23.04.12 22:32 Alter: 9 yrs

در ضرورت اقدامات مشترک رسانه ای و مقابله با تشدید سانسور و سرکوب

Kategorie: Meldungen Links

 

شاید هیچ کجای دنیا پیوستن به خانواده رسانه ای باندازه  ایران همراه با خطر و نگرانی نباشد. اتصال به این زنجیره حیاتی بشری که امروزه نقش اصلی در برقراری ارتباطات میان احاد بشری را بعهده تکنولوژی پیشرفته اینترنتی گذاشته است – در کشورمان بازی با آتش  و سر سبز برباد دادن محسوب میگردد.

 این نکته اما بی برهان نیست و عاملین ایجاد چنین فضائی آکنده از رعب و وحشت و دل نگرانی میدانند که چه میکنند و برای چه به این اقدامات دست می یازند. آنها بخوبی میدانند که انتشار آزادانه اخبار و اطلاعات پایه های فریب و نیرنگ حاکمان اسلامی را لرزانتر خواهد کرد و شمارش معکوس حذف  آنان از اریکه قدرت را شتاب خواهد بخشید.

 ایجاد پایگاههای اینترنتی برای  هراس انداختن در دل روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان  اگرچه تازگی ندارد ولی شدت و حدت آن در حال حاضر بی مثال است. هزاران پایگاه  وبلاگی تخریبی و تبلیغی از سوی بسیج در حوزه های باصطلاح علمیه و هم اکنون نیز سازمان دادن باندهای سیاه سانسور از سوی سپاه پاسداران ظلمت و تباهی ماحصل تحرک دوچندان  رژیم برای مقابله با هرگونه صدای آزاد و مستقل در داخل و خارج کشور است.

اگر زمانی چماقداران و زنجیربدستان حاکم دانشجویان و قلم زنان آگاه را نشان رفتند و به تیغ ارتجاع کشیدند و یا زنجیره ای قتلعام کردند اما امروزه  با نسلی دیگر و جوانتر روبرو هستند که بی شمار است. نسلی که  نه در دانشگاهها و نه در صحنه کوچه و خیابان مهار زدنی نیست و هر از گاهی چهره پر صلابت و پتانسیل بالقوه خود را بروز میدهد و برآمد آن وحشتی است که حاکمان را به فیلترینگ سانسور بازداشت ها و  دستبردن به تدابیر جدید از این نوع مجبور میسازد.

پروژه گسترده  تشدید سرکوب روزنامه نگاران و وبلاگنویسان که متکی بر بودجه های کلان  از سوی قوه قضائیه قانونمند میشود و اجرای آن بر عهده بازوان سرکوب حاکمیت از جمله بسیج و سپاه گذاشته شده است تنها میتواند بطور موضعی موثر واقع شود کما اینکه جبهه آزادیخواهان  با توسل به سیستمهای فیلتر شکن چه در زمینه های اجتماعی و چه سیاسی  بخشا سیاستهای رژیم را در این زمینه کم اثر کرده و  موفقیتهایی را کسب کردند.

مزدوران جمهوری اسلامی فرهنگ و ادبیات لازمه برای سرکوب قلمزنان و وبلاگنویسان اینترنتی را نیز  بکار میبرند. فعالیتهای اجتماعی و سیاسی  وبلاگنویسان را در این عرصه – با الفاظی از قبیل مستهجن – ضاله و شبکه های براندازی نامیده و با تصویب قانون جرایم رایانه ای در مجلس و ایجاد مرکز بررسی جرائم سازمانیافته اینترنتی سرکوب را در این زمینه سیتماتیزه  میکنند.

 راه اندازی سایت گرداب که فعالیت ویژه اش جاسوسی برای رژیم و ایجاد فضائی آزادی کش و آزادیخواه ستیز است نیز بدینجهت میباشد.

این پایگاه جاسوسی رژیم ضمن اینکه  یکی از بازوهای چماقدار رژیم در عرصه اینترنت محسوب میشود و به ایجاد رعب و وحشت در میان جوانان دانشجویان و زنان و روزنامه نگاران میپردازد از طریق سیستم نظرخواهی خود خوانندگان را به جاسوسی فرا خوانده و به جمع آوری اطلاعات بر علیه وبلاگنویسان و فعالین سیاسی میپردازد.

بخش افشاگری این سایت حکومتی حتی وظیفه  قوه قضائیه رژیم را نیز بر عهده گرفته و با درج تصاویر تعدادی از دستگیرشدگان و .....  کیفرخواست آنان را نیز برخا اینچنین منتشر میکند:

لینک به سایت ضد اسلامی ....
ثبت دومین و میزبانی از سایتهای دیگر غیر وابسته
در دسترس قراردادن مطالب همجنس گرایانه
درج مطالب ضد دینی
درج تصاویر دستکاری شده خمینی و رهبران نظام
لینک به سایتهای ضداسلامی
اهانت به رهبری و رئیس جمهور از طریق نمایش کلیپ
و...................

اعمال فیلترینگ و سانسور نه موضوعی جدید است و نه  با مولفه های سیاسی و تکنیکی کنونی پایانی بر آن میتوان در نظر داشت. این اقدامات گسترش یابنده  رژیم حاکم اگر چنانچه در میان گردانندگان رسانه ها و بطور کلی مخالفان رزیم آغاز بحث است اما هنوز بعنوان مبحثی باز باقیمانده است.
تشخیص شرایط اگرچه از دید و نکته بینی فعالین سیاسی و گردانندگان رسانه ها پوشیده نمی ماند ولی  سامان دادن اشکال مبارزه ای نوین و مکانیزم های مقابله و متناسب با شرایط ایجاد شده را در برابر همه آزاد اندیشان قرار میدهد. اینکه چه باید کرد؟

آیا میبایستی به شرایط ایجاد شده تن داد و سر تسلیم در برابر قضا و قدر فرود آورد ؟
آیا با تکرار این گفته که این هم بگذرد در انتظار کنش آتی حاکمان باید نشست؟

بی تردید خروج از شرایط تحمیل شده کنونی چه برای فعالین رسانه ای در داخل کشور و چه در تبعید امکان پذیر است. این امکان زمانی میسر خواهد شد که دیالوگ گسترده نهادهای مستقل سیاسی خبری برای دستیابی به ابزارهای جدید در جهت مقابله با موج گسترده سرکوب و سانسور در فضائی خارج از تعلقات ایدئولوژیک و سازمانی شخصی و کم ربط به نیازهای غیر قابل انکار کنونی  و خیره شدن به مطالبات عمومی جنبش های موجود در داخل کشور میسر گردد کما اینکه تنها حفظ موقعیت رسانه ای -   برای نیل به ازادی و دفاع از آزادی بیان و مقابله با سانسور فزونی یابنده حاکمان لازم اما کافی نیست.

بهروز سورن

۲ / ۴/ ۲۰۰۹

www.gozareshgar.com

در زیر نشانی سایت گرداب یکی از  پایگاه های جاسوسی و سرکوب جمهوری اسلامی را مشاهده میکنید

gerdab.ir

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com