14.09.10 12:08 Alter: 11 yrs

بار سنگین اندوه از دست دادن ستار لقائی

Kategorie: Meldung Rechts

 

ستار را هرگز ندیدم اما برایم نامی آشنا همراه با چهره ای تخیلی و خودساخته و پرداخته بود. سالها ارتباط اینترنتی چهره مقاوم و صبورش را برایم تصویر کرده بود. چهره ای پر صلابت و شوق انگیز. شوق به زندگی و تغییر در مناسبات ناعادلانه حاکم. نامه های پر مهرش که هرباره و گه گاه همراه با نوشتارهای زیبا و داستانهای جذابش  محرکی برای ادامه کاری گزارشگران بود. ستار اما هرگز امید و ایمان خود به تحول و دگرگونی سیاسی اجتماعی در کشورمان از دست نداد و تا به آخر ایستاد. بار سنگین اندوه نبود این همسنگر و همراه بر یاران و همکاران فرهنگی و سیاسی او برجا خواهد ماند و انگیزه ای دوچندان برای تداوم مبارزه علیه استبداد و برای آزادی و ادامه آمالش برخواهد انگیخت.

یکی از آخرین جملات او را میخوانید:

حکومت تصور می کرد با ترفندهای خبیثانه اش، که ترویج فحشا و اعتیاد در بین جوانان، و سانسور وقیحانه ی رسانه ها و برقراری حکومت پلیسی،  بخشی از آن ها بود، می تواند سلطه اش را بر مردمی با فرهنگ حفظ کند. به همین دلیل هرگز گوش برای شنیدن پیام های مردم ایران، به ویژه دانشجویان نداشته و ندارد. عرصه هر چه بر این حکومت تنگ تر آید، آنان بیشتر به جفنگ می آیند. برای آن ها که پایشان بر لب گور است، تنها ماندن در حکومت اهمیت دارد. ولاغیر. از این رو برشمار تفنگ ها و مزدورانش هر روز می افزاید و حلقه ی محاصره علیه مردم را تنگ و تنگ تر می کند.  اما دیر یا زود این حلقه با ورود تفنگ به دست های مردمی که شمارشان کم نیست، گسسته خواهد شد. و آن گاه شیپور آزادی دمیده خواهد شد.

 

 جای خالی ستار در یکی دو سال گذشته همواره محسوس بود و با این خبر اندوهناک جای خالیش خالی تر شد اما نام و یادش در دل هزاران باقی خواهد ماند. سایت گزارشگران ضمن همدردی با بستگان این عزیز این واقعه تاسف آور را به عموم آزادیخواهان و بویژه  اهل قلم و بیان و هر آنکه قلبش برای آزادی و حقوق انسانی می طپد تسلیت میگوید.

بهروز سورن

 

آخرین یادداشت روز ستار لقائی را در سایت دیدگاه ها ببینید!

 

http://www.didgah.net/

 

 

 

 

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com