17.03.11 23:48 Alter: 10 yrs

سفره های هفت سین پشت دیوار زندان های کشورمان

Kategorie: Meldungen Links

 

بیکارسازی روز افزون کارگران شریف و زحمتکش کشورمان  سیاست روزانه حاکمان است و هر روزه خیل گسترده ای از شهروندان را به زیر خط فقر سوق میدهند. تلاش های حاکمان مذهبی جمهوری اسلامی برای نابودی سرمایه های فرهنگی و اجتماعی مردم ایران با مقاومت و دفاع جانانه ساکنان این سرزمین و ملیتهای ساکن آن  مواجه شده و خواهد شد. بی گمان زحمتکشان و محرومان این جامعه نوروزی دیگر و سرشار از شادی و آزادی,  بدون ستم و استبداد را با شادی برگزار کرده و این جشن همیشگی و مردمی را آویز ستاره ها خواهند کرد

 

http://www.savepasargad.com/2011-March/Nowrooz-90/Payam-soren-gozareshgaran.htm

...................

 

جشن و شادی بمناسبت نوروز هرساله همانند خاری در چشمان حاکمان بوده است و مردم آزادیخواه کشورمان با گرامیداشت سنت های دیرین خویش , مشعل این ایام پربار و شادی آفرین را فروزان نگاه داشته اند.

 

در آستانه فرا رسیدن نوروز اما امواج دستگیری ها و زندان, اعدام و شکنجه انسانها سرکوب اعتراضات مردمی  اعم از پیر و جوان, دانشجو, کارگر و معلم از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد. محکومیت های فله ای و درازمدت معترضان و منتقدان , بی خبری از آنان و بلاتکلیفی شان نگرانی بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی را موجب شده است و هر ساله سفره هفت سین سنتی شان پشت دیوارهای زندان های تهران و شهرستان ها پهن میشود و نشان از غم انگیزترین صحنه های زندگی انسانها در کشورمان دارد.

میلیونها کارگر و زحمتکش ایرانی زیر خط فقر بوده و از زندگی انسانی محرومند و سفره بی نان شان توانمندی برگزاری  بی غم و شادی آفرین این ایام را از آنها گرفته است. بیکارسازی روز افزون کارگران شریف و زحمتکش کشورمان  سیاست روزانه حاکمان است و هر روزه خیل گسترده ای از شهروندان را به زیر خط فقر سوق میدهند.

تلاش های حاکمان مذهبی جمهوری اسلامی برای نابودی سرمایه های فرهنگی و اجتماعی مردم ایران با مقاومت و دفاع جانانه ساکنان این سرزمین و ملیتهای ساکن آن  مواجه شده و خواهد شد. بی گمان زحمتکشان و محرومان این جامعه نوروزی دیگر و سرشار از شادی و آزادی,  بدون ستم و استبداد را با شادی برگزار کرده و این جشن همیشگی و مردمی را آویز ستاره ها خواهند کرد.

بهاران تان خجسته باد و آرزوی شادی و رهائی برای تان دارم

نوروزتان پیروز  

 

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com