قضاوت قرار داد. تمام لشگركشان تاریخ و فاتحان سرزمین دیگران همواره ادعا كرده اند كه برای مقابله با نیروهای اهریمنی و سركوب یاغیان و نجات مردم دست به لشگرکشی میزنند. از لشگرکشی های امپراطوری های باستان تا قتل و غارت مردم سرزمین های دور و نزدیك به وسیله ارتش آلمان نازی، تا كشتار مردم ویتنام توسط فرانسه و امریکا و الجزایر و در سال های اخیر لشگرکشی به خاورمیانه، همه و همه ادعای دفاع از مردم را در برابر نیروهای اهریمنی داشته اند و در همین موارد اخیر این ادعاها بیشتر تكرار شده است. امروز همه لشگرکشی ها به خاورمیانه و جنگ افروزی ها در این منطقه یا با ادعای مقابله با داعش و وابستكان است، یا با ادعای مقابله با اسد و متحدان است. اما هنوز كسی از مردم منطقه نپرسیده است كه آیا برای  آنان، اسد و متحدان كه بیش از سی سال است در منطقه حاكمیت دارند با داعش و متحدان كه پس از آنها قد علم كردند، تفاوتی وجود دارد ؟

در این میان اخبار عملیات نظامی از دو طرف جالب است. (اخبار 5/9/94 ساعت 9 صدای امریكا) "بمباران كاروان كمك های انسان دوستانه در مرز تركیه توسط بمب افكن های روسی". "هدف روسیه نیروهای میانه رو ضد حافظ اسد است و نه داعش". "هواپیماهای روسیه تركمن های سوریه را بمباران كردند. این مناطق شاهد شدیدترین بمباران ها بوده است. در حالی كه تركمن ها ضد داعش هستند. ده ها تن از مخالفان اسد در این بمباران ها كشته شدند كه داعش نیستند."

نیروهای غربی می گویند بیشتر اهداف روسیه در سوریه گروه های طرفدار غرب هستند تا داعش. روسیه نیروهائی را بمباران می كند كه مخالف بشار اسد و طرفدار غرب هستند (اخبار ساعت ده 5/9/94). مدارك زیادی وجود دارد كه هدف روسیه در سوریه مقابله با آمریكا و غرب است و در رقابت با این نیروها وارد كازار شده تا سهم خود را بگیرد و بشار اسد را كه متحد او است حفظ كند. مقابله با نیرو های جناح سرمایه داری غربی و تقویت نیروهای جناح سرمایه داری شرقی. (1)

در مقابل اسد و متحدان مدعی هستند كه این نیروهای غربی هستند كه داعش و متحدان را تقویت می كنند. هر چه بیشتر می گذرد روشن تر می شود كه داعش و تروریسم  بهانه ای بیش نیست و هدف اصلی، سهم خواهی از منطقه انرژی جهان است و جنگ هم نعمتی است كه سرمایه های جهانی بتوانند با بهانه آن خود را بازسازی كرده و بازار بی رونق خود را رونق بخشند.

مغازله امپریالیست ها بر سر خاورمیانه

پس از سرنگونی هواپیمای روسی بر فراز مرز سوریه و تركیه توسط جنگنده های تركیه، آنكارا می گوید از روسی بودن این جنگنده اطلاع نداشته است. و روسیه می گوید بررسی تصاویر ویدئوئی نشان می دهد كه جنگنده در حریم هوائی سوریه بود.  پس از آن، آنكارا حملات هوائی علیه سوریه را به تعلیق در آورد و از روسیه خواست از انتقام خودداری كند. مسكو گفت از اول ژانویه (دو ماه دیگر) سفر بدون روادید به تركیه را برای اتباع روسیه محدود می كند (اخبار 6/9/94 ساعت 9 شب صدای امریكا)

 این اخبار بیش از آنكه به درگیری امپریالیستها شبیه باشد بیشتر به مغازله بین آنها شبیه است. زیرا مدتها است كه هر دو به این نتیجه رسیده اند كه بهتر است جنگ در خاورمیانه و سرزمین های نفت خیز باقی بماند و دامن كشورهای مهد سرمایه داری و به اصطلاح پیشرفته را نگیرد.

 در این میان مقامات ایران كه بخش پیاده نظام ارتش روسیه در سوریه را تشكیل میدهند كتمان نمی كنند كه خط قرمز آنها بشار اسد است و هدف از فرستادن نیروهای زمینی به سوریه حفظ حكومت اسد و سركوب مخالفین است.

رژیم اسد قهرمان مبارزه با تروریست می شود كسی كه ثابت شد علیه مخالفان خود سلاح شیمیائی به كار می برد و همین روسیه در شورای امنیت رای به خلع سلاح شیمیائی سوریه داد. حكومت روسیه، قهرمان قتل عام چچن ها و برخاسته از كودتای یلتسین علیه پارلمان، رو در روی مبارزین علیه خاندان فاسد اسد قرار می گیرد و قهرمانان كهریزك، قهرمانان مبارزه با داعش می شوند. تركیه هم به بهانه مبارزه با داعش عراق را اشغال می كند و عراق ِقهرمان مبارزه با آزادی با تركیه اعلام نبرد می كند. تركیه هواپیمای روسی را سرنگون میكند و روسیه موشك های آخرین تكنولوژی خود، یعنی اس 400، را در خاك سوریه مستقر می كند. فرانسه هم دخالت می كند. پارلمان انگلستان مجوز بمباران هوائی را در سوریه از پارلمان دریافت میكند. عربستان و قطر هم اعلام حمایت از داعش...چه بلبشوئي ...

و آخرین آنها، به آتش كشیده شدن سفارت عربستان در ایران و قطع رابطه كشورهای عربی با ایران و اعدام طرفداران ایران در عربستان و دعوای شیوخ كه معلوم نیست كدامشان دل به حال مردم منطقه می سوزانند. ظاهرا كه همگان سنگ مردم را به سینه می زنند، مردمی كه بیش از هفتاد سال است كه درگیر این جنگ های بی پایان هستند. در این میان دیگر كشتار اسرائیل كه در عرض چند هفته بیش از یك صد و سی فلسطینی را به خاك و خون می كشد، در حاشیه قرار می گیرد، زیرا كه كشتارهای بزرگتر در جریان است كه دیگر این كشتارها در برابرش بسیار كوچك جلوه ميكند. تركیه شهرهای كردنشین را قتل و غارت می كند و فریاد زنان و كودكان آواره كرد را كسی نمی شنود.

 اما كارگران و زحمتكشان باید علیه همه آنها مبارزه كنند. زیرا كه هر كدام پیروز این میدان باشند تسمه از گرده مردم زحمتكش منطقه خواهند كشید. آنكه با تفنگ گرفته است با نصیحت واگذار نمی كند.

روی دیگر ادامه این جنگ ها آن است كه تمام ذخایر ارزی و بنیان های زندگی مردم منطقه كه از طریق فروش نفت گران قیمت كشورهای عربی و خاورمیانه به دست آمده است، اكنون صرف جنگ ها شده و بخش عمده آن به خرید سلاح و تجهیزات جنگی اختصاص مي يابد. نگاهی به خرید سلاح ها و تجهیزات جنگی در منطقه ای كه استاندارد های زندگی مردم در آن بسیار پائینتر از سطح جهانی است بیانگر آن است كه بخش اعظم درآمد منطقه صرف تجهیزات نظامی می شود و هر از چند گاه كه ذخایر ارزی فروكش می كند، جنگ ها هم كمی آرام تر می شود و سپس در فرصتی دیگر باز بهانه های خاصی آتش جنگ را شعله ور میكند. قبل از شعله ور شدن جنگ های خلیج فارس (1991) و لشگرکشی كشورهای متحد به منطقه برای سرنگونی صدام حسین، بهانه آن بود كه سلاح های شیمیائی و كشتار جمعی در عراق و جود دارد. امری كه پس از جنگ واشغال عراق ثابت شد دروغی بیش نبوده است و اكنون پس از گذشت بیست و اندی سال از آن واقعه بارها نهاد های سرمایه داری اعلام كرده اند كه هیچگونه سلاح كشتار جمعی در عراق یافت نشد. ) (2)

در این میان موضع برخی به اصطلاح روشنفكران جالب است. به یاد دارم كه در یك میزگرد در باره روشنفكران كه به و سیله مجله نقد نو برگزار شده بود وقتی كه به تعریف كلاسیك روشنفكر پرداختم و گفتم روشنفكران بر دو دسته اند بخشی طرفدار قدرت و حكومت و بخشی بر قدرت و حكومت اند، زنده یاد سیمین بهبهانی با سادگی گفت آنكه طرفدار حكومت و قدرت است كه دیگر روشنفكر نیست ... حرف اصلی آن است كه داعش و متحدان، اسد و متحدان دو وجه یك پدیده هستند و آن هم نظام سرمایه داری است. 

كدام جنایت است كه داعش و متحدان انجام داده اند که اسد و متحدان آن را انجام نداده اند؟

كدام یك از كشورهای آمریكا و غرب یا روسیه با استثمار انسان ها و تحت تسلط در آوردن كارگران و زحمتكشان مخالف اند؟

 كشتار مردم، زنان و كودكان، قتل عام مخالفان اعدام اسیران و زندانیان، تصاحب زنان (حال یا با عقد اسلامی و یا با شیوه كنیزی و برده داری) و آوارگی هزاران هزار انسان از سرزمین مادری خودشان، تمام این اعمال را در چند دهه گذشته هم داعش و متحدان انجام داده اند و هم اسد و متحدان. هر دو اردوگاه هم برای تحكیم نظام سرمایه داری و تشدید استثمار و بهره كشی از كارگران و زحمتكشان می جنگند. در این میان دیدگاه داعش با نظام سرمایه داری در مورد نحوه برخورد با زنان، چندان تفاوتی ندارد و نگاه كالائی و جنسیتی به زن در هر دو یكسان است (هر چند شیوه هایشان تفاوت دارد)و دلیل آن هم وجود هزاران مرد بورژوای شهوتران در بازارهای برده فروشی داعش است. پس تفاوت چیست ؟

 لازم به ذکر است كه در اوائل خیزش مردمی علیه حكومت حافظ اسد، نیروهای مستقل مردمی نیز در این مبارزه شركت داشتند كه با ورود كشورهای عربستان سعودی و اردوگاه غرب و قطر و تركیه و حمایت از گروه های طرفدار خودشان، این نیروهای مستقل به سرعت تضعیف شده و از صحنه كنار رفتند و میدان به دست گروه هائی افتاد كه خود را به یكی از قدرت ها وابسته كردند. از آن به بعد سوریه صحنه قدرت نمائی و قهر و آشتی جناح های مختلف سرمایه داری بوده است و اخیرا هم سازش بر سر منافع مردم منطقه  تا به چپاول و غارت هر چه بیشتر بپردازند، ویران كنند و سپس با غارت منابع به بازسازی بپردازند.

در این میان بخشی از مردم، آن خیل عظیم آوارگانی هستند كه قلب نظام سرمایه داری را هدف قرار داده اند و با پلیس پیشرفته كشورهای اروپائی به جنگ و مبارزه پرداخته و می پردازند تا خود را از جنگ قدرت جناح های سرمایه داری رها كنند.  آنان نشان دادند كه آنچه سهم كفتارها شده است و بر سران كفتار ها به جان یكدیگر افتاده اند، دیگر وطن نیست و متحدان  آنان مردم آزادی خواه و صلح طلبی هستند كه با تمام وجود به استقبال  آنان آمدند. مردم خاورمیانه در این مهاجرت دسته جمعی كه همچنان ادامه دارد، نفرت خودشان را از جنگ میان جناح های سرمایه داری اعلام می كنند و در راه رسیدن به نقطه ای دیگر برای زندگی و به دور از جنگ ِكفتارها جان خودشان را به خطر می اندازند، در دریاها غرق می شوند، در آبهای متلاطم و طوفانی گرفتار می شوند اماتن به ذلت ماندن تحت حاكمیت داعش و متحدان و یا اسد و متحدان را نمی دهند و در این میان از حمایت كارگران و زحمتكشان و مردم آزادیخواه اروپا و كشورهای مهد سرمایه داری برخوردارند.

اما چاره چیست ایا چاره مهاجرت و فرار از میدان جنگ های ارتجاعی است و یا بایدچاره ای دیگر اندیشید؟ خیل عظیم مردمی كه یا نمی توانند و یا نمی خواهند عرصه را چپاولگران واگذاركنند تكلیفشان چیست ؟

آن هنگام كه نمایندگان نظام سرمایه داری و كفتاران خون آشام با نشستن دور یك میز مذاكره برای رسیدن به توافق كه زیاد هم در كار یكدیگر وارد نشوند و اجازه بدهند كه هر یك منافع خودش را بدان صورت كه می خواهد تامین كند، وظیفه كارگران و زحمتكشان و مردم تحت ستم چیست ؟

این مغازله غرب و شرق و دو جناح سرمایه داری علیه مردم منطقه است. آنها اكنون بر این مساله توافق دارند كه در خاورمیانه این منطقه نفت خیز و تامین كننده بیش از 60 درصد انرژی فسیلی در جهان باید جنگ باشد. زمانی وزیر خارجه آمریكا به چین هشدار داد كه كسانی كه امروز در لشگرکشی ها به خاورمیانه مشاركت نمی كنند نباید در آینده انتظار انرژی ارزان را داشته باشند. اكنون مساله تغییر كرده است و آرامش نسبی جبهه ها زمینه ای برای طوفان بعدی است زیرا كه هیچ یك از مسائل اساسی زندگی مردم حل نشده است. با وارد شدن چین به بحران جهانی و افت بازار سهام آن و همچنین كاهش ارزش پولش، این كشور هم برای حفظ منافع خودش مخالفتی با ادامه جنگ در خاورمیانه ندارد. زیرا كه این كشورهم از انرژی فسیلی ارزان سود سرشار می برد.

بار دیگر شاهد آن خواهیم بود كه با یك دوره طولانی از جنگ ها در منطقه، ذخایر ارزی كشورها همراه با ارزان شدن نفت و گسترش بحران جهانی، كمی جبهه ها آرام شود. خالی شدن ذخایر ارزی منطقه و فروكش كردن قیمت انرژی فسیلی یكی از خواسته های قدرت های نظام سرمایه داری است و فروكش كردن توان و نیروی حكومت های سرمایه داری در منطقه،  آنان را به سرمایه داری جهانی وابسته تر و محتاج تر می كند. هم چنان كه شاهد آن هستیم كه هر روز حكومت های منطقه خود را محتاج تر به سرمایه گذاری های جدید نشان می دهند. این امر می تواند ارامشی نسبی را در جبهه های جنگ فراهم كند تا بار دیگر از نقطه ای دیگر آتش آن شعله ورتر شود.

بر نیروهای مبارز و آزادی خواه است تا با همبستگی خود و مقابله با نیروهای حافظ نظام سرمایه داری به هر ترتیب به مقابله برخیزند زیرا با حاكمیت نظام سرمایه داری ادامه این وضعیت همچنان پا بر جای خواهد بود. 

كارگران و زحمتكشان و مردم تحت ستم و عاصی از این جنگ ها و لشگرکشی ها، چاره ای جز آن ندارند كه هر چه بیشتر صفوف خود را فشرده تر كرده و نیروهای آزادی خواه و برابری طلب به یكدیگر نزدیك تر شده تا با این تهاجم نظام سرمایه داری در این منطقه مقابله و حكومت های فاسد منطقه را از قدرت بركنار كنند تا راه برای یك زندگی انسانی در این منطقه و سپس در سراسر جهان فراهم شود. اكنون پاشنه اشیل نظام سرمایه داری مدتها است كه در این منطقه قرار گرفته است. بر نیروهای مخالف نظام سرمایه داری در سراسر جهان است تا از مبارزات استقلال طلبان و آزادی خواهانه مردم این منطقه در مقابله با حكومت های فاسد ومتحدان نظام سرمایه داری حمایت كنند و همچنان كه در مساله مهاجرت بزرگ بخشی از مردم منطقه، این كارگران و زحمتكشان ونیروهای صلح طلب بودند كه با برخوردهای فاشیستی نیروهای نظامی و امنیتی كشورهایشان مقابله كردند. با این وضعیت موجود چاره ای برای مردم تحت ستم و كارگران و زحمتكشان چه در این منطقه و چه در سطح جهانی باقی نمانده است به جز اتحاد و همبستگی و مبارزه با نظام منحط و فاسد سرمایه داری. نظام رو به زوالي كه بار دیگر در روزهای اخیر بحران های ذاتی این نظام گریبانش را گرفته است و بیكاری و فقر و گرسنگی سراسر جوامع سرمایه داری را در بر گرفته و این نظام برای فرار از بحران هایش به گسترش جنگ های این منطقه دست می زند.

http://www.kanoonm.com/2186

زیرنویسها:

1-     این مطالب قبلا در نوشته جنگ های هفتاد ساله بررسی شده است كه خوانندگان را به آن ارجاع می دهم

2-     بوش: از پیدا نشدن سلاح کشتار جمعی در عراق شوکه شدم. www.khabaronline.ir/detail/106055/ Nov 6, 2010 - رئیس جمهور سابق ایالات متحده درکتاب خاطرات خود که قرار است هفته آینده منتشر شود نوشت : هنوز از پیدا نشدن سلاح های کشتار جمعی در عراق احساس ...

3-     بخشي از خريدهاي تسليحاتي كشورهاي خاورميانه را ميتوانيد در اين لينك مشاهده كنيد :

http://www.tisri.org/default-593.aspx

 

به عربستان :هشتاد فروند هواپيماي اف 15 و 130 فرود هلكوپتر از انواع مختلف

به كويت :209 فروند موشك پاتريوت ، 10 فروند هواپيماي سوخت رسان

به عمان:18 فروندهواپيماي اف16 ، به اسرائيل :20 فروند هواپيماي اف35و ...
Gozareshgar
info@gozareshgar.com