19.10.11 01:02 Alter: 10 yrs

چند کلمه با احمد باطبی

Kategorie: Meldung Rechts

 

احمد جان از دیر باز تو را می شناسم. شاید مرا فراموش کرده باشی زیرا که آشفته بازار سیاست و گذران زندگی حافظه را تضعیف میکند و بر من روشن است. هنوز تصویرت  که برای دوره ای سمبل جنبش دانشجوئی قرار گرفت پیش روی هزاران ایرانی است و شاید هم ماندگار بماند. هم از اینرو برایت مینویسم چون میخواهم نامت نیز ماندگار بماند. به یاد دارم که چه مدتهای طولانی را برای یک اقدام شایسته و جسورانه در زندان ماندی و بخاطر دارم که تن به ذلت ندادی و همچون یک انسان بی باک و با وجدان آن دوران تلخ و وحشتزا را سپری کردی. وبلاگ نویسی آزاده و مستقل بودی و حضورت وبلاگنویسان را به تحرک می آورد.

بسیار خوشحال شدم و شدیم که تو عزیز از مرزهای استبداد عبور کردی و جان گرامی ات را رهاندی. احساس شعف کردم و کردیم که پس از تحمل آنهمه مشقت از تیر رس دار و درفش جلادان جمهوری اسلامی دور شدی. شادی در دل ما نشست که تلاشهای بین المللی ایرانیان, نهادهای حقوق بشر و کمپین ها و فراخوانها نتیجه داد و سلامت تو عزیز را بسیاری جشن گرفتند و به یکدیگر خبر رساندند و این شغف را میان خود تقسیم کردند.

رهائی تو انگیزه ای شد تا برای دیگران که در بند بودند کوشش شود و همچنان ادامه یافت. سمبلی از جنبش دانشجوئی بودی, نمادی از مقاومت این جنبش خاموش نشدنی که میتواند ستونهای  نظام مستبد حاکم را هر لحظه که اراده کند بلرزه در آورد. آزادیت برای همگان نوید شکوفائی و ارتقاء مقاومت در برابر رژیم بود. سپس با خبر شدیم که  با صدای آمریکا همکاری میکنی. آب سردی بود بر سر همه آنان که کنجکاوانه وضعیتت را دنبال میکردند و امیدهایشان را هنوز زنده نکاه میداشتند.

 امید به اینکه احمد چشمبند برداشته است و از سخن گفتن نیز مثل همیشه  دیگر ابائی نخواهد داشت. بلندگو و پژواک دانشجویان مبارز درون کشور خواهد شد و صدای آنها را رساتر خواهد کرد. پیراهن خونین معروفش را بالاتر خواهد گرفت و به جهانیان نمایش خواهد داد.

صدای آمریکا اما صدای دانشجویان مبارز کشورمان نبود. مدینه فاضله آنان آمریکا نبود آنچنان که تو عزیز بسهولت در کادر پرسنلی آنان قرار گرفتی. حتما میدانی که همکاری با این نوع صدا ها مشروط و منوط بر سیاستگزاری های دولت هایشان است. قطعا از منافع ملی!! |آمریکائی ها شنیده ای و آنچه بر سر مردم عراق و افغانستان و فلسطین و سایر نقاط جهان می آید خوانده ای.

حتما از ارتباطات پنهان و نهان آنها با حاکمیت اسلامی شنیده ای و حتما میدانی که حضور نظامی آمریکا در منطقه و تحریم ها در وحله اول مردم کشورمان را در منگنه قرار میدهد. همان مردمی که فرزندانشان در دانشگاهها و کارگاه ها حضور دارند و صدای اعتراضشان خاموشی ندارد.

 امروز شاید از صدای آمریکا بیرون باشی و به هر دلیلی که این نوشتار بدنبال آن نیست. این سطور تنها یادآوری است به تو گرامی که اگر چه خطائی کرده ای و بدنبال آب به سرابی پر زرق و برق پا گذاشتی اما هنوز فرصتی باقی است که  جایگاهت را پیدا کنی و جنبش در جریان دانشجوئی را به زرق و برق رفاه مالی آمریکائی وا نگذاری.

رجوعت میدهم به یکی از فراخوانهائی که سالها پیش داده شد. آن زمان که در سلولهای مخوف جمهوری اسلامی بودی. آنزمان که نه تنها خانواده ات بلکه بیشمار ایرانیان داخل و خارج کشور نگران وضعیت تو عزیز در زندان بودند. بیش از 150 نویسنده, شاعر, هنرمند و... و دهها نهاد و رسانه به ریش سفیدی من و سایت گزارشگران امضاء خود را پای این متن گذاشتند و ترجمه هایش را به نهادهای مختلف فرستادند.

از  آزادی ات دفاع کردیم. از شهامتت که زبانزد شده بود. از حق انسانی عقیده و نظرت, مرامت و حقوقت. از این دفاع نشد که بعنوان  مهره ای از گردانندگان سیاستهای آمریکائی قرار بگیری. جنبش دانشجوئی غنی تر از آن است که سیاستهای آمریکا را در جهت منافع خود بداند. جنبش دانشجوئی به آزادی, دمکراسی و عدالت اجتماعی نظر دارد. بدین ترتیب در برابر سیاستگذاری های این کشور است. همانکه از رسانه هایش برون می خزد و از جمله صدای آمریکا که تو گرامی با ان همکاری میکردی.

اینکه حسن زارع زاده اردشیر یا فخر آور چه نقش هائی داشته اند میماند برای حوصله ای دیگر اما خطاب قرار دادنت  زوایای مهم تری برای من داشته است.

در پایان نظرت را به این فراخوان که هنوز در دسترس بود جلب میکنم. قابل تعمق است!

 

 

فراخوان سايت گزارشگران براي جلب حمايت بين المللي از احمد باطبي و زندانيان سياسي در بند


 

آزاديخواهان
وجدانهای بيدار
همانطور كه آگاهيد احمد باطبی دانشجوی مبارز و زندانی سياسی كه تجربه سالها زندان، شكنجه و فشارهای روحی و جسمی را در زندانهای مخوف رژيم جمهوری اسلامی حاكم پشت سر دارد، پس از ابتلا به تشنج و حمله مغزی با كم توجهی مسئولين زندان و با تاخير به بيمارستانی در تجريش منتقل گرديد و هم اكنون نيز علي رغم تجويز پزشكان بيمارستان به زندان اوين بازگردانده شده است.
پدر احمد باطبی در گفتگو با رسانه ها از وضعيت فرزندش اظهار نگرانی عميق نموده است.
كارنامه جمهوری اسلامی همچنان بر سركوب، دستگيری و بازداشت منتقدين و مخالفان خود دلالت دارد ونظام حاکم روزانه حقوق انسانها را نقض می کند. چندی پيش حجت زمانی به دار آويخته شد و اكبر محمدی و ولی فيض مهدوی در هاله ای ازبی توجهی و بی تفاوتی مسئولين نظام جمهوری اسلامی و با ادامه ی شكنجه ی آنان، جان باختند و كماكان جان صدها زنداني سياسي ديگر از جمله عباس لساني در خطر است.
آزاديخواهان و وجدانهای بيدار!
عداوت رژيم اسلامی حاکم با زندانيان سياسی، روزنامه نگاران، طرفداران آزادی انديشه ، بيان و قلم برهمگان آشکار است. اكنون و بار ديگر شاهد اوج گيری نقض حقوق ابتدائی زندانيان سياسی در ايران هستيم. ما از تمامی افراد، نهادها و سازمانهای مستقل و آزاديخواه ميخواهيم كه با حمايت از اين فراخوان و برای انعكاس پژواك صدای زندانيان سياسی و خانواده ی آنان و بويژه خانواده احمد باطبی، صدای اعتراض خود را به گوش جهانيان برسانند.
ما امضاء كنندگان اين فراخوان برای دفاع از آزادی تمامی زندانيان سياسی- عقيدتی ازهمه ی سازمانها ونهادهای بین المللی مدافع حقوق انسانها خواستاريم تا مراتب اعتراض خود را به سركوب در زندانهای جمهوری اسلامی اعلام نمايند و با بازديد از زندان اوين، وضعيت دانشجوی مبارز احمد باطبی را بررسی نمايند وبه اطلاع جهانيان برسانند.
رونوشت:
دبير كل سازمان ملل
سازمان حقوق بشر
سازمان عفو بين الملل
ساير نهادهای مدافع حقوق بشر
Amnesty International
امضاء ها :
مرجان افتخاري - مينو حميلي - پروين رياحي - حنيف حيدر نژاد - رضاطالبي - يوسف آبخون - جواد مهران - بيژن رستگار - اردشير مهرداد - مينا انتظاري - محمود پوينده - حسن حسام - هدايت متين دفتري - آرش كمانگر - سايه سعيدي سيرجاني - شهاب شكوهي - كيانوش سنجري - شباهنگ راد - حسين نقي پور - جواد يگانه - ناصر پاكدامن - مهستي شاهرخي - احمد نوين - پرويز نويدي - بينا داراب زند -صبح ناز داراب زند - نيلوفر بيضائي - مجتبي نظري - اردشير نظري - بصير نصيبي - ابراهيم آوخ - نيكولز رياحي لنگرودي - رانا كريم زاده - ترانه تيرداد - باقر مرتضوي - ايرج حيدري - سردار قادري - كوكب نظري - فرخ جعفري - امير جواهري لنگرودي - همايون ايواني - زهرا اسپرام - بيژن سعيدپور - حميلا نيسكيلي - ندا نوآور - محمد پروين - انسيه يزدان - رضاغفاري - نيلوفر شميراني - جلال سعيدي- ژاله توكلي- نسرين بهار- روبن ماركاريان كامبيز گيلاني- عباس رضائي- مينا پويا - سعيد عباسيان - روشنك داوري- سام قندچي- شعله ايراني - پرويز داورپناه - نويد اخگر - جواد اسكوئي - بهروز سورن - ح
- رياحي - جمشيد صفاپور شكوه ميرزادگي - مريم اسكوئي - پيام لطفي - محمد رضا شالگوني - كاميار گياهچي - يوسف زركار - اردشير دولت - تقي روزبه - علي اشرفي - احمد بخردطبع - ناصر اصغري - رضاچيت ساز ايرج مصداقي - بهرنگ رياحي - نيلوفر رياحي لنگرودي - تقي رياحي لنگرودي - جواد قاسم آبادي - كيومرث گودرزي - علي دماوندي - آزاد محمدي - ساناز فروهر - سروژ قازاريان - م ، شكيب - علي راجي - بهرام چوبينه - نجف روحي - سياوش محمدي - رئوف افسائي - معصومه شهبازي - موناهيتا - وريا صدرپور - محمد فتاحي - صادق افروز - اسماعيل وفا يغمائي - محمد عارف - سياوش ابقري - شهلا ابقري- ريبا عليخاني- ياور اعتماد- جمال توكلي- زري اصفهاني- اردوان بياني - اسماعيل نوري علا - جمال كمانگر - شهره زرگر - سعيد افشار - آرزو درياپور - رحمت ابراهيمي - مهدي سامع - مهري زند - جميله ندائي - ح مقدم - منصور بيات زاده - علي فرمانده - فرهاد حيراني - علي اعتمادي - مردآويج زياري - سيمين آزاد - سيروس كفائي - اسد گلچيني - پويان انصاري - فرزاد نظري - ربي نيكو - ياسمن - برهان ديوار گر - آرتين افشار - حسام منتظري - بهزاد پيله ور - كورش عرفاني - ناصر خداپناهي - عليرضا كوشا - امير كيا - آزاد زماني - حميد محمدي - بهروز اميدي لاهيجان - مينو خواحه الدين- مرتضي افشاري- آرازگل آزاد- مريم افشاري - اميرعباس اميري - حميد ظريفي نيا - حامد راد - آبتين اردلان - سعيد آرمان -  پوريا مجابي / امير حق جو
.......................................
سايت ها
سايت سلام دمكرات
71.18.210.116
ايران تريبون
www.iran-tribune.com
سايت زنان مترقي
www.pwoiran.com
سايت ازادي بيان
www.azadi-b.com
سايت مليون
www.melliun.org
سايت لج ور
www.lajvar.se
ايران اسكوپ
www.sahele-shomal.blogspot.com
سايت هه لويست
www.helwist.com
سايت حركت
www.harkat.net
خانه پناهجو
www.panahjoo.com
كميته دفاع از آزادي و برابري در ايران
وين
www.pejvak-wien.com
اطلاعات نت
www.ettelaat.net
سايت جوانان
www.jawanx.com
سايت بيمرز
www.bimarz.net
سايت گزارشگران
www.gozareshgar.com
..................................
وبلاگ ها
ساحل شمال
www.sahele-shomal.blogspot.com
چشمان بيدار
chachmanbidar.blogspot.com
وبلگ هم جنبشي
www.hamjonbeshi.blogfa.com
تريبون شما
www.triboonshoma.blogfa.com
يادداشتها - زري اصفهاني
zariyaddastha.blogspot.com
آسمان ديلي نيوز
propellerhead-news.blogfa.com/post-7347.aspx
وبلاگ 8 مارس
www.8-mars.blogfa.com
يادداشتهاي يك دور مانده از وطن
www.pilehvar.blogspot.com
عقلانيت - فرديت - آزادي
modrniteh.blogfa.com
دست بافت
www.sarzaminekohan.blogfa.com
جوانه ها
javaanehaa1.blogspot.com
رهائي
www.rahai1.blogfa.com
تريبون جوانان
www.javanx.blogsky.com
اردشير دولت
ardeshird.blogspot.com
بادبان
yadname.blogspot.com
بهروز نيوز
behrooznews.blogspot.com
وبلاگ ازادي بيان
azadi-b.blogfa.com
گيل ماز
gilmaz.blogspot.com
مجله دوستي
www.koosha.blogfa.com
يك گيله مرد
gilehmard.blogspot.com
من بدم مياد از عوامل رژيم خميني
www.alxtrj.blogspot.com
وبلاگ فروهرانه
www.farvaharaneh.blogfa.com
..........................
نهادها
كانون وبلاگ نويسان ايران
پن لاگ
penlog.blogspot.com
ايرانيان جمهوريخواه دمكرات و لائيك - واحد پاريس
فرهنگسراي انديشه - گوتنبرگ ( سوئد )
انجمن دفاع از زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران - پاريس
كميته دفاع از زندانيان سياسي در ايران - برلين
انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر - ايران
www.anjomane.blogfa.com
كانون دفاع از حقوق زنان و كودكان ايران
www.kanoon-zanan-k.blogfa.com
جامعه جمايت زنان
www.zanann.org
كانون دانشجويان ايراني در هلند
بنياد اسماعيل خوئي - آمريكا
سازمان سوسياليست هاي ايران
سازمان جوانان حكمتيست
مركز پخش فيلتر شكن
groups.yahoo.com/group/inforoxy/
شاخه برون مرزي حزب دمكرات ايران
آدرس براي ارسال پيام يا امضاء
info@gozareshgar.com

http://www.gozareshgar.com

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com